Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Hotarari

Ultimele hotarari de consiliu (click pe titlu pentru tot textul)

 • Hotarari 2007-2017

  • HC 29 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:36:13

   Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul...

  • HC 28 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:33:26

   Hotărâre privind aprobarea devizului general, a devizelor pe obiecte și a principalilor indicatori tehnici  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi in orașul Năsăud, județ Bistrița...

  • HC 27 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:29:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea noului deviz general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în...

  • HC 26 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:27:23

   HOTĂRÂRE privind respingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud aplângerii prealabile formulate de...

  • HC 25 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:23:55

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 24 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:22:35

   Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: -...

  • HC 23 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:20:08

   Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de...

  • HC 22 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:14:50

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren aparţinând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Nasaud, nr. cad. 28109,in suprafață de 11875 mp, situat in oraşul...

  • HC 21 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:12:00

     Hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și...

  • HC 20 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:59:53

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii si a partajului imobilului teren in suprafata totala de 899 mp., situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, inscris in C.F. nr. 28019 Năsăud, nr....

  • HC 19 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:57:35

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafața de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. cadastral 28198 in suprafața...

  • HC 18 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:54:36

   Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr....

  • HC 17 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:52:49

   Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafața de 215 mp., având...

  • HC 16 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:44:27

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 15 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:41:33

   Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul...

  • HC 14 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:38:46

   Hotărâre privind aprobarea diferenței valorii de cofinanțare de 81.706,60 lei, din bugetul local pe  anul 2017, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș...

  • HC 13 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:35:41

   Hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr.53/19.06.2014  privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a noilor indicatori tehnico-economici pentru...

  • HC 12 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:27:52

   Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Năsăud      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 11 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:25:34

   Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/29.12.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a...

  • HC 10 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:22:38

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin...

  • HC 9 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:20:30

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul...

  • HC 8 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:17:14

   Hotărâre   privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 17 situat în oraşul Năsăud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2 și nr. 15 situat in orasul Nasaud, str. Bistritei, Bl. 2A, sc. D, construite prin...

  • HC 7 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:06:34

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, precum și de eliberare a acestor autovehicule in orașul Năsăud...

  • HC 6 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:14:13

   Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2017-2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 5 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:05:12

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele din orașul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  • HC 4 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:32:38

   Hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2017, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 3 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:05:53

   Hotărâre   privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 2 din 27.01.2017

   2017-03-29 06:56:36

   Hotărâre   privind modificarea Hotărârii nr. 138/13.12.2016privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare,...

  • HC 1 din 05.01.2017

   2017-03-29 06:49:47

   Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședința de îndată,...

  • HC 148 din 29.12.2016

   2017-03-29 06:47:03

   Hotărâre   privind acordarea încredințării mandatului special, domnului ROMOCEA MIRCEA având calitatea de Primar al Orașului Năsăud, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu...

  • HC 147 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:23:38

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2017        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 146 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:21:27

   Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 23 din 18.03.2016 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022    Consiliul...

  • HC 145 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:18:50

   Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare a limitelor (rectificare hotar) imobilelor terenuri in suprafața totala de 14075 mp.,  înscrise in C.F. nr. 28108 Năsăud, nr. cad....

  • HC 144 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:16:48

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 143 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:13:04

   Hotărâre    privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală  a Acționarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistrița-Năsăud        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 142 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:07:32

   Hotărâre privind aprobarea montării unui stâlp de electricitate pe domeniul public respectiv pe strada Iuliu Moisil, oraș Năsăud,  în vederea asigurării gabaritului necesar montării FO față de...

  • HC 141 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:06:50

   Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului Local Năsăud, la trimestrul IV 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezenta a 17 consilieri; Având în...

  • HC 140 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:05:39

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr....

  • HC 139 din 22.12.2016

   2017-03-28 09:53:57

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință de îndată, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere:   -    proiectul de...

  • HC 138 din 13.12.2016

   2017-03-28 09:52:36

   Hotărâre   privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor...

  • HC 137 din 08.12.2016

   2017-03-28 09:50:49

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15 consilieri;    Având în vedere: -    proiectul de...

  • HC 137 din 08.12.2016

   2017-03-28 09:50:37

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15 consilieri;    Având în vedere: -    proiectul de...

  • HC 136 din 07.12.2016

   2016-12-21 11:17:44

   Hotărâre privind numărul de utilizatori ai serviciului de salubrizare asumat și comunicat pentru întocmirea documentației de atribuire Consiliul Locat Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 135 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:40:46

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 134 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:36:55

   Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.09.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16consilieri; Având în vedere...

  • HC 133 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:35:17

   Hotãrâre   privind acceptarea ofertei de donație a unei suprafețe de teren de 600 mp. situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, nr. 5, identificat din C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top....

  • HC 132 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:23:44

   Hotãrâre   privind insușirea Planului Local de acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, judet Bistrița-Năsăud pentru perioