Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Anunț anul școlar 2020 - 2021 Creșa Năsăud

Primăria orașului Năsăud anunță că, pentru anul școlar 1 septembrie 2020 - 31 august 2021, sunt disponibile următoarele locuri în Creșa orașului Năsăud:

Creșa orașului Năsăud - str. Miron Cristea, Bloc creșă - 20 locuri

Condițiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creșa sunt:

- starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;

- domiciliul părinților / reprezentanților legali în orașul Năsăud și cartierele aparținătoare.

Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creșă sunt:

- părintele din familia monoparentală să fie angajat;

- să lucreze ambii părinți / reprezentanți legali ai copiilor;

- vârsta copilului de 1 an, împlinit în cursul anului în curs;

- copiii din aceeași familie vor fi înscriși la aceeași grupă

Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiiv, admiterea se face în ordinea crescătoare a vârstei, prioritate având cei cu vârsta cea mai mică. Nu se ia în calcul data transmiterii documentelor, condiția este să fie transmise în perioada 15.06.-10.07.2020.

Copiii care provin din familii monoparentale și care îmdeplinesc condițiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creșă.

Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea de la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2020, respectiv 4 ani pentru cei care optează pentru rămânerea în creșă până la această vârstă, se vor prelua dosearele copiilor care au împlinit vârsta de 1 an în cursul anului 2020.

Pentru înscrierea copiilor în creșă sunt necesare următoarele documente:

- cerere de înscriere;

- copie de pe B.I./C.I.. ale părinților / reprezentanților legali ai copilului;

- adeverință de salariu de la ambii părinți;

- fișă de imunizări ( vaccinări );

- acordul privind preluarea datelor cu caracter personal.

Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei orașului Năsăud, secțiunea ARTICOLE RECENTE(prima pagină).

Relații despre înscriere și depunerea dosarelor la nr. de telefon 0745 327 693

Având în vedere contextul epidemiologic actual și pentru evitarea prezenței în același timp, în același loc a unui număr prea mare de persoane, vă rugăm ca în prealabil să sunați la numărul afișat.

Rezultatele se vor anunța ulterior, după încheierea procesului de înscriere.

 

Acte necesare înscrierii copilului la creșă

Descărcare CERERE DE ÎNSCRIERE LA CREȘĂ

Descărcare ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL