Consiliul local

Afişări: 10301

TITULATURA COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD
 

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

                             1. Domnul  Boțan Ioan, consilier local - preşedinte;

                             2. Doamna Bidică Emilia, consilier local - secretar;

                             3. Doamna Șofroni Adela, consilier local - membru;

                             4. Domnul Timoce Călin-Alexandru, consilier local - membru;

                             5. Domnul Vlașin Dorin-Nicolae, consilier local - membru;

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru.

 

         II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

                             1. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Maghiar Marius, consilier local - secretar;

                             3. Domnul Carcu Andrei-Ioan, consilier local - membru;

                             4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Boțan Ioan, consilier local – membru.

6. Domnul Tomi Iacob, consilier local - membru;

7. Domnul Fetti Silviu-Marian, consilier local – membru.

 

        III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

                             1. Domnul  Tomi Iacob,  consilier local - preşedinte;

                             2. Doamna Buhai Mihaela,  consilier local - secretar;

                             3. Domnul Pop Ionel, consilier local - membru;

                             4. Domnul Timoce Călin-Alexandru,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Vlaşin Dorin Nicolae, consilier local – membru.

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Oltean Dorel, consilier local – membru.

 

        IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

                             1. Domnul  Marica Marius Macedon,  consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Bodea Marius,  consilier local - secretar;

                             3. Doamna Buhai Mihaela, consilier local - membru;

                             4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru ;

6. Domnul Maghiar Marius, consilier local – membru ;

7. Domnul Găitan Niculai, consilier local – membru.

 

         V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

                             1. Doamna Bidică Emilia,   consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Carcu Andrei-Ioan,  consilier local - secretar;

                             3. Domnul Boțan Ioan,  consilier local - membru;

                             4. Domnul Tomi Iacob,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Marica Marius-Macedon, consilier local – membru.

6. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - membru;

7. Domnul Bodea Marius, consilier local – membru.