Compartimentul asigură primirea și înregistrarea cererilor,
actelor și documentelor adresate serviciilor:

Program cu publicul:

Luni - Joi : 8:00 - 16:00
Vineri : 8:00 - 13:30

Informează cetățenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primăria orașului Năsăud;

Pune la dispoziția cetățenilor documentele necesare, întocmite împreună cu serviciile din cadrul Primăriei orașului Năsăud, în vederea obținerii de către cetățeni a actelor și documentelor eliberate de primărie;

îndrumă cetățenii, reprezentanții instituțiilor publice și agenții economici să se adreseze în funcție de competențe, altor instituții locale sau centrale;

Asigură rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public, organizarea ºși funcționarea punctului de informare, primesc solicitările privind informațiile de interes public;

Informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate în Primăria orașului Năsăud;

Asigură relația cu mass-media;

Asigură expedierea prin poștă sau curier a documentelor rezolvate de primărie;

Asigură traducerea documentelor primite în limbi străine și le pune la dispoziția serviciilor;

Răspunde de respectarea termenelor pentru lucrările proprii.

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2020

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2017

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

2013 Raport privind informațiile de interes public

2007 RAPORT DE EVALUARE L 52/2003 

2007 RAPORT DE EVALUARE L 544/2003 

2007 Raport privind informațiile de interes public

2007 Raport privind transparenta decizionala

2008 Raport de activitate compartimentul relații

2008 RAPORT DE EVALUARE L 52/2003

2008 RAPORT DE EVALUARE L 544/2001

2008 Raport privind informațiile de interes public

2008 Raport privind transparenta decizionala

2009 RAPORT DE EV. A IMPLEMENTĂRII LEGII NR 52/2003

2009 RAPORT DE EV. A IMPLEMENTĂRII LEGII NR 544/2001


FORMULARE

CERERE TIP conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Răspuns la CERERE TIP, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Reclamație 1

Reclamație 2

Răspuns la reclamație

Cererea pentru obținerea unei locuințe ANL

Cererea pentru obținerea unei locuințe sociale

Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice

Adeverință moștenitor

Cerere scutire impozit

Cerere adeverință situație teren

Cerere nota de constatare

Cerere înregistrare vehicul

Cerere înregistrare moped

Cerere înregistrare atelaj

Cerere comerț stradal temporar

Cerere compartiment comercial

Cerere eliberare autorizație de funcționare