Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 0752 234 989
Adresa: Piața Unirii, Nr.15Stare Civila

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/14047 din 24.02.2020

PUBLICAŢIE

 

     Astăzi 24.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IOSIF ALEXANDRU-EMILIANîn vârstă de 39ani, cu domiciliul în oraşul Năsăud, jud. Bistriţa - Năsăud şi, a d-rei(d-nei) OLAR ELENA-ESTERA în vârstă de 46ani, cu domiciliul în orş. Năsăud, jud. Bistriţa – Năsăud.

     În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

     Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor, pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

Ofiţer stare civilă,

Magdea Tatiana

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

STARE CIVILĂ


• Eliberare actualizare livret de familie;

• Întocmire acte de căsătorie;

• Eliberare certificate de stare civilă;

• Întocmire acte de deces;

• Rectificare/anulare acte de stare civilă.