Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Juridic

 

 • verifică, actualizeazăși face propuneri de soluționare a cererilor de restituire formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, pentru imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945  22 decembrie 1989;
 • participă în calitate de membru la ședințele comisiei interne pentru analizarea notificărilor;
 • reprezintă interesele Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor judecătorești, în cauze având ca obiect plângeri la Legea nr. 102001, împotriva Dispozițiilor Primarului privind modul de soluționare a cererilor;
 • avizează de legalitate contractele economice, contractele de asociere, de concesionare, de închiriere, de vânzare și alte contracte;
 • vizează de legalitate rapoartele compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului;
 • verifică, analizează și face propuneri de soluționare a cererilor depuse în baza legilor fondului funciar;
 • Legea 18/1991;
 • Legea 1/2000;
 • Legea 247/2005;
 • Legea 169/1997;
 • verifica și înaintează documentațiile de atribuire a terenurilor la Ordinul prefectului;
 • asigură reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • actualizează contestații formulate împotriva măsurilor stabilite de comisia locală;
 • răspunde la petiții privind aplicarea legilor fondului funciar;
 • participă la înlocuirea dispozițiilor;
 • ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, înlocuind Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • Opisul alfabetic;
 • Condica de termene a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • reprezintă Orașul Năsăud în fața notarului public în vederea încheierii contractelor de vânzare/cumpărare;
 • răspunde la corespondența care ia fost repartizată;
 • participă în calitate de membru la licitațiile publice.