PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30-10-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Cremene Ionut, Costea Victoria;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Dragan Petru.

La sedinta sunt prezenti dna. Lapusneanu Ioana, inspector birou taxe si impozite, dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil, dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat si dl. Brezoi Ionel.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitati, transport elevi pentru anul calendaristic 2015, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2014.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte ANL, situate pe str.Bistritei, bl.D2,  localitatea Nãsãud, judetul Bistrita-Nasaud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivindînfiinţarea „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud”, în structura organizatorică a Orasului Năsăud, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare si a programului de funcţionare a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud.

Iniţiator: Viceprimarul oraşului Năsăud, Niculai Gaitan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015,si a  virarilor de credite bugetare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la 30.09.2015

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8.  Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil în suprafaţa totala de 7916 mp., reprezentand strada Piata Unirii, din orasul Nasaud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

         9. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în orasul Nasaud pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2015.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Diverse.

 

 

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind realizarea schimbului de locuinte, destinate inchirierii, a blocului D2, sc.D, situate pe strada Bistritei, orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, intre locatarii Saplacan Gheorghe-Ovidiu si Deac Ciprian-Daniel;

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.82 din 11.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”;

- Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în orasul Nasaud pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare.

Acesta arata ca proiectul de hotarare retras urmeaza sa faca obiectul unei sedinte urmatoare.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificata de dl primar.

Se voteaza:       „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Avand in vedere prevederile art.45(5) se procedeaza la votarea prin vot secret.

Se fac propuneri:

 I. pentru Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:

Dra. consilier Giurebe Cristina il propune pe dl. Razvan Redac,Cicedea George si Marica Marius.

Dl. consilier Gaitan Niculai il propune pe dl. Botan Ioan, Cicedea George si Vlasin Dorin.

Dl. consilier Botan Ioan refuza nominalizarea.

Dl. consilier Cicedea George accepta nominalizarea.

Dl. consilier Redac Razvan refuza nominalizarea.

Dl. consilier Vlasin Dorin refuza nominalizarea.

Dl. consilier Marica Marius refuza nominalizarea.

Dra. consilier Giurebe Cristina il propune pe dl. Cifor Cornel.

Dl. consilier Cifor Cornel refuza nominalizarea.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Carcu Nicolae.

Dl. consilier Carcu Nicolae accepta nominalizarea.

Dl. consilier Botan Ioan o propune pe dra. Giurebe Cristina.

Dra. consilier Giurebe Cristina accepta nominalizarea.

 

II. pentru Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

Dl. consilier Gaitan Niculai il propune pe dl. Nascu Viorel, Dragan Petru si Maghiar Ovidiu.

Domnii consilieri Nascu Viorel, Dragan Petru si Maghiar Ovidiu accepta nominalizarea.

Dra. consilier Giurebe Cristina propune pe dl. Botan Ioan,Maghiar Ovidiu si dna. Costea Victoria.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca dna. Costea nu poate fi nominalizata nefiind de fata pentru a accepta nominalizarea.

Dra. Consilier Giurebe Cristina il propune atunci pe dl. Vlasin Dorin.

Dl. consilier Vlasin Dorin refuza nominalizarea.

Dl. consilier Botan Ioan accepta nominalizarea si il propune si pe dl. Cicedea George.

Dl. consilier Cicedea George accepta nominalizarea.

 

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

Dra. consilier Giurebe Cristina il propune pe dl. Oltean Dorel si pe dl. Carcu Nicolae.

Dl. consilier Oltean Dorel refuza nominalizarea.

Dl. consilier Carcu Nicolae accepta nominalizarea.

Dl. consilier Gaitan Niculai il propune pe dl. Redac Razvan.

Dl. consilier Redac Razvan refuza nominalizarea si il propune pe dl Maghiar Ovidiu care accepta.

IV. Colegiul Economic Năsăud:

Dl. consilier Botan Ioan o propune pe dra. Giurebe Cristina.

Dra. consilier Giurebe Cristina accepta nominalizarea si il propune si pe dl. Iepure Macedon.

Dl. consilier Dragan Petru se autopropune, motivand faptul ca desi a solicitat de mai multe ori anumite rapoarte din partea Colegiului, atat acestuia cat si d-lui. consilier Oltean Dorel nu le-au fost puse la dispozitie.

Dl. consilier Gaitan Niculai il propune pe dl. Oltean Dorel.

Dl. consilier Oltean Dorel refuza nominalizarea.

 

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1:

Dra. consilier Giurebe Cristina il propune pe dl. Vlasin Dorin.

Dl. consilier Vlasin Dorin accepta nominalizarea.

