Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Anunț licitație parcări blocuri str. Miron Cristea și Creșa

ANUNŢ PUBLIC

 

  1. Oraşul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în oraşul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul unităţii, licitație publică deschisă a unui număr de 104 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuinţe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a parcărilor cu nr. 8 și 39 din parcarea amenajată între blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor orașului Năsăud care deţin autovehicule.
  2. Prețul de pornire al licitaţiei este de 60 lei/an, iar durata închirierii este de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin act adițional la solicitarea titularului contractului, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului contractului.
  3. Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise în cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 09.07.2020 la prețul de 50 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud.
  4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 04.08.2020, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 31.07.2020, ora 13:30.
  5. Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029.

 

 

                                  Primar,                                                                                    Comp. A.D.P.P,

                 Mircea Romocea                                                                           Cons. Ioan Iovu

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

Nr. 31636 din 08.07.2020