Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Stare Civila

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        S.P.C.L.E.P. NĂSĂUD

                       COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

                        NR. 39/14850 DIN 01.07.2020

 

PUBLICAŢIE

 

             Astăzi  01.07.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUNGĂRAŢI DANIEL în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. Rebrişoara, jud. Bistriţa - Năsăud şi, a d-rei RUS VIORICA - ALINA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com. Parva, jud. Bistriţa - Năsăud.

              În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale  legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor, pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer Stare Civilă,

Bozbiciu Alina - Ramona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

STARE CIVILĂ


 

STAREA CIVILĂ, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MARȚI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MIERCURI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 JOI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 VINERI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1330

JOI ÎN INTERVALUL 1600 - 1830, ÎN CAZ DE URGENȚĂ SUNAȚI LA NR. TEL. 0746 135 773

ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ CONFORM O.U.G. NR. 70/14.05.2020, ÎNREGISTRAREA DECESELOR ȘI ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE ÎNHUMARE, SE FACE ON-LINE PRIN COMUNICARE CU PERSONALUL MEDICAL


• Eliberare actualizare livret de familie;

• Întocmire acte de căsătorie;

• Eliberare certificate de stare civilă;

• Întocmire acte de deces;

• Rectificare/anulare acte de stare civilă.