Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Control Comercial

 

Cadrul legal:

 • Legea nr. 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale, ilicite, modificată prin Legea nr. 42/1991, Legea nr. 105/1997, Legea nr. 177/1998;
 • Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004, privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • Hotărârea nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
 • Hotărârea nr. 1334/2004, privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice  de către persoanele fizice  autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

Domeniudeactivitate:

 • Verifică dacă agenții economici cu profil comercial efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege;
 • Verifică actele și documentele de proveniență a produselor, înregistrarea mărfurilor, precum și modul de conducere a evidențelor contabile, pentru a stabili dacă nu se urmărește ținerea unei duble evidențe contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite și taxe;
 • Constată contravențiile la dispozițiile legale și aplică sancțiuni contravenționale;
 • Colaborează cu organele de stat în domeniul comerțului și prestărilor de servicii, cu organele de poliție și alte organe de control specializate;

Acteeliberate:

 • Procese-verbale de constatare a contravențiilor;
 • Răspunsuri la sesizări și note de constatare;
 • Eliberarea autorizațiilor activităților economice pe baza liberei inițiative;
 • Eliberarea autorizaților de funcționare pentru activități comerciale și prestatoare de servicii;

Documentele necesare privind eliberarea autorizației de funcționare

 • actul constitutiv al societății sau autorizația P.F.A/ I.I./ I.F. ( copie);
 • certificatul de înregistrare, eliberat de Registrul Comerțului (copie);
 • certificatul constatator după caz, dacă din actul constitutiv al societății nu este declarat punctul de lucru, eliberat de Registrul Comerțului ( copie);
 • actul de proprietate a spațiului sau contractul de închiriere, încheiat între părți pentru punctul de lucru / sediu (copie);
 • autorizație sanitară de funcționare (în cazul activităților de alimentație publică);
 • autorizația sanitar-veterinară ( în cazul desfacerii mărfurilor de origine animală);
 • chitanța privind taxa firmă
 • certificat de atestare fiscală emis de biroul impozite și taxe al Primăriei orașului Năsăud;
 • contract prestări servicii, încheiat cu o firmă de salubritate;

Toate aceste documente vor fi însoțite de cererea-tip, din care reiese programul de lucru al unității.

 • Dă dispoziții obligatorii, în scris, agenților economici controlați, pentru înlăturarea deficiențelor constatate ;
 • Înregistrează notificările depuse de agenții economici de pe raza orașului Năsăud care efectuează vânzări de lichidare și soldare;
 • Verifică desfășurarea activităților comerciale din piețe, târguri, oboare, locuri și parcuri de distracții și din toate zonele publice;
 • Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație;
 • Interzice livrarea, preluarea, expunerea sau  vânzarea mărfurilor depreciate calitativ, fără etichetări corespunzătoare, cu toate elementele de identificare sau cu termenele de garanție și valabilitate expirate;
 • Controlează marcarea, etichetarea și afișarea în unități, la locurile de desfacere sau servire, a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor, a listei de prețuri sau tarife, conform prevederilor legale;
 • Verifica existența și respectarea orarului de funcționare aprobat  de primărie, pentru fiecare structură de vânzare;