Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț proiect hot. aprobare regulament taxă specială salubrizare 2020

ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud și instituirea taxei speciale de salubrizare
 
 
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Năsăud şi instituirea taxei speciale de salubrizare şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al orașului Năsăud, în ședința din luna decembrie 2019.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se
vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Orașului Năsăud str. Piața Unirii nr. 15, până la data de 10.12.2019  sau se vor comunica prin fax la nr. 0263.361.028 sau prin e-mail, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se
referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Orașului Năsăud-, www.primarianasaud.ro, secțiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la sediul/afișierul
din Primăria Orașului Năsăud str. Piața Unirii nr. 15.
 
 
Primarul orașului Năsăud,
Mircea Romocea