Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361029

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 39/13815 din 20.04.2017

S.P.C.L.E.P.Năsăud

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Nr.înreg.la A.N.S.P.D.C.P.1939

 

 

PUBLICAŢIE

 

    Astăzi 20.04.2017, a fost  înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CĂTUNA GRIGORE-CĂLIN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în com.Rodna, jud. Bistriţa - Năsăud şi, a d-rei FONTUL NARCISA-VIOLETA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud.

           În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

           Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor, pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

Florea Fica