Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț public inițiere puz S.C. Axa NC Comexim S.R.L.

Nr. 37990  din  02.10.2019

ANUNȚ PUBLIC INIȚIERE  PUZ

Primăria orașului Năsăud, P-ța Unirii nr. 15, Jud. Bistrița – Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUZ  în vederea construirii: ,,CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET ȘI CARMANGERIE, PARCĂRI AUTO, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADA ȘI ÎN PARCARE, STÂLP PUBLICITAR , ÎMPREJMUIRE , BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”  de către:

S.C. AXA N.C. COMEXIM SRL cu sediul în orașul Năsăud, Bl Grănicerilor nr. 54/A Ap. 1, Nașcu Viorel Vasile și Nașcu Rodica Dana, Nașcu Mihai Callistru, Stan Gabriela , domiciliați în oraș Năsăud Str. Horea nr. 40, Șuteu Vasile Florin domiciliat în orașul Năsăud, Bl. Grănicerilor nr. 54B, pe imobile teren situate în intravilanul orașului Năsăud, înscrise în CF nr. 30196, CF nr. 30410, CF nr. 30454, CF nr. 29685 , CF nr. 29686.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul Local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN PERIOADA 02.10.2019-.07.11.2019

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Arh. șef  Vasile Leahu

Adresa: Orașul Năsăud, telefon 0263 361 026, 0263 361 027, Fax 0263 361 029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic zonal.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orașului Năsăud și prin anunț publicat pe pagina de internet, www.primarianasaud.ro până la data de 07.11.2019

Etapele preconizate pentru consultarea publicului, până la aprobarea planului sunt:

  •  Implicarea publicului în etapa pregătitoare;

  •  Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de

fundamentare;

  •  Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;

  •  Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor

   Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011;

  •  Implicarea publicului în monitorizarea implementării P.U.G.,

   cf. Legii nr. 544/2001.

                                           

Primar

Mircea Romocea