Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 0752 234 989
Adresa: Piața Unirii, Nr.15Hotărârile comitetului local pentru situații de urgență la nivelul orașului Năsăud

HOTĂRÂREA Nr. 1

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

 

Întrunit în prezența a 20 membrii

Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția  civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 509/2017 privind aprobarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ cu activitate temporară, Secretariatului Tehnic și Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 • Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
 • necesitatea luării unor măsuri pentru prevenirea și sau gestionarea răspândirii virusului COVID-19 pe raza orașului Năsăud;

 

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Închiderea târgului tradițional din orașul Năsăud care se desfășoară în ziua de joi a fiecărei săptămâni în spațiul pieței agroalimentare începând cu data de 12.03.2020 până în data de 02.04.2020, cu posibilitatea de prelungire dacă situația o impune.

ART.2 Suspendarea activității cu copiii (antepreșcolari) în cadrul Creșei din subordinea Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud în perioada 11.03.2020- 22.03.2020.

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul/ site-ul Primăriei orașului Năsăud și publicare în mass media locală.

                                            

Președinte,

Mircea Romocea

 

Nr. 1/10.03.2020

Năsăud/ad. 20v

 

HOTĂRÂREA Nr. 2

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

 

ART.1 Închiderea pieței agroalimentare din orașul Năsăud începând cu data de 12.03.2020 până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire dacă situația o impune.

ART.2 Suspendarea activității cu publicul și a evenimentelor culturale la Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud și la Biblioteca orășenească ”Veronica Micle” în perioada 12.03.2020- 31.03.2020.

ART.3  Suspendarea activității cu copiii (antepreșcolari) în cadrul Creșei din subordinea Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și pentru perioada 23.03.2020- 31.03.2020.

ART.4 Sunt interzise vizitele aparținătorilor persoanelor internate la Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud începând cu data de 12.03.2020 până la comunicarea unor noi instrucțiuni ca urmare a schimbării situației naționale.

ART.5  Se instituie obligația pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super-market, market, magazine de cartier, restaurante, baruri, cafenele, etc.) de a lua măsuri în privința:

- dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de cumpărături, clanțe de uși, grupuri sanitare, etc.);

- instituirii de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat, spațiile comerciale (ex. limitarea numărului de persoane aflate în interiorul spațiului comercial).

ART.6 Se instituie obligația pentru operatorii locali de transport în comun de a lua măsuri de dezinfecție a habitaclului mijlocului de transport (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune, etc.) și a sălilor de așteptare (gară, autogară, etc.).

ART.7  Se instituie obligația pentru conducătorii mijloacelor de transport/ mijloacelor de transport  în comun (autobuze, microbuze, taxi etc.) de pe raza orașului Năsăud de a sesiza organele abilitate (Poliția, Primăria, Poliția locală a orașului, D.S.P. etc.) în situația constatării pe durata efectuării transportului a persoanelor venite din zone afectate (din afara țării) de virusul COVID-19.

ART.8  Toate instituțiile publice și private au obligația de a asigura la grupurile sanitare material destinat igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferințe, birouri, balustrade, butoanele de lifturi, etc.).

ART.9 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul/ site-ul Primăriei orașului Năsăud și publicare în mass media locală și se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița și Instituției Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.

                                               

Președinte,

Mircea Romocea

 

 

Nr. 2/11.03.2020

Năsăud/ad. 20v

 

 

HOTĂRÂREA 3 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

Întrunit în prezența a 19 membrii

Având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția  civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 509/2017 privind aprobarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ cu activitate temporară, Secretariatului Tehnic și Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 • Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
 • necesitatea luării unor măsuri pentru prevenirea și sau gestionarea răspândirii virusului COVID-19 pe raza orașului Năsăud;
 • Hotărârea nr. 4/10.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud; 
 • Decizia nr.1 din 09.03.2020 a Grupului de lucru al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud; 
 • Hotărârea Comitetului local pentru situații de urgență la nivelul orașului Năsăud nr. 1/10.03.2020;
 • Hotărârea Comitetului local pentru situații de urgență la nivelul orașului Năsăud nr. 2/11.03.2020;
 • Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Începând cu 01.04.2020 se prelungește închiderea pieței agroalimentare din orașul Năsăud până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României.

ART.2 Începând cu 01.04.2020 se prelungeștesuspendarea activității cu publicul și a evenimentelor culturale la Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud și la Biblioteca orășenească ”Veronica Micle” până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României.

ART.3  Începând cu data de 01.04.2020 se prelungeștesuspendarea activității cu copiii (antepreșcolari) în cadrul Creșei din subordinea Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României.

ART.4 Începând cu data de 01.04.2020 se prelungește  interdicția de a vizita pacienții internați  la Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăudpână la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României.

ART.5 Până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României se menține obligația pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super-market, market, magazine de cartier, etc.) de a lua măsuri în privința:

 • dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de cumpărături, clanțe de uși, grupuri sanitare, etc.);
 • instituirii de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat, spațiile comerciale (ex. limitarea numărului de persoane aflate în același în interiorul spațiului comercial);

ART.6  Până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României se menține obligația pentru conducătorii mijloacelor de transport/ mijloacelor de transport  în comun (autobuze, microbuze, taxi etc.) de pe raza orașului Năsăud de a sesiza organele abilitate (Poliția, Primăria, Poliția locală a orașului, D.S.P. etc.) în situația constatării pe durata efectuării transportului a persoanelor venite din zone afectate (din afara țării) de virusul COVID-19.

ART.7  Până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României se menține obligația instituită pentru toate instituțiile publice și private de a asigura la grupurile sanitare material destinat igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferințe, birouri, balustrade, butoanele de lifturi, etc.).

ART.8  Se prelungește măsura privind închiderea târgului tradițional care se desfășura în ziua de joi a fiecărei săptămâni în spațiul pieței agroalimentare din orașul  Năsăud până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României.

ART.9  Până la încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României, persoanele juridice de interes public și operatorii economici au obligația de a lua măsuri pentru amplasarea panourilor de protecție  la ghișeele/casele de marcat/care prevăd program cu publicul.

ART.10 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul/ site-ul Primăriei orașului Năsăud și publicare în mass media locală și se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița, Instituției Prefectului Județul Bistrița-Năsăud  și Comitetului Județean pentru situații de urgență Bistrița-Năsăud. 

                                               

Președinte,

Mircea Romocea

 

 

Nr. 3/31.03.2020

Năsăud/ad. 19 v