Declarație privind asumarea agendei de integritare organizațională în coordonatele STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

 

CAMPANIE DE INFORMARE !

 

COLECTAREA SELECTIVĂ ESTE O NECESITATE SI DATORIA FIECARUIA DINTRE NOI !
Fiecare cetățean are obligația să depoziteze deșeurile pe trei fracții. În mediu urban sunt amenajate platforme cu containere semi-îngropate unde este obligatorie depozitarea deșeurilor în mod selectiv în funcție de culoarea capacului. În cazul în care în pubelele negre de 120 l, destinate deșeurilor menajere se regăsesc deșeuri interzise a fi depozitate, precum și deșeuri reciclabile, există riscul de a nu se ridica pubelele de către operator. Mai multe informații in imaginea de jos.

 

 

Codul de culori al containerelor

Deseurile se depun separat, in functie de tipul de material!
Astfel avem containere pentru: PLASTIC + METAL, HARTIE + CARTON, STICLA, MENAJER/MIXT

Containerul cu capac GALBEN: deseurile de ambalaje din plastic si metal

- Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale produselor lactate
- Recipientele produselor cosmetice si detergentilor
- Caserole de plastic si polistiren, farfurii de plastic si pungi de plastic
- Pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje
- Dopuri metalice
- Cutii de metal si alte recipiente metalice
- Doze si ambalaje din aluminiu

Containerul cu capac VERDE: deseurile de ambalaje din sticla

- Sticla alba, maro si verde
- Borcane si sticle fara capac
- Cioburi de sticla
- Alte obiecte din sticla

Containerul cu capac ALBASTRU: deseurile de ambalaje din hartie si carton

- Ambalaje din hartie de la alimente
- Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane etc.)
- Pungi de hartie
- Cutii si ambalaje din carton simplu sau ondulat
- Hartie de scris, hartie de ambalat
- Ziare si reviste,
- Carti si caiete.

Containerul cu capac GRI: deseurile mixte (menajere)

- Resturi de fructe si legume
- Resturi de mancare si oase
- Filtre pentru ceai si cafea
- Resturi de conserve (fara ambalaje)
- Alimente stricate (fara ambalaje)

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 35439 din 09.10.2018

 

 

PROCES-VERBAL

cu privire la îndeplinirea procedurii de elaborare a actului normativ supus dezbaterii publice:

Aprobare „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Năsăud

 

         Subsemnata, Cosma-Someșan Dana, având funcția de inspector, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei orașului Năsăud și responsabil cu informațiile publice, am procedat la afișarea Anunțului privind consultarea publică cu nr. 34717/24.09.2018, la sediulPrimăriei orașului Năsăud, Str. Piața Unirii, Nr.15, pe site-ul instituției la adresa:www.primarianasaud.ro, pe pagina de facebook a instituției:Primăria Năsăud, precum și în mass-media locală.

         În urma dezbaterii publice, care a avut loc la data de 08.10.2018, la sediul Primăriei Orașului Năsăud, Sala de ședințe (parter), nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ propus.

         S-a procedat la afișarea prezentului proces-verbal la afișierul instituției.

        

Întocmit,

Insp. Dana Cosma-Someșan 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 35283 din 05.10.2018

PROCES-VERBAL

 

         Încheiat astăzi, 05.10.2018, cu ocazia afișării la sediul Primăriei orașului Năsăud, str. Piața Unirii, Nr.15 și pe site-ul oficial al Primăriei orașului Năsăud, la adresa:http://ns.primarianasaud.ro/pimarianasaud/proiecte/PMUD%20Nasaud%20intermediar.pdf a proiectului de draft, privindPlanul de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Năsăud, în vederea consultării cetățenilor, conform Legii nr.52/2003, privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.

        

Întocmit,

Insp. Dana Cosma-Someșan 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 34717 din 24.09.2018

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ !

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud

 

            Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud (PMUD) este un document strategic menit să identifice și să cuantifice principalele provocări la nivel local cu privire la îmbunătățirea accesibilității zonei urbane precum și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabil către și înspre zona urbană.

            La nivel local viziunea orașului Năsăud este de a îmbunătății calitatea vieții cetățenilor și asigurarea unui viitor mai bun prin crearea de facilități de transport locale, prietenoase cu mediul.

            Planul de mobilitate durabilă al orașului Năsăud are rolul de a identifica soluții  pentru nevoile de mobilitate ale cetățenilor și ale agenților economici din oraș și din împrejurimi, pentru o mai bună accesibilitate și o calitate a vieții mai bună. Un PMUD se bazează pe practici de planificare existente în documente strategice locale/regionale/naționale și are ca și obiective principale:

  • Identificarea celor mai bune soluții de transport pentru toți locuitorii, pentru a asigura accesul facil la destinații;

  • Creșterea siguranței locuitorilor;

  • Îmbunătățirea calității vieții prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie și alte surse cu impact asupra mediului;

  • Creșterea eficienței și a rentabilității transportului de persoane și de mărfuri;

  • Creșterea atractivității și a calității mediului urban și a peisajului urban.

         Aceste obiective se vor atinge doar investind în proiecte durabile și atent planificate care să vizeze reducerea consumului de CO2, mobilitate urbană durabilă, creșterea suprafețelor de spații verzi, crearea de trasee pietonale, etc.     

            Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Năsăud (varianta draft) poate fi consultat la sediul Primăriei Orașului Năsăud Birou Management proiecte europene. Eventualele sugestii/sesizări pot fi transmise în scris pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 05.10.2018. Dezbaterea publică va avea loc luni 08 octombrie 2018, ora 12.00, Sala de ședință a Consiliului Local Năsăud (parter).  Sunt așteptați să ia parte la această dezbatere cetățenii orașului Năsăud.

 

Birou Management proiect europene,

Șef birou,

Insp. Soare Carmen Camelia