PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 23-04-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Cremene Ionut, Dragan Petru;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Oltean Dorel.

La sedinta sunt prezenti dl. Emil Radu Moldovan presedintele judetului Bistrita-Nasaud, dna. director al Directiei de Asistenta Sociala si al Protectiei Copilului, Fontu Delia , dl. Stoian Gheorghe sef birou Financiar Contabil, dl. Rogozan Florin si dna. Sasarman Monica consilieri judeteni.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.                                                                               

                                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 27601 Nasaud, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul Nasaud, Piata Unirii.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului teren inscris in CF nr. ____ Nasaud, nr. cadastral ____ , in suprafata de 1000 mp., situat in orasul Nasaud, Piata Unirii,

proprietatea orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind acordul de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a terenului aferent imobilului „Popicarie” apartinand orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2014, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară  al Consiliului Local al oraşului Năsăud,pe trimestrul I, anul 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea“ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediţia a  XIV-a, 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 27601 Nasaud, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul Nasaud, Piata Unirii.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului teren inscris in CF nr. ____ Nasaud, nr. cadastral ____ , in suprafata de 1000 mp., situat in orasul Nasaud, Piata Unirii, proprietatea orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 Proiect de hotărâreprivind acordul de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a terenului aferent imobilului „Popicarie” apartinand orasului Nasaud, in scopul construirii unei case de tip familial.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 1 vot.          (Maghiar Ovidiu);

Proiect de hotărâre adoptat.

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2014, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară  al Consiliului Local al oraşului Năsăud,pe trimestrul I, anul 2015.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea“ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediţia a  XIV-a, 2015.

Dl. consilier Vlasin Dorin il propune pe dl. Razvan Redac pentru comisia de organizare a ’’Zilelelor Nsaudului’’.

Dl. consilier Marica Marius il propune pe dl. Vlasin Dorin.

Dl. consilier Vlasin Dorin il propune pe dl. Razvan Redac.

Dl. consilier Nascu Viorel il propune pe dl. Gaitan Niculai.

Dl. consilier Razvan Redac il propune pe dl. Maghiar Ovidiu.

Dna. consilier Giurebe Cristina o propune pe dna. Costea Victoria.

Se aplica procedura votului secret.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:                  

     -  Vlasin Dorin                                       „pentru”     -14 v;

                                                                   „împotrivă” – 1 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

    

 

     -  Razvan Redac                                    „pentru”     -13 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                          „nule”         - 0 v.

 

     -  Gaitan Niculai                                    „pentru”     -14 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 1;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

 

     -  Maghiar Ovidiu                                  „pentru”     -13 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

 

      -  Costea Victoria                                „pentru”     -13 v;

                                                                   „împotrivă” – 2 v;

                                                                   „abtineri”    - 0 v;

                                                                   „nule”         - 0 v.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl.  presedinte Emil Radu Moldovan se exprima ca este incantat sa fie prezent la aceasta sedinta a Consiliului Local Nasaud. Referitor la construirea celor trei locuinte de tip familial pentru copiii din centrul de plasament in orasul Nasaud, spune ca lipsa de comunicare a dus la discutii in presa ce nu si-au avut rostul.

Acesta invita pe oricare dintre consilieri  in vizita la Teaca pentru a putea vedea cum arata o casa de tip familial, conditiile oferite copiilor fiind superioare unei case de nivel mediu de trai. Acesta arata ca impreuna cu dl. vicepresedinte Alexandru Pugna si dna. director Delia Fontu au incercat sa gaseasca solutii pentru amplasarea si realizarea caselor de tip familial prinse intr-un proiect european pentru a ajuta corpii din centrele de plasament, avand in vedere reforma venita de la Minister prin care, pana la sfarsitul anului 2020 sa nu mai ramana nici un copil in centrele de genul acesta.

De asemenea arata ca Drumurile Nationale 17 C si 17 D urmeaza a fi modernizate. Dar numai  Studiul de Fezabilitate a acestora costa undeva la 1,2 milioane de euro iar lucrarile vor incepe undeva prin primavara lui 2016, explicand ca drumuri ca cel din Dealul Stefanitei, Dealul Bistritei, Rotunda au nevoie de o a 3 a banda de viteza.

Acesta ofera ca exemplu orasul Beclean, explicand ca si orasul Nasaud ar avea mare nevoie de o zona de agreement de tip inchis/deschis si cere tuturor sa constate evolutia pe care a avut-o acest oras, iar modelul acesta poate fi urmat doar prin intelegere si disponibilitate de a lucra impreuna.

Dl primar prezinta adresa preotului Rusu Florin prin care acesta solicita aprobarea unui schimb de teren cu CF. 752, nr. Top.1326, in suprafata de 666 mp., fara sarcini sau obligatii, aflat in proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Nasaud I, cu terenul CF. 680, nr.top.1321 si 1322, in aceeasi suprafata, aflat in proprietatea statului roman, pe care se afla popicaria orasului.

Preotul Rusu Florin arata ca s-a mai prezentat in fata Consiliului Local Nasaud si in urma cu 3 luni adresand problema obtinerii unui teren din apropierea Bisericii Ortodoxe pentru construirea unei Case Parohiale si a unui centru misionar.