 

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

 I. pentru Şcoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Năsăud:                

     -  Giurebe Cristina                                „pentru”      -13 v;

                                                                   „împotrivă”  - 2 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

     

     -  Carcu Nicolae                                   „pentru”      -10 v;

                                                                   „împotrivă”  - 5 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

     -  Cicedea George                                 „pentru”     -12 v;

                                                                   „împotrivă”  - 3 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

II. pentru Colegiul Naţional "George Coşbuc" Năsăud:

 -  Nascu Viorel                                      „pentru”      -10 v;

                                                                   „împotrivă”  - 5 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

    

     -  Dragan Petru                                     „pentru”      - 8 v;

                                                                   „împotrivă”  - 7 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

     -  Maghiar Ovidiu                                   „pentru”     -13 v;

                                                                   „împotrivă”  - 2 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

 

  -  Cicedea George                                „pentru”       - 8 v;

                                                                   „împotrivă”   - 7 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

 

  -  Botan Ioan                                         „pentru”     - 5 v;

                                                                   „împotrivă” - 10 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

 

Din cauza faptului ca cel de-al treilea loc de consilier din Consiliul de Administratie al Colegiului National George Cosbuc nu s-a ocupat, dl. Dragan Petru si dl. Cicedea George fiind la egalitate de voturi, se pregătesc buletinele de vot din nou, pentru cei doi, iar dl secretar explică modalitatea de votare. Se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii.

   -  Dragan Petru                                       „pentru”      - 7 v;

                                                                   „împotrivă”  - 8 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

  -  Cicedea George                                     „pentru”       - 8 v;

                                                                   „împotrivă”   - 7 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

III. Colegiul Silvic „Transilvania”Năsăud:

 

   -  Maghiar Ovidiu                                     „pentru”      -14 v;

                                                                   „împotrivă”  - 1 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

    

     -  Carcu Nicolae                                    „pentru”      -14 v;

                                                                   „împotrivă”  - 1 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

IV. Colegiul Economic Năsăud:

 

   -  Giurebe Cristina                                  „pentru”      -10 v;

                                                                   „împotrivă”  - 5 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

    

     -  Iepure Macedon                                „pentru”      -10 v;

                                                                   „împotrivă”  - 5 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

     -  Dragan Petru                                     „pentru”     -10 v;

                                                                   „împotrivă”  - 5 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

 

Din cauza faptului ca cei trei consilieri propusi sunt la egalitate de voturi pentru ocuparea celor doua locuri de consilieri din Consiliul de Administratie al Colegiului Economic, se pregătesc buletinele de vot din nou. Se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii.

     -  Giurebe Cristina                                „pentru”      - 9 v;

                                                                   „împotrivă”  - 6 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

    

     -  Iepure Macedon                                „pentru”      - 9 v;

                                                                   „împotrivă”  - 6 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                          „nule”          - 0 v.

 

     -  Dragan Petru                                     „pentru”      - 8 v;

                                                                   „împotrivă”   - 7 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

V. Grădiniţa cu program prelungit nr.1:

     -  Vlasin Dorin                                       „pentru”      - 15 v;

                                                                   „împotrivă”  - 0 v;

                                                                   „abtineri”     - 0 v;

                                                                   „nule”          - 0 v.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 13 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 2 voturi.  (Gaitan Niculai, Oltean Dorel)

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitati, transport elevi pentru anul calendaristic 2015, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu solicita ca din aceste subventii sa se scoata din suma alocata transportului cu microbuzul pentru elevii din cartierul Liviu Rebreanu.

Dl. primar ii explica d-lui. consilier ca este vorba de doua chestiuni diferite, in privinta transportului cu microbuzul, Primaria suporta jumatate din contravaloarea combustibilului pana la 100 de litri /luna, fiind vorba doar de copiii din clasele pregatitoare, I-IV, fiind vorba de aproximativ 32 de elevi. Arata de asemenea ca proiectul de hotarare discutat face obiectul elevilor care nu au parte de transport cu microbuzul, respectiv cei din clasele V-XII.

Dl. consilier Botan Ioan arata ca este vorba de 74 de copii din cart. Liviu Rebreanu din clasele 0-XII. Microbuzul poate sa faca doar doua curse pentru cei din clasele 0-IV, iar restul au nevoie si ei de aceste facilitati de transport.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru”  15 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ”   0 voturi. 

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2014.

