Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Nr. 35853 din 19.10.2018

ANUNȚ

Privind rezultatele procedurii de selecție parteneri privați pentru realizarea proiectului

„SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE”

 

1. PROCEDURA APLICATĂ

Pentru selectarea partenerilor necesari derulării proiectului „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE” a fost derulată procedura de selecție conform mențiunilor din Ghidul Solicitantuluicondiții specifice aProgramului Operațional Capital Uman, AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, P.I 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, OS 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și a prevederilor legislației în vigoare, respective a OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

2. NUMĂRUL/DATA ANUNȚULUI ȘI DATA PUBLICĂRII ACESTUIA

Anunțul privind selecția de parteneri are numărul de înregistrare 35208/03.10.2018 și a fost publicat pe website-ul Primăriei Orașului Năsăud în data de 03.10.2018.

3. INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 cu modificările și completările ulterioare, Orașul Năsăud a organizat procedura de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate juridică privată, în vederea depunerii unor cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 4, PI 9.ii, OS 4.4.

4. INFORMAȚII PRIVIND DOSARELE DE CANDIDATURĂ

Urmare a derulării procedurii de selecție a fost depus 1 dosar de candidatură de către Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Filiala Bistrița.

După verificarea dosarului de candidatură, acesta a fost declarat ADMIS conform Raportului comisiei de selecție nr. 35852/19.10.2018, obținând un punctaj de 85 de puncte conform grilei de punctaj publicată în anunțul de selecție.