Administrarea domeniului public si privat

Program cu publicul:

Luni - Joi 8:00 - 16:00

Vineri 8:00 - 13:30

(cu deplasări în teren la situațiile care impun acest lucru)

INFORMAȚII RECENTE

COMPARTIMENT TOPO

Cadrul legal:


• Activitatea compartimentului TOPO al Primăriei orașului Năsăud are la baza un pachet de legi, hotărâri de guvern și ordonanțe de urgență care sunt elaborate în vederea satisfacerii cererii cetățenilor din orașul Năsăud și din cartierele aferente: Cartier Lușca, cartier Liviu Rebreanu;
• Legea nr. 18/1991 – republicată, a fondului funciar;
• Legea nr. 167/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Legii nr. 167/1997;
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente.
Atribuțiile cu caracter general ale Compartimentului TOPO din carul Primăriei oraș Năsăud sunt:
• Eliberează adeverințe solicitate, în baza actelor normative în vigoare, și pe baza documentelor (acte de carte funciară), datate cu cel mult 48 de ore față de data depunerii cererii;
• La solicitarea membrilor executivului sau a membrilor Consiliului Local Năsăud se întocmesc referate necesare aprobării unor Proiecte de Hotărâri privind situația unor terenuri de pe raza orașului Năsăud;
• Urmărește activitatea de marcare a masei lemnoase de pe terenurile cu păduri, întocmirea A.P.V. –urilor și verificarea dosarelor care se depun în vederea ținerii licitațiilor de vânzare a masei lemnoase de pe terenurile cu păduri, în conformitate cu prevederile tehnice din amenajamentele silvice în vigoare;
• Preia, înregistrează, și analizează cererile depuse, însoțite de actele doveditoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005; analizează și face propuneri de soluționare a acestora în Comisia locală pentru oficierea legilor fondului funciar;
• Analizează și face propuneri în vederea soluționării modificărilor depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001;
• Face punerea în posesie a terenurilor retrocedate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar și întocmește documentațiile, prevăzute de legislația în vigoare, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.