Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

 NR.27662/18.05.2018

 

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 20.06 – 22.06.2018, pentru următoarea funcţie publică:

 

1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului public de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei.

 

Condiţii de participare:

       a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

       b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

       c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

    Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

      c) formularul de înscriere.

Dosarele candidaţilor se pot depune în perioada 18.05.-06.06.2018, la Primăria oraşului Năsăud.

 

           PRIMAR                                                       SECRETAR

 MIRCEA ROMOCEA                                Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

  

 

 

RESURSE UMANE

MONICA SĂPLĂCAN