Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț achiziție servicii proiectare și execuție lucrări SPITAL

ANUNȚ

ACHIZIȚIE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI

           

Denumire proiect:“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SPITALULUI ORASENESC DR. GEORGE TRIFON, ORAȘ NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD” SMIS 117579

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-clădiri publice;

Contract finanțare: 3674/11.02.2019 aferent CF: NV/BN/2016/3/3.1/B/1/1107/04.10.2017

Denumirea si adresa beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năsăud, Piața Unirii, Nr.15, loc. Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, cod poștal: 425200, tel: +40263361026, fax: +40263361029, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ACHIZIȚIE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI

”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SPITALULUI ORASENESC DR. GEORGE TRIFON, ORAȘ NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

 

 

DATA PUBLICĂRII:                        29.08.2019

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:   U.A.T. ORAȘUL NĂSĂUD

VALOAREA ESTIMATĂ:                  2.576.219,01 lei, la care se adaugă TVA.

TIP PROCEDURA:                         Procedura simplificata online.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:                  Proiectare si achiziție de lucrări

ANUNT NR.                                  SCN 1051800

DETALII:                                     Data limită de depunere a  ofertelor: 16.09.2019

 

Documentația se poate consulta/descărca, începând cu data de 29.08.2019, de pe site-ul SICAP .

Persoana de contact: Sorin Catarig, Primăria orașului Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, Piața Unirii, Nr.15, loc. Năsăud, Tel: 0263361026