Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Consiliul local

TITULATURA COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD

2020-2024

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

1) Rogozan Florin- președinte;

2)Bulea Pavel- secretar;

3)Tomuța Rareș-Octav- membru;

4)Dafinca Ștefan Daniel-Mihail- membru;

5)Bodea Marius- membru;

6)Oltean Dorel- membru;

7)Cira Ewald- membru;

II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

1)Talpoș Claudia - președinte;

2)Maghiar Marius- secretar;

3)Bodea Marius - membru;

4)Gabor Ioan-Emilian- membru;

5)Bidică Emilia - membru;

6)Cira Ewald - membru;

7)Timoce Călin - membru;

III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

1)Muntean Aurelia - președinte;

2)Logigan Bogdan Ștefan - secretar;

3)Bulea Pavel - membru;

4)Maghiar Marius - membru;

5)Pop Ionel - membru;

6)Fetti Silviu - membru;

7)Timoce Călin - membru;

IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

1)Dafinca Ștefan Daniel-Mihail - președinte;

2)Muntean Aurelia - secretar;

3)Bidică Emilia - membru;

4)Logigan Bogdan Ștefan - membru;

5)Rogozan Florin - membru;

6)Cicedea George - membru;

7)Pop Ionel - membru;

V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

1)Gabor Ioan Emilian - președinte;

2)Talpoș Claudia - secretar;

3)Bulea Pavel- membru;

4)Tomuța Rareș-Octav - membru;

5)Oltean Dorel - membru;

6)Cicedea George - membru;

7)Fetti Silviu - membru;

 

 

2016-2020

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

1. Domnul  Boțan Ioan, consilier local - preşedinte;

2. Doamna Bidică Emilia, consilier local - secretar;

3. Doamna Șofroni Adela, consilier local - membru;

4. Domnul Timoce Călin-Alexandru, consilier local - membru;

5. Domnul Vlașin Dorin-Nicolae, consilier local - membru;

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru.

 II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

1. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - preşedinte;

2. Domnul Maghiar Marius, consilier local - secretar;

3. Domnul Carcu Andrei-Ioan, consilier local - membru;

4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

5. Domnul Boțan Ioan, consilier local – membru.

6. Domnul Tomi Iacob, consilier local - membru;

7. Domnul Fetti Silviu-Marian, consilier local – membru.

III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

1. Domnul  Tomi Iacob,  consilier local - preşedinte;

2. Doamna Buhai Mihaela,  consilier local - secretar;

3. Domnul Pop Ionel, consilier local - membru;

4. Domnul Timoce Călin-Alexandru,  consilier local - membru;

5. Domnul Vlaşin Dorin Nicolae, consilier local – membru.

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Oltean Dorel, consilier local – membru.

IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

1. Domnul  Marica Marius Macedon,  consilier local - preşedinte;

2. Domnul Bodea Marius,  consilier local - secretar;

3. Doamna Buhai Mihaela, consilier local - membru;

4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

5. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru ;

6. Domnul Maghiar Marius, consilier local – membru ;

7. Domnul Găitan Niculai, consilier local – membru.

V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

1. Doamna Bidică Emilia,   consilier local - preşedinte;

2. Domnul Carcu Andrei-Ioan,  consilier local - secretar;

3. Domnul Boțan Ioan,  consilier local - membru;

4. Domnul Tomi Iacob,  consilier local - membru;

5. Domnul Marica Marius-Macedon, consilier local – membru.

6. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - membru;

7. Domnul Bodea Marius, consilier local – membru.