Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 COMUNICAT situații de urgență târg tradițional de joi.

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Se aduce la cunoștința locuitorilor orașului Năsăud și a localităților componente Lușca și Liviu Rebreanu, precum și a operatorilor economici (comercianți), că în ședința din data de 14.07.2020, Comitetul Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul orașului Năsăud a adoptat cu votul unanimității celor prezenți Hotărârea nr. 6/2020 prin care s-a hotărât menținerea măsurii închiderii Târgului tradițional care se desfășura în ziua de joi a fiecărei săptămâni pe străzile Piața Nouă, str. Rahovei, str. Iulian Marțian, str. Gării, str.  Mihai Eminescu aflate pe raza orașului Năsăud,până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României și după încetarea acesteia până la autorizarea zonelor de comerț ambulant.

Prin urmare, Târgul tradițional de joi nu va funcționa înperioada mai sus menționată.

Cu stimă,

Primarul orașului Năsăud,

Romocea Mircea

14.07.2020

 

    ORAȘUL NĂSĂUD

JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

     C.L.S.U. NĂSĂUD

 

HOTĂRÂRE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

 

Întrunit în prezența a 19 membrii

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția  civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 509/2017 privind aprobarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ cu activitate temporară, Secretariatului Tehnic și Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
  • Hotărârea Comitetului local pentru situații de urgență la nivelul orașului Năsăud nr. 1/10.03.2020;
  • Hotărârea Comitetului local pentru situații de urgență la nivelul orașului Năsăud nr. 3/31.03.2020;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului Românieinr. 476/16.06.2020privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

 

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 (1) Se menține măsura închiderii târgului tradițional care se desfășura în ziua de joi a fiecărei săptămâni pe străzile Piața Nouă, str. Rahovei, str. Iulian Marțian, str. Gării, str.  Mihai Eminescu aflate pe raza orașului Năsăud,până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României și după încetarea acesteia până la autorizarea zonelor de comerț ambulant.

(2) Târgul tradițional de joi, înperioada menționată la alin. 1, nu va funcționa.

ART.2  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul/ site-ul Primăriei orașului Năsăud și publicare în mass media locală și se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița, Instituției Prefectului Județul Bistrița-Năsăud  și Comitetului Județean pentru situații de urgență Bistrița-Năsăud. 

 

                                               

Președinte,

Mircea Romocea