 

Dl. consilier Gaitan Niculai ii explica faptul ca terenul de sub Popicarie va fi oferit catre Organizatia Hope & Homes for Children Romania si nu mai este disponibil pentru schimbul solicitat de catre preoti. Insa acesta se adreseaza domnului Emil Radu Moldovan si ii solicita acestuia ca impreuna sa gaseasca si o modalitate pentru a-i oferi preotului Rusu Florin un teren in vecinatatea Bisericii pentru a construi Casa Parohiala.

Dl. primar prezinta adresa Asociatiei de locatari Bl.2C-ANL care solicita aprobarea achizitionarii de centrale termice pe gaz individuale, nemultumirea locatarilor fiind consumul foarte ridicat de gaze naturale.

Dl. consilier Niculai Gaitan propune  sa fie aprobata aceasta solicitare insa atrage atentia ca orasul Nasaud este doar administrator al ANL Bl.2C fiind nevoie si de consimtamantul ANL Bucuresti.

Dl. primar prezinta adresa depusa de fermieri care solicita amanarea obligatiilor pecuniare ce le revin conform contractelor, deoarece subventiile acordate anual de catre APIA intarzie sa fie depuse si astfel se afla in imposibiliate de plata.

Tot dl. primar arata ca in urma unei discutii cu acestia a aflat ca banii probabil o sa intre undeva pe lunile august, septembrie.

DL. Stoian Gheorghe arata ca nu se poate scuti plata si ca singura solutie este sa le fie amanata plata pana in momentul in care acestora o sa le intre banii insa atunci tot vor fi nevoiti sa plateasca penalitatile aferente.

Dl. consilier Cifor Cornel intreaba daca aceste persoane se mai ocupa si cu altceva sau singura lor forma de venit sunt sumele care le primesc anual de la APIA, explicand ca pot plati sumele respective nefiind nevoiti sa astepte neaparat dupa acei bani.

Dl. primar prezinta adresa venita din partea d-lui. Sohorca Emil, o adresa semnata inca de 12 cetateni ai orasului Nasaud, vecini ai d-lui respectiv, care solicita neconstruirea unei alei pietonale motivand ca intimitatea locatarilor din zona respectiva ar avea de suferit si ca magaziile acestora ar fi afectate.

Dl. consilier Redac Razvan arata ca si dansul locuieste in zona respectiva, mai mult chiar la parter si sustine ca largirea aleei din zona respectiva nu ii afecteaza intimitatea mai deloc, neintelegand astfel cum ii o poate afecta d-lui Sohorca care locuieste la etaj. De asemenea arata ca dl. Sohorca se teme ca odata cu largirea aleei, magazia dansului va avea de suferit si de acolo ar fi pornit si aceasta adresa.

Dl. Matei Vasile prezent la sedinta intreaba care este situatia cu privire la adresa depusa de acesta cu privire la solicitarea pentru obtinerea construirii unor scari pentru salonul de infrumusetare al ficei sale.

Dl. primar raspunde ca o comisie formata din consilierii locali s-a deplasat la fata locului pentru a putea observa modificarile ce urmeaza a fi facute in zona si ca in principiu sunt de accord cu solicitarea acestuia.

Dl. primar arata ca este necesara refacerea marcajelor pietonale inainte de zilele Nasaudului.

Dl. contabil Stoian Gheorghe atrage atentia cu privire la aceasta chestiune putand a fi considerate deturnare de fonduri daca din bugetul Consiliului Local Nasaud se vopsesc marcajele de pe Drumurile Nationale.

Dl. Gaitan Niculai propune sa inaintam o cerere catre cei de la Drumurile Nationale care sa ne puna la dispozitie vopseaua iar lucrarile sa fie infaptuite de oamenii nostri.

Dl. consilier Nascu Viorel revine la ideea modernizarii Drumurilor Nationale 17 C si 17 D si intreaba daca nu acum este si momentul construirii centurii orasului Nasaud care ar ajuta enorm la decongestionarea traficului, mai ales in zilele de joi ale orasului.

Dl. consilier Găitan Niculai arata ca daca nu o sa facem noi SF ul si nu o sa il depunem, sa nu ne asteptam ca cei de la Bucuresti se vor gandi vreodata la drumurile de o calitate proasta ce se afla in judetul nostru.

Dl. primar arata ca la venirea dansului in Primaria s-au gasit SF uri in valoare de 5,6 miliarde. Nu a fost gasita nici un fel de sursa de finantare si astfel au ramas nematerializate.

 

 

Dl. consilier Gaitan Niculai arata ca exista SF ul pentru drumul de centura si ca acesta trebuie doar revizuit, axele de finantare deschizandu-se de multe ori peste noapte.

Dl. consilier Cifor Cornel arata ca un cetatean al orasului Nasaud si-a cumparat un tractor si desi a fost pe la Primaria orasului Nasaud acesta nu a fost ajutat sa il inregistreze, ba mai mult cand a apelat la serviciile Primariei localitatii Dumitra acolo a fost ajutat imediat.

Dl. primar ii asigura pe consilieri de disponibilitatea personalului din Primarie, explicand ca in momentul in care o persoana merge cu un autovehicul la inregistrat trebuie sa prezinte mai multe criterii printre care, cartea de identitate de la Registrul Auto Roman, verificarea tehnica, documentele de provenienta etc, si doar in cazul in care dosarul respectiv nu este complet masina nu poate fi inregistrata.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Oltean Dorel                                                     cons.jr. George Pop