Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Relatii cu publicul

 
Compartiment Relaţii cu publicul.
 
Compartimentul asigură primirea şi înregistrarea cererilor, actelor şi documentelor adresate serviciilor;
Informează cetăţenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primăria oraşului Năsăud;
Pune la dispoziþia cetăţenilor documentele necesare, întocmite împreună cu serviciile din cadrul Primăriei oraşului Năsăud, în vederea obţinerii de către cetăţeni a actelor şi documentelor eliberate de primărie;
îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţii economici să se adreseze în funcţie de competenţe, altor instituţii locale sau centrale;
Asigură rezolvarea solicitărilor privind informaþiile de interes public, organizarea ºşi funcţionarea punctului de informare, primesc solicitările privind informaţiile de interes public;
Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate în Primăria oraşului Năsăud;
Asigură relaţia cu mass-media;
Asigură expedierea prin poştă sau curier a documentelor rezolvate de primărie;
Asigură traducerea documentelor primite în limbi străine şi le pune la dispoziţia serviciilor;
Răspunde de respectarea termenelor pentru lucrările proprii.
 
 
 
 
 

 
 
 
FORMULARE