TITULATURA COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD
2020-2024

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

1) Rogozan Florin- președinte;

2)Bulea Pavel- secretar;

3)Tomuța Rareș-Octav- membru;

4)Dafinca Ștefan Daniel-Mihail- membru;

5)Bodea Marius- membru;

6)Oltean Dorel- membru;

7)Cira Ewald- membru;

II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

1)Talpoș Claudia - președinte;

2)Maghiar Marius- secretar;

3)Bodea Marius - membru;

4)Gabor Ioan-Emilian- membru;

5)Bidică Emilia - membru;

6)Cira Ewald - membru;

7)Timoce Călin - membru;

III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

1)Muntean Aurelia - președinte;

2)Logigan Bogdan Ștefan - secretar;

3)Bulea Pavel - membru;

4)Maghiar Marius - membru;

5)Pop Ionel - membru;

6)Fetti Silviu - membru;

7)Timoce Călin - membru;

IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

1)Dafinca Ștefan Daniel-Mihail - președinte;

2)Muntean Aurelia - secretar;

3)Bidică Emilia - membru;

4)Logigan Bogdan Ștefan - membru;

5)Rogozan Florin - membru;

6)Cicedea George - membru;

7)Pop Ionel - membru;

V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

1)Gabor Ioan Emilian - președinte;

2)Talpoș Claudia - secretar;

3)Bulea Pavel- membru;

4)Tomuța Rareș-Octav - membru;

5)Oltean Dorel - membru;

6)Cicedea George - membru;

7)Fetti Silviu - membru;

 

 

2016-2020

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

1. Domnul  Boțan Ioan, consilier local - preşedinte;

2. Doamna Bidică Emilia, consilier local - secretar;

3. Doamna Șofroni Adela, consilier local - membru;

4. Domnul Timoce Călin-Alexandru, consilier local - membru;

5. Domnul Vlașin Dorin-Nicolae, consilier local - membru;

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru.

 II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

1. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - preşedinte;

2. Domnul Maghiar Marius, consilier local - secretar;

3. Domnul Carcu Andrei-Ioan, consilier local - membru;

4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

5. Domnul Boțan Ioan, consilier local – membru.

6. Domnul Tomi Iacob, consilier local - membru;

7. Domnul Fetti Silviu-Marian, consilier local – membru.

III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

1. Domnul  Tomi Iacob,  consilier local - preşedinte;

2. Doamna Buhai Mihaela,  consilier local - secretar;

3. Domnul Pop Ionel, consilier local - membru;

4. Domnul Timoce Călin-Alexandru,  consilier local - membru;

5. Domnul Vlaşin Dorin Nicolae, consilier local – membru.

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Oltean Dorel, consilier local – membru.

IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

1. Domnul  Marica Marius Macedon,  consilier local - preşedinte;

2. Domnul Bodea Marius,  consilier local - secretar;

3. Doamna Buhai Mihaela, consilier local - membru;

4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

5. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru ;

6. Domnul Maghiar Marius, consilier local – membru ;

7. Domnul Găitan Niculai, consilier local – membru.

V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

1. Doamna Bidică Emilia,   consilier local - preşedinte;

2. Domnul Carcu Andrei-Ioan,  consilier local - secretar;

3. Domnul Boțan Ioan,  consilier local - membru;

4. Domnul Tomi Iacob,  consilier local - membru;

5. Domnul Marica Marius-Macedon, consilier local – membru.

6. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - membru;

7. Domnul Bodea Marius, consilier local – membru.