Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

NR. 20414 din 04.01.2018

ANUNŢ    PUBLIC

       1.  Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 30.01.2018, ora 10:00 la sediul unităţii, licitație publică cu strigare privind închirierea spațiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, nr. 25, etajul I, spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud pentru desfășurarea de activități medicale și activități medicale conexe;

2.     În caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor organiza la 14 zile calendaristice, menținându-se intervalul orar stabilit inițial;

3.     Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul, începând cu data de  09.01.2018, la preţul de 100 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud;

4.     Taxa de participare la licitaţie este în cuantum de 100 lei și se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud;

5.     Preţul minim de pornire al licitației pentru închirierea spațiilor este în cuantum de 2 €/m²/lună, iar pasul de licitaţie este de 10% din prețul de pornire (20 eurocenți/m²/lună). Durata închirierii este până la data de 30.06.2020 cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de 4 ani, prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Năsăud, la cererea chiriașului, adresată cu minim 30 de zile înaintea expirării perioadei inițiale.

6.     Documentele solicitate de la ofertanți pentru a putea participa la licitație se pot depune până în preziua licitaţiei, 29.01.2018,ora 16:00 la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul;

7.      Relații la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.  0263/361028, 361029;

8.     Taxa pentru garanția de participare la licitație este de 500 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud.

                                     

                                    PRIMAR,                                                                                                 Comp. A.D.P.P.,

                     Mircea Romocea                                                                                            Cons. Ioan Iovu