Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț PUZ Modificare POT SI CUT pentru construirea unui imobil cu destinația instituții si servicii

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 30206 din  27.05.2019

 

ANUNT PUBLIC INITIERE  PUZ

 

Primăria orasului Năsăud , P-ta Unirii nr. 15 , Jud. Bistrița –Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUZ  in vederea  : ,,Modificare POT SI CUT pentru construirea unui imobil cu destinația instituții si servicii ” de către  Todor Ioan Pamfir cu domiciliul in Com. Coșbuc nr. 74   , pe un teren situat in intravilanul orasului Năsăud , înscris in CF 30252,CAD. 30252 , pe Bl Grănicerilor F.N.( Șesul Rebrișoarei)

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul , cu modificările si completările ulterioare  si cu Regulamentul Local de implicare in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ,in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN PERIOADA 27.05.2019-28.06.2019

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI :

Arh. șef  Vasile Leahu

Adresa : Oraș Năsăud , telefon 0263-361026 , 361027,Fax 0263-361029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General .

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orasului Năsăud si prin anunț publicat pe pagina de internet pina la data de 28.06.2019

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pina la aprobarea planului sunt :

  • Implicarea publicului in etapa pregătitoare

  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.

  • Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor

  • Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.

  • Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G., cf. Legii nr. 544/2001

                                           

Primar,

Mircea Romocea