Poliția Locală Năsăud - pentru siguranța cetățeanului

 

Temeiul legal pentru activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului de Politie locală este Legea 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Compartimentul Poliției locale a orașului Năsăud a fost înființat pe baza Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr.104 din 15 decembrie 2014 privind  înființarea Poliției locale Năsăud. În luna mai a anului 2015 au fost angajate 2 persoane. Cei doi polițiști locali ai orașului Năsăud  au urmat, timp de 3 luni, Programul de formare inițială pentru polițiști locali.

Programul menționat a fost organizat sub egida M.A.I. (Ministerul Afacerilor Interne) de către Centrul de Formare Inițială și Continuă a M.A.I.  La finalul celor 3 luni de școlarizare și formare specifică funcției, cei doi polițiști locali: Sîngeorzan Călin Ștefan și Angelini Marian-Ioan au absolvit toate cele trei probe ale examenului: test scris – Ordine publică, probă practică – Executarea ședinței de tragere cu pistolul și test scris – Circulația pe drumurile publice.

ANUL 2017:

În anul 2017 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 139 sancțiuni, cu o valoare totală de 31.840 lei.

ANUL 2018:       

Pe tot parcursul anului 2018 Poliția Locală Năsăud și-a îndeplinit atribuțiile legale în ceea ce privește apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile ordinii și liniștii publice, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului și alte domenii stabilite prin lege sau prin Hotărâre a Consiliului Local.

În anul 2018 cei doi polițiști locali au aplicat un număr de 75 sancțiuni, cu o valoare totală de 26.615 lei.

Situația în funcție de temeiul legal:

H.C.L. nr. 125/2017privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud

Nr. crt.

Număr sancțiuni

Valoare (LEI)

Încadrarea juridică şi fapta

1.

7

1550

ART.10,(1) Circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice ale orașului Năsăud se face, în vederea menținerii curățeniei stradale, doar cu vehiculul  dotat cu scut protector și sac cu nutreț. Acestea trebuie să fie montate corespunzător.

2.

6

1390

ART.11,o) aruncarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, în parcuri, terenuri virane, malurile râului Someș şi pârâurilor ce traversează orașul sau în alte locuri de pe domeniul public, a deșeurilor menajere sau a altor tipuri de deșeuri;

3.

1

200

ART.11,q) depozitarea în, sau lângă pubele a pungilor cu diverse deșeuri, a  materialelor inflamabile, explozive, corozive, medicale, sau a celor care constituie surse de infecții;

4.

1

300

ART.11 ,ț) colectare de fonduri pe domeniul public fără a avea autorizație din partea primăriei

5.

2

500

ART.4 , f) lăsarea liberă a animalelor şi a păsărilor, precum şi pășunatul în parcurile orașului, zone verzi, scuaruri şi pe malurile râului Someș

LEGEA nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

 Nr. crt.

Număr sancțiuni aplicate

Valoare (LEI)

Încadrarea juridică şi fapta

1.

3

300

ART.3 , (1^1) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Nr. crt.

Număr
 
sancțiuni aplicate

Valoare (LEI)

Încadrarea juridică  şi fapta

 

 

1.

29

7830

ART.111 Se interzice circulația participanților la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

2.

4

1740

ART.142,a) Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”.

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii publice*)

Nr. crt.

Număr sancțiuni aplicate

Valoare (LEI)

Încadrarea juridică  şi fapta

1.

21

8900

Art.2  pct.3. apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;

2.

4

2600

Art.2 pct.1 - săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituțiilor publice;

3.

2

1000

Art.2 pct.33  - neluarea de către părinți sau de către persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție.

Alte acțiuni desfășurate:

- Identificarea pe timpul anotimpului, împreună cu colegii de la S.V.S.U. a străzilor cu probleme în privința poleiului, respectiv a zăpezii atât pe trotuare cât și pe partea carosabilă.

- Însoțirea  doctorul veterinar de la Adăpostul de câini din orașul Năsăud la identificarea și capturarea câinilor fără stăpân;

- Asigurarea bunei desfășurări a traficului rutier cu ocazia aplicării de marcaje rutiere si a trecerilor pentru pietoni;

- Asigurarea împreună cu Poliția și Jandarmeria Năsăud a fluidizării traficului auto și pietonal, precum și a ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării Maialului elevilor Năsăudeni, respectiv a Zilelor orașului Năsăud;

- Împreună cu Poliția și Jandarmeria s-a asigurat ordinea și liniștea publică cu ocazia diferitelor evenimente culturale organizate la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud;

- S-au efectuat acțiuni privind oprirea, staționarea, parcarea vehiculelor/ autovehiculelor total sau parțial pe trotuarul destinat pietonilor aflându-se totodată sub incidenta semnelor care interzic această faptă.

- S-au efectuat acțiuni privind combaterea, prevenirea și consumul tutunului în spațiile publice, prin înștiințarea agenților economici, a Spitalului orășenesc “Dr. George Trifon”, și a unităților de învățământ, cu privire la prevederile Legii 15/2016;

- Realizarea de acțiuni pentru combaterea absenteismului școlar;      

- Sprijinirea activităților specificeZilei Naționale a României și a altor evenimente cu public, desfășurate de către administrația publică locală sau în parteneriat cu alte unități de cult (asociații/fundații).

Poliția Locală are în dotare o multifuncțională, un server, 32 de camere video, o Dacia Duster 4X4, mobilier și îmbrăcăminte specifică, dotări necesare pentru funcționarea optimă a serviciului.

Sistemul de supraveghere video din orașul Năsăud este poziționat în zona platformelor cu containere semi-îngropate, a arterelor intens circulate și a pieței agroalimentare. Camerele videode supraveghere, de a căror gestionare se ocupă Poliția Locală a orașului Năsăud, beneficiază de tehnologie HD.