Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț licitație publică închiriere teren

ANUNŢ    PUBLIC

1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 25.10.2019, ora 10:00, la sediul unității, licitație publică deschisă pentruînchirierea unei suprafețe de teren de 5 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată pe strada Miron Cristea, limitrofă Colegiului Silvic Transilvania Năsăud, identificată potrivit planului de situație care se găsește la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat al primăriei oraşului Năsăud.

2. Prețul de pornire al licitaţiei este de 3 euro/mp/lună, pasul licitaţiei este stabilit ca multiplu de 0,50 euro iar durata închirierii este pe o perioada de 4 an de la semnarea contractului, cu posibilitate de prelungire prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Năsăud, la cererea locatarului adresata cu minim 30 zile înainte de expirarea contractului.

3. Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise pentruînchirierea unei suprafețe de teren de 5 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud, compartimentul relații cu publicul, începând cu data de 01.10.2019 la prețul de 100 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud;

4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 24.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este 21.10.2019, ora 16:00;

5. Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 361029;

 

                                               PRIMAR,                                                                Comp. A.D.P.P,

                                 Mircea Romocea                                                        Cons. Iovu Ioan