Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 0752 234 989
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Verificare locuri libere programare cărți de identitate

 Anunț inițiere PUZ imobil P+2E destinatie spatiu comercial

ANUNT PUBLIC

INITIERE  PUZ

 

Primăria orasului Năsăud , P-ta Unirii nr. 15 , Jud. Bistrița –Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUZ  in vederea construirii : ,, Imobil in regim de înălțime P+2E cu destinația spatii comerciale pentru întreaga clădire ”, de către domnul Pop Lucian domiciliat in orașul Năsăud , str. Miron Cristea Bl. 67, Sc.A, Et. 1 , Ap. 2, pe un teren din orașul Năsăud situat pe strada Tănase Tudoran , identificat in CF NR. 27537 , Nr. Cad. 458

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul , cu modificările si completările ulterioare  si cu Regulamentul Local de implicare in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ,in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN PERIOADA 30.04.2020-.26.05.2020

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI :

Arh. șef  Vasile Leahu

Adresa : Oraș Năsăud , telefon 0263-361026 , 361027,Fax 0263-361029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic zonal .

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orasului Năsăud si prin anunț publicat pe pagina de internet pina la data de 25.05.2020

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pina la aprobarea planului sunt :

  • Implicarea publicului in etapa pregătitoare
  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.
  • Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor
  • Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.
  • Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G., cf. Legii nr. 544/2001

 

Primar

Mircea Romocea