Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.S.P.C.L.E.P.Năsăud

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Nr.înreg.la A.N.S.P.D.C.P.1939

 

PUBLICAŢIE

 

    Astăzi13.03.2017, a fost  înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui URS CLAUDIU, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or. Năsăud, jud. Bistriţa - Năsăud şi, a d-rei MOLDOVAN DANIELA - LENUŢA,în vârstă de 22 ani, cu domiciliul înor. Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud.

           În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

           Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor, pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

Ofiţer de stare civilă,

Bozbiciu Alina - Ramona