Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Agricol

 
 
COMPARTIMENT TOPO
 
Cadrul legal:

• Activitatea compartimentului TOPO al Primăriei oraşului Năsăud are la baza un pachet de legi, hotărâri de guvern şi ordonanţe de urgenţă care sunt elaborate în vederea satisfacerii cererii cetăţenilor din oraşul Năsăud şi din cartierele aferente: Cartier Luşca, cartier Liviu Rebreanu;
• Legea nr. 18/1991 – republicată, a fondului funciar;
• Legea nr. 167/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr. 167/1997;
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente.
Atribuţiile cu caracter general ale Compartimentului TOPO din carul Primăriei oraş Năsăud sunt:
• Eliberează adeverinţe solicitate, în baza actelor normative în vigoare, şi pe baza documentelor (acte de carte funciară), datate cu cel mult 48 de ore faţă de data depunerii cererii;
• La solicitarea membrilor executivului sau a membrilor Consiliului Local Năsăud se întocmesc referate necesare aprobării unor Proiecte de Hotărâri privind situaţia unor terenuri de pe raza oraşului Năsăud;
• Urmăreşte activitatea de marcare a masei lemnoase de pe terenurile cu păduri, întocmirea A.P.V. –urilor şi verificarea dosarelor care se depun în vederea ţinerii licitaţiilor de vânzare a masei lemnoase de pe terenurile cu păduri, în conformitate cu prevederile tehnice din amenajamentele silvice în vigoare;
• Preia, înregistrează, şi analizează cererile depuse, însoţite de actele doveditoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005; analizează şi face propuneri de soluţionare a acestora în Comisia locală pentru oficierea legilor fondului funciar;
• Analizează şi face propuneri în vederea soluţionării modificărilor depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001;
• Face punerea în posesie a terenurilor retrocedate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar şi întocmeşte documentaţiile, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.