PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25-06-2016, cu ocazia şedinţei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a alegeriolor locale din data de 05 iunie 2016, convocată în baza Ordinului Prefectului judeţului Bistriţa Năsăud nr. 184/21.06.2016.

La şedinţă participă noii aleşi locali, familiile acestora, presa şi fostul executiv.

Prezidiul este format din domnul subprefect Ovidiu Frenţ, doamna ………….. din partea Prefectului Judeţului, domnul Tomi Iacob decanul de vârstă al noilor aleşi şi domnii Timoce Călin Alexandru şi Vlaşin Dorin Nicolae, cei mai tineri consilieri locali.

Domnul secretar al oraşului, cons. Jr. Şoldea Vasile declară şedinţa deschisă.

Moment de solemnitate: intonarea imnului de stat.

Domnul secretar face prezenţa consilierilor local: prezenţi in unanimitate, 17 consilieri.

Consilieri locali aleşi în 05 iunie 2016, sunt următorii:

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele

Apartenența politică

1.

Bidica Emilia

Partidul Social Democrat

2.

Bodea Marius

Partidul Național Liberal

3.

Buhai Mihaela

Partidul Social Democrat

4.

Cârcu Andrei-Ioan

Partidul Social Democrat

5.

Cicedea George

         Partidul Social Democrat

6.

Fetti Silviu-Marian

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

7.

Găitan Niculai

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

8.

Marica Marius Macedon

Partidul Național Liberal

9.

Mureşan Dumitru

Partidul Național Liberal

10.

Oltean Dorel

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

11.

 Pop Ionel

Partidul Social Democrat

12.

Rogozan Florin-Grigore

Partidul Național Liberal

13.

Romocea Mircea Nicolae

Partidul Social Democrat

14.

Rus Silviu

Partidul Național Liberal

15.

Timoce Călin- Alexandru

Partidul Social Democrat

16.

 Tomi Iacob

Partidul Social Democrat

17.

Vlașin Dorin-Nicolae

Partidul Național Liberal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnul subprefect salută prezenta, după care prezintă ordinea de zi, care cuprinde următoarele:

 1. Hotărâre privindalegerea Comisiei de validare.

          2. Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 05.06.2016, ce compun Consiliul Local al orașului Năsăud.

3. Hotărâre privindconstituirea Consiliului Local al orașului Năsăud.

          4. Hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al raşului Năsăud.

          5. Hotărâre privind alegerea viceprimarului.

         6. Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsăud.

 

Domnul subprefect arată că există cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor şi urează succes noii echipe de consilieri precum şi domnului primar Romocea Mircea Nicolae.

Se preia conducerea dezbaterilor de către președintele de ședință, decanul de vârstă al consilierilor, domnul Tomi Iacob.

Domnul președinte supune dezbaterii primul prima hotărâre:

1.   Hotărâre privindalegerea Comisiei de validare.

Domnul președinte întreabă daca se păstrează același număr de membri ca in mandatul anterior, adică 5 sau  sunt alte opțiuni:

Din partea PSDse fa o propunere, ca să fie doar 3 membri in comisia de validare şi nu 5 cum a fost in mandatul anterior.

Domnul președinte supune la vot propunerea de 3 membri în comisia de validare, se votează astfel:

      „pentru”        17 voturi;

                   „ împotriva ”     0 voturi;

                   „ abţineri ”        0 voturi.

Comisia de validare va fi compusa din 3 membri.

Domnul președinte solicită propuneri pentru comisia amintită:

Domnul Boţan Ioan propune din partea PSD pe doamna Bidică Emilia şi pe domnul Boţan Ioan.

Domnul Vlaşin Dorin propune din partea PNL pe domnul Maghiar Marius.

 

Domnul președinte supune la vot propunerile:

  1. doamna Bidică Emilia: „pentru” în unanimitate;       

  2. domnul Boţan Ioan: „pentru” în unanimitate;              

  3. domnul Maghiar Marius: „pentru” în unanimitate;       

 

Comisia de validare îşi desfășoară activitatea pe durata actualului Mandat al primarului

şi consiliului local.      

          Comisia de retrage pentru a-şi desemna președintele şi secretarul, după care doamna Bidică Emilia prezintă procesul verbal cu rezultatul dezbaterilor:

-      preşedinte al comisiei de validare – doamna Bidică Emilia;

-      secretar - domnul Boţan Ioan;

-      membru – domnul Maghiar Marius;

 

Hotărâreaprivind alegerea Comisiei de validare, a fost votat cu 17 voturi  „pentru”.

          Comisia de validare se retrage pentru analizarea validității alegerilor consilierilor, prin verificarea dosarelor aleșilor locali, după care prezintă procesul verbal întocmit, privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 50.06.2016, ce compun Consiliul Local al orașului Năsăud. După verificare, comisia anunță că toate dosarele sunt valide.

          Domnul subprefect anunță renunțarea la mandatele de consilier după cum urmează:

-      Dl. Romocea Mircea Nicolae - renunțare prin adresa nr. 26671/17.06.2016;

-      Dl. Mureșan Dumitru – renunțare prin adresa nr. 26500/14.06.2016;

-      Dl. Cicedea George - renunțare prin adresa nr. 26680/21.06.2016;

-      D-na. Secheli Mărioara- renunțare prin adresa nr. 26683/21.06.2016;

-      Dl. Rus Silviu – renunțare prin adresa nr. 26663/17.06.2016;

In urma acestor renunțări, se va completa lista consilierilor aleși cu următorul supleant

de pe lista: domnul Boțan Ioan și doamna Șofroni Adela din partea PSD, respectiv domnul Maghiar Marius și doamna Vâju Steluța Reghina din partea PNL.

 

          În continuarea ședinței are loca validarea de către plen a mandatelor consilierilor locali; în acest sens, domnul președinte supune la vot deschis pe fiecare ales local. Toți consilierii locali au fost aprobați in unanimitate.

          Consiliul local al orașului Năsăud are următoarea componență:

 

 

Amendamentul a fost aprobat.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                   „ pentru”         16 voturi;

                   „ împotriva”      0 voturi;

                   „ abţineri ”        0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din orasul Nasaud, pe anul scolar 2014-2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                   „ pentru ”         16 voturi;

                   „ împotriva ”      0 voturi;

                   „ abţineri ”         0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pe luna octombrie, anul 2014.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                   „ pentru ”         16 voturi;

                   „ împotriva ”      0 voturi;

                   „ abţineri ”         0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Diverse.