Dl. primar arata ca este vorba de trei posturi care se infinteaza, un director si un consilier la „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud”si un angajat la gestiunea deseurilor si mediu care sa realizeze colaborarea intre Primarie, UAT Nasaud si firma Urbana, serviciul de salubritate, care va realiza maturatul stradal in orasul Nasaud. De asemenea arata ca se desfinteaza temporar un post de inginer de la transporturi, un post de fochist de la compartimentul zone verzi si un post de sef de birou de la biblioteca.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte ANL, situate pe str.Bistritei, bl.D2, localitatea Nãsãud, judetul Bistrita-Nasaud.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca in anexa nr.2 de la proiect, in coloana 3 nu apare suma in tabel la “Valoare lei”  pentru domnul “Gira Nicu”.

Dl. consilier Dragan Petru arata ca este vorba de o greseala de redactare si cere consemnarea greselii in procesul verbal pentru a fi corectata.

Dl. presedinte ii da cuvantul d-nei. Lapusneanu Ioana, inspector in cadrul biroului taxe si impozite, care arata ca este vorba de un caz special, in care chiar daca chiria este stabilita la 86 lei, este vorba de un copil cu handicap, acestia fiind scutiti legal astfel de la plata chiriei.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. presedinte de sedinta il invita pe dl. viceprimar Gaitan Niculai sa prezinte proiectul de hotarare nr.5, acesta fiind initiatorul proiectului.

5. Proiect de hotărâreprivindînfiinţarea „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud”, în structura organizatorică a orasului Năsăud, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare si a programului de funcţionare a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud.

Dl. consilier Dragan Petru arata ca adoptarea acestui proiect este un lucru benefic, aratand ca dansul este un om caruia ii place sa calatoreasca iar in drumetiile acestuia a dat peste Centre de genul atat in Bucovina cat si la Gura Humorului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015,si a  virarilor de credite bugetare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

         7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la 30.09.2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8.  Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil în suprafaţa totala de 7916 mp., reprezentand strada Piata Unirii, din orasul Nasaud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2015.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:        „ pentru” 15 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ”

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind realizarea schimbului de locuinte, destinate inchirierii, a blocului D2, sc.D, situate pe strada Bistritei, orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, intre locatarii Saplacan Gheorghe-Ovidiu si Deac Ciprian-Daniel.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.82 din 11.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

Dl. primar arata ca Hotararea Consiliului Local 82/2015 a avut la baza domeniul public iar conform celor de la contencios, acesta trebuie inscris in domeniul privat, ca apoi sa apara documentele de carte funciara si doar apoi sa fie inscris in domeniul public.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru”  15 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ”   0 voturi. 

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. presedinte de sedinta, Dragan Petru, ii da cuvantul domnului Brezoi Ionel, presedinte al C.S. SHOTOKAN DOJO NASAUD, care arata ca in urma cu doua luni a solicitat sprijinul financiar al Consiliului Local Nasaud. Acesta arata ca a primit suma de 5.000 lei pentru a se putea prezenta si concura impreuna cu echipa sa la Campionatul Mondial din Turcia. Insa, in urma unor atacuri teroriste care au avut loc pe teritoriul Turciei, Campionatul Mondial mai intai s-a suspendat, ca apoi sa se anuleze. Acesta solicita ca banii sa ii poata folosi la Cupa Romaniei din 27-29 noiembrie, unde va participa impreuna cu 17 dintre elevii sai.

Dl. primar il intreaba pe dl. Stoian Gheorghe, sef briou financiar-contabil daca aceasta solicitare nu se suprapune cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 14/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2015.

Dl. Stoian Gheorghe arata ca din suma alocata a mai ramas o rezerva de 4000 lei care nu au fost alocati insa banii respectivi pot fi accesati doar in aceleasi conditii in care au fost accesati si de catre celelalte cluburi, adica prin depunerea si trecerea prin comisia privind regimul finantarilor nerambrusabile a Ghidului.

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba cum se poate redeschide perioada de alocare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local.

Dl. Stoian Gheorghe arata ca doar printr-o hotarare de Consiliul Local care sa aprobe o a doua etapa de accesare a fondurilor.

Dl. consilier Nascu Viorel spune ca in urma cu doua saptamani a avut probleme de sanatate si a fost internat in Spitalul Dr. George Trifon din orasul Nasaud unde, datorita calitatii sale de consilier local, i-a fost reprosat faptul ca nu se acorda suficienta atentie financiara spitalului.

Acesta arata ca managerul spitalului a trimis diverse cereri de finantare catre Consiliul Local la care nu i s-a raspuns.

