PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 16-10-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 11;

Absenţi: Cremene Ionut, Gaitan Niculai, Oltean Dorel, Nascu Viorel, Maghiar Ovidiu, Costea Victoria;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Dragan Petru.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului inscris in CF nr.29228 Nasaud, nr. cadastral 29228, in suprafata de 715 mp., situat in orasul Nasaud, Piata Unirii, proprietatea orasului Nasaud- domeniul public, in scopul construirii unei case de tip familialpentru copiii ocrotiti de Centrul pentru Protectia Copilului Nasaud.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orasului Nasaud a unui imobil-teren în suprafaţa de 9386 mp., inscris in CF nr. 28308 Nasaud, nr. cadastral 28308, situat in orasul Nasaud, in incinta fostei pepiniere a Colegiului Silvic „Transilvania”  Nasaud, judeţul Bistriţa-Năsăud, dobandit in urma unui schimb de terenuri.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Comoara din orasul Nasaud”.

                                                                 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 400 mp., reprezentand teren aferent unui loc de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 11v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului inscris in CF nr.29228 Nasaud, nr. cadastral 29228, in suprafata de 715 mp., situat in orasul Nasaud, Piata Unirii, proprietatea orasului Nasaud- domeniul public, in scopul construirii unei case de tip familialpentru copiii ocrotiti de Centrul pentru Protectia Copilului Nasaud.

Dl. consilier Marica Marius intreaba cand vor incepe lucrarile pentru constructia de tip familial.

Dl. primar raspunde ca in cursul saptamanii urmatoare autorizatia de construire va fi eliberata, iar lucrarile vor putea incepe. Arata ca lucrarile au inceput pentru casa de tip familial situata in Piata Unirii, dar ca sunt probleme pentru cea de a treia locatie, cea din incinta Casei Copilului, existand inca probleme cu cei de la Unuiunea Comunelor Graniceresti care revendica terenul de 1080 mp. din curtea respectivei incinte.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 11 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orasului Nasaud a unui imobil-teren în suprafaţa de 9386 mp., inscris in CF nr. 28308 Nasaud, nr. cadastral 28308, situat in orasul Nasaud, in incinta fostei pepiniere a Colegiului Silvic „Transilvania”  Nasaud, judeţul Bistriţa-Năsăud, dobandit in urma unui schimb de terenuri.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 11 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Comoara din orasul Nasaud”.

         Dl. primar arata ca respectivul proiect a mai fost prins in Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice insa nu s-a reusit incheierea contractului din cauza subevaluarii proiectului. De asemenea arata ca trotuarul a fost reparat iar pe drum urmeaza a fi pusa piatra Magura pana ce lucrarile vor incepe.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 11 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 400 mp., reprezentand teren aferent unui loc de joaca pentru copii, din orasul Nasaud, strada Iacob Muresianu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:          „ pentru” 11 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi; 

                         „ abtineri ” 0 voturi.   

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar arata ca amendamentul domnului Vlasin Dorin, validat de catre Consiliul Local al orasului Nasaud, cu privire la asfaltarea strazii Valea Caselor nr.1 de pe partea cu capela, nu va putea fi realizat deoarece este vorba de o investitie, iar banii, nefiind suficienti, nu vor putea fi redirectionati in acest scop. Banii, fie vor fi redirectionati catre rezerva bugetului local, fie vor fi folositi pentru repararea drumurilor sau deszapezire. Este vorba de suma de 115 mii lei care a fost cuprinsa in proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul investitii, in vederea achizitionarii unui buldoexcavator, suma care nu a fost aprobata de catre Consiliul Local, ci transferata pentru reabilitarea strazii Valea Caselor, suma insuficienta pentru realizarea acestui obiectiv. De asemenea arata faptul ca sumele platite pentru inchirierea unui astfel de utilaj se aproprie cu tot cu TVA undeva la suma de 15.000 euro, si aminteste ca a venit cu propunerea achizitionarii unui astfel de utilaj, propunere neacceptata de catre Consiliul Local care a prefereat o redirectionare a banilor.

Dl. consilier Cifor Cornel arata ca acesta a platit 150 lei/ora pentru inchirierea unor astfel de utilaje.

Dl. primar arata ca Primaria plateste aproximativ 80lei +Tva/ora, iar achizitionarea unui astfel de utilaj este necesara pentru o reducere substantiala a cheltuielii din bugetul local.

Dl. consilier Redac Razvan intreaba cu cat ar urma sa fie platit un sofer care sa lucreze pe un astfel de buldoexcavator.

Dl. primar arata ca Primaria are deja un astfel de sofer autorizat pentru conducerea utilajelor grele.

Dl. consilier Dragan Petru atrage atentia asupra atestarii unui astfel de sofer din cauza faptului ca amenzile in astfel de cazuri sunt foarte mari.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

              

     Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar,

                                Dragan Petru                                             cons.jr. George Pop