Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț public inițiere PUD bloc de locuințe

ANUNT PUBLIC

INITIERE  PUD

     Primăria orasului Năsăud , P-ta Unirii nr. 15 , Jud. Bistrița –Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUD  in vederea construirii : ,, Bloc de locuințe in regim de înălțime P+2E +Er(etaj retras)” de către  domnul Radu Burcusel , domiciliat in orașul Năsăud , Str. Iacob Mureșianu, Bl. 3, Sc. B, Ap.5, pe un teren situat in intravilanul orasului Năsăud, înscris in CF 30023, NR. TOP/CAD. 30023, pe strada Ioan Prodan.

     In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul , cu modificările si completările ulterioare  si cu Regulamentul Local de implicare in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ,in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IN PERIOADA 03.06.2019-.03.07.2019

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Arh. șef  Vasile Leahu

 

Adresa : Oraș Năsăud , telefon 0263-361026 , 361027,Fax 0263-361029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General .

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orasului Năsăud si prin anunț publicat pe pagina de internet pina la data de 03.07.2019

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pina la aprobarea planului sunt :

  •  Implicarea publicului in etapa pregătitoare
  •  Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.
  •  Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor
  •  Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.
  •  Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G., cf. Legii nr. 544/2001

 

Primar

Mircea Romocea