Responsabil Legea 544/2001 şi Legea 52/2003

cons. Sarbu George

tel:0263/361027

fax:0263/361029

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

RAPOARTE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 ȘI A LEGII 52/2003

 

Documente tip:

Informaţia de Interes public este orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

Informaţia de Interes public poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.

Informaţia de Interes public poate fi solicitată fără nici o RESTRICŢIE.

- excepţie sunt informaţiilor care sunt exceptate de la accesul liber.

Primăria oraşului Năsăud furnizează din OFICIU informaţii de interes public.

Informaţia de interes public furnizată la cerere este orice informaţie pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări. Solicitarea poate fi :

· Verbală, când vă adresaţi persoanei responsabile cu informarea publică din cadrul Primăriei oraşului Năsăud. Informaţia publică va fi furnizată pe loc dacă este disponibilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, cetăţeanul este îndrumat să depună o solicitare în scris.

· În Scris, solicitările pot fi pe suport de hârtie sau electronic(e-mail).

Accesul la informaţiile de interes public este Gratuit, cetăţeanul nu trebuie să plătească pentru căutarea şi indentificarea informaţiei. În cazul în care se solicită copii după documente, trebuie să se plătească serviciile de copiere.

Termenul de răspuns .

· 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

· 30 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public, dacă durata necesară pentru identificarea depăşeşte termenul de 10 zile;

· 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului, că termenul iniţial nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

· 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi motivul refuzului.

Modalităţi de constatare a deciziei autorităţilor sau instituţiilor publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.

- Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice constituie abatere şi atrage după sine răspunderea disciplinară a celui vinovat. Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

- Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

- În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, acesta poate face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenelor stabilite prin Legea 544/2001.

- Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.