Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Consiliul local

TITULATURA COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL NĂSĂUD
 

I.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ.

                             1. Domnul  Boțan Ioan, consilier local - preşedinte;

                             2. Doamna Bidică Emilia, consilier local - secretar;

                             3. Doamna Șofroni Adela, consilier local - membru;

                             4. Domnul Timoce Călin-Alexandru, consilier local - membru;

                             5. Domnul Vlașin Dorin-Nicolae, consilier local - membru;

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru.

 

         II.- Comisia pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement.

                             1. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Maghiar Marius, consilier local - secretar;

                             3. Domnul Carcu Andrei-Ioan, consilier local - membru;

                             4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Boțan Ioan, consilier local – membru.

6. Domnul Tomi Iacob, consilier local - membru;

7. Domnul Fetti Silviu-Marian, consilier local – membru.

 

        III.- Comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000.

                             1. Domnul  Tomi Iacob,  consilier local - preşedinte;

                             2. Doamna Buhai Mihaela,  consilier local - secretar;

                             3. Domnul Pop Ionel, consilier local - membru;

                             4. Domnul Timoce Călin-Alexandru,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Vlaşin Dorin Nicolae, consilier local – membru.

6. Domnul Rogozan Florin-Grigore, consilier local - membru;

7. Domnul Oltean Dorel, consilier local – membru.

 

        IV.- Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate.                            

                             1. Domnul  Marica Marius Macedon,  consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Bodea Marius,  consilier local - secretar;

                             3. Doamna Buhai Mihaela, consilier local - membru;

                             4. Doamna Șofroni Adela,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Pop Ionel, consilier local – membru ;

6. Domnul Maghiar Marius, consilier local – membru ;

7. Domnul Găitan Niculai, consilier local – membru.

 

         V. Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului

                             1. Doamna Bidică Emilia,   consilier local - preşedinte;

                             2. Domnul Carcu Andrei-Ioan,  consilier local - secretar;

                             3. Domnul Boțan Ioan,  consilier local - membru;

                             4. Domnul Tomi Iacob,  consilier local - membru;

                             5. Domnul Marica Marius-Macedon, consilier local – membru.

6. Doamna Vâju Steluța-Reghina, consilier local - membru;

7. Domnul Bodea Marius, consilier local – membru.