Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

NR. 41769 din 07.09.2017

ANUNŢ    PUBLIC

1.    Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 25.09.2017, ora 09:00, la sediul unității, atribuirea locurilor de parcare din parcarea recent recepționată situata in oraşul Năsăud, strada Miron Cristea, cetățenilor care locuiesc in blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, B1 si B2.

2.    Pentru participarea la procedura de atribuire, locatarii blocurilor mai sus menționate trebuie sa se prezinte la primăria oraşului Năsăud, compartimentul Relații cu publicul, pentru obținerea informațiilor privind documentația de atribuire si a cererii tip începând cu data de vineri, 08.09.2017.

3.    Preţul unui loc de parcare obținut prin atribuire este de 60 lei/an, iar durata închirierii este pe o perioada de 1 an de la semnarea acestuia, cu drept de prelungire, in condițiile legii, la cererea chiriașului, adresata cu minim 10 de zile înaintea expirării perioadei inițiale.

4.    Documentele pentru participarea la procedura de atribuire se pot depune până în data de 22.09.2017 ora 13:30 la sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul;

5.     Pentru relații suplimentare va rugam sa va prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.  0263/361028, 361029;

 

 

                                               PRIMAR,                                                                      Comp. A.D.P.P,

                                 Mircea Romocea                                                               Cons. Iovu Ioan