Buget, Registrul datoriei publice si situatii financiare