Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

NR. 25648 din 11.05.2017

ANUNŢ    PUBLIC

 

1.    Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în vederea vânzării unei suprafeţe de teren de 215 mp., imobil - teren înscris in C.F. nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780, situat în orașului Năsăud, strada Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud,  cuprins în domeniul privat al oraşului Năsăud.

2.    Data la care se va ţine licitaţia, la sediul Primăriei Năsăud este 31.05.2017, ora 10.00, iar următoarele licitaţii în caz de neadjudecare se vor organiza dupa 7 zile calendaristice.

3.    Preţul de pornire al licitaţiei este de 8700 lei, echivalent a 1940 euro.

4.    Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire.

5.    Relaţii la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.  0263/361029.

6.    Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar taxa pentru garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Năsăud .

7.    Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, compartimentul relaţii cu publicul şi

 informaţii publice, la preţul de 50 lei, începând cu data de 16.05.2017.

 

 

                                                PRIMAR,                                                             Comp. A.D.P.P.,

                                 Romocea Mircea                                                 insp. Burduhos Dumitru