Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Stare Civila

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 S.P.C.L.E.P. NĂSĂUD

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

 NR. 39/13885/05.02.2021

 

PUBLICAŢIE

 

Astăzi  05.02.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARMAN IOAN în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orş. Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud şi, a d-rei Salvan Denisa-Loredana în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com. Nimigea,  jud. Bistriţa - Năsăud.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale  legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor, pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

Ofiţer Stare Civilă,

Magdea Tatiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

STARE CIVILĂ


 

STAREA CIVILĂ, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MARȚI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MIERCURI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 JOI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 VINERI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1330

 

JOI ÎN INTERVALUL 1600 - 1830 ÎN CAZ DE URGENȚĂ SUNAȚI LA

NR. TEL. 0746 135 773

 


• Eliberare actualizare livret de familie;

• Întocmire acte de căsătorie;

• Eliberare certificate de stare civilă;

• Întocmire acte de deces;

• Rectificare/anulare acte de stare civilă.