Dl. primar arata ca Primaria orasului Nasaud a tocat energie pentru acest spital din toate punctele de vedere, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului dovedind lucrul acesta. Acesta arata ca desi nu este de acord, i s-a spus de la nivel de judet, de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ca este o problema cu management-ul de la spital. Dl. primar arata ca nu a fost angajat un medic cu competenta pe medicina de urgenta, pentru infiintarea Centrului de Primire-Urgenta pe care nu il poti prinde intr-un proiect de Hotarare de Guvern decat daca ai un specialist sau un medic cu competenta pe medicina de urgenta.

De asemenea arata demersurile facute pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”, unde aproape toate primariile din zona au fost de acord sa plateasca cate o cotizatie, de 2lei/an/persoana pentru spital.

Dl. primar arata ca este de acord ca medicii noi care vor veni sa lucreze la Spitalul Dr. George Trifon sa beneficieze de facilitati, in ce priveste chiria si utilitatile, aratand ca daca nu-i vom motiva nu vor ramane in orasul Nasaud.

Dl. Stoian Gheorghe arata le au fost alocati 200 mii lei anul acesta, mai mult cu 50 mii lei ca anul trecut, spune ca Spitalul are cel mai bun contract incheiat cu Casa de Asigurari din ultimii 10 ani si cu toate acestea domnii medici nu sunt in stare sa isi faca indicatorii de performanta, avand doar un procentaj de 30% in privinta cazurilor rezolvate.

Mai arata ca nu sunt oameni capabili in cadrul Spitalului care sa foloseasca aparatura din Ambulatoriu prin care ar putea fi generate venituri in plus, de asemenea arata ca daca domnii medici sunt trimisi sa urmeze cursuri de specializare pentru folosirea aparaturii respective, acestia refuza.

In urma celor aratate dl. primar spune astfel ca problema nu este cauzata de Primarie ci este un rezultat al gestionarii proaste a managementului de acolo si cu toate acestea Primaria orasului Nasaud va fi mereu dispusa sa ajute si sa aibă o calaborare cat de buna cu Spitalul.

Dl. consilier Oltean Dorel citeste o adresa din partea Bisericii Crestine Baptiste „Biruinta” care, reprezentata prin pastorul Cicai Emanuel Stelian, solicita inchirierea spatiului in care a functionat candva cantina fostului Liceu Industrial din orasul Nasaud.

Dl. primar arata ca este de acord cu inchirierea spatiului, problema fiind cine va aloca fonduri pentru reabilitarea spatiului respectiv.

Dl. consilier Oltean Dorel arata ca de reabilitarea spatiului, probabil se vor ocupa acestia, iar apoi din chirie li se va scadea investitia pe care o vor avea de facut acolo.

Dl. primar cere ca executivului sa-i fie lasat putin cu privire la acesta problema pentru a putea stabili exact situatia juridica a terenului si a cladirii si intreaba consilierii daca in principiu sunt de acord cu aceasta solicitare.

Domnii consilieri sustin ca sunt de acord.

Dl. consilier Marica Marius arata ca desi au fost adoptate anumite Hotarari ale Consiliului Local, prevederile acestora nu sunt respectate, dand exemplul interzicerii parcarii in zilele de joi intre 07.00-13.00 pe strada Vasile Nascu, unde acesta arata faptul ca strada era blocata in continuare de masini parcate pe ambele sensuri.

Dl. consilier Dragan Petru subscrie la cele spuse de dl. Marica si aminteste problema strazii Rahovei care este blocata in permanenta de catre cei care isi desfasoara activitatea in piata.

Dl. consilier Oltean Dorel arata ca peste calea ferata este un teren detinut de dl. Horj, iar impreuna cu acordul dansului acolo se poate parca, contra cost, in zilele de joi in urma incheierii unui contract cu acesta.

Dl. consilier Nascu Viorel cere d-lui primar ca la cele patru pasaje de cale ferata sa fie puse bariere, nefiind nevoie de producerea unui accident, pentru a face ceva in privinta vizibilitatii scazute din acele zone.

Dl. primar arata ca inca din anul 2012 s-a interesat de achizitionarea unor astfel de bariere insa problema a reprezentat-o costul exagerat al acestora, o bariera costand 100 mii euro, iar acum chiar daca e vorba de patru, reducerea nu poate fi mai mare de 20,30% iar costul lor tot ar fi peste 300 mii euro, bani de care Primaria nu dispune in momentul de fata. Cu toate acestea, arata faptul ca poate fi initiat un proiect de hotarare in acest sens daca ar fi posibila o cofinantare intre Consiliul Local al orasului Nasaud si C.F.R.

Dl. consilier Marica Marius propune achizitionarea a doua semafoare pietonale pentru trecerea din fata magazinului Profi si a trecerii de la B.R.D., la iesirea de pe str. Garii, spunand ca asteapta un raspuns in scris la propunerea acestuia.

Dl. consilier Dragan Petru propune construirea unui sens giratoriu la iesirea de pe str. Garii insa cere mutarea trecerilor de pietoni din zona, aratand ca un sens giratoriu inconjurat pe toate cele patru laturi de patru treceri de pietoni in imediata apropiere este un lucru absurd.

Dl. primar arata ca atunci cand s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru drumul 17C si 17D, a insistat pentru construirea unui sens giratoriu la intersectia dintre b-dul Granicerilor cu str. Bistritei insa a primit raspuns ca nu este suficient teren si chiar daca trotuarul ar fi fost mutat mai aproape de blocuri spatiul tot ar fi fost insuficient. Asa ca, avand in vedere faptul ca intersectia dintre b-dul Granicerilor cu str. Garii este chiar mai mica decat cea cu str. Bistritei, acest lucru nu va putea fi realizat.

Dl. consilier Cifor Cornel expune problemele prin care trec membrii familiei Fontu solicitand atat sprijin financiar cat si punerea la dispozitie a unui loc de munca pentru cei mari daca este posibil.

Dl. primar arata ca Primaria orasului Nasaud inca lucreaza la proiectul de hotarare prin care o sa li se ofere un teren in Piata Unirii de 400 mp acestora.

Dra. consilier Giurebe Cristina arata faptul ca pentru fetitele cele mici din familia Fontu, cele care frecventeaza Gradinita cu Program Prelungit nr.1, exista o cheta platita de catre educatori pentru asigurarea mesei lunare.

Dl. primar propune ca printr-un ajutor de urgenta sa fie asigurata plata mesei/lunar de catre Consiliul Local pentru acesti copii si intreaba pe domnii consilieri daca sunt de acord.

Domnii consilieri locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea expusa.

Dl. consilier Iepure Macedon solicita transformarea unei clase din spatele scolii din cart. Liviu Rebreanu in capela.

Dl. consilier Dragan Petru arata ca acest lucru nu este posibil aratand ca scoala este inca frecventata de 10 prescolari.

Dl. primar arata ca trebuie rezolvata si problema construirii capelei in cart. Liviu Rebreanu insa arata ca acest lucru nu va fi posibil anul acesta.

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca in anul 1983 in parcul central al orasului Nasaud s-a construit o fantana arteziana, iar in vara, desi a vorbit cu dl. primar in legatura cu reabilitarea acesteia si dansul a fost de acord, acum dl. primar a decis demolarea acesteia chiar daca fantana este a nasaudenilor.

Dl. primar arata ca a avut ca a avut o discutie atat cu directorul Directiei Judetene pentru Cultura si Monumente Istorice cat si cu alte personae, iar rezultatul discutiilor din pacate au evidentiat faptul ca fantana este un obiectiv de tip relicva la momentul acesta, si ca s-ar preta mai bine un monument care sa reprezinte Academicienii Nasaudeni.

Dl. primar arata ca fantana nu este nici eficienta, nici estetica si arata ca desi exista un simbol acolo, nu a existat niciodata intentia ca acel simbol sa fie denigrat.

Dl. consilier Gaitan Niculai spune ca el considera ca s-a facut loc pentru monumentul lui Tudoran si ca a auzit ca urmeaza a fi aduse niste moaste pentru monumentul respectiv.

Dl. primar spune ca nu va mai face jocul unor personaje politice si arata ca daca consilierii locali nu vor fi de acord cu demolarea acesteia, fantana nu va fi demolata.

Dl. Dragan Petru spune ca deja consilierii au fost pusi in fata faptului implinit.

Dl. primar cere sa fie actionat in judecata daca cineva considera ca modalitatea in care merg lucrurile nu sunt conforme cu legea si arata ca in opinia dansului fantana in starea in care se afla nu are ce cauta in parcul ce urmeaza a fi reabilitat, stricand imaginea acestuia.

 

Dl. consilier Pop Ioan arata ca in cart. Liviu Rebreanu, exista un sant in fata Bisericii ramas in urma constructiilor de reabilitare si modernizare care necesita reparatie imediata din cauza faptului ca zona este frecventata de un numar mare de locuitori ai cartierului.

Dl. primar spune ca stie de problema respectiva insa nu se poate face nimic momentan deoarece nu sunt bani iar constructorul refuza sa lucreze fara nici o asigurare. De asemenea arata ca daca prin Ordonanta de Guvern o sa fie alocati bani, o parte din acestia se vor indrepta inspre finalizarea lucrarilor de acolo.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar,

Dragan Petru                                             cons.jr. George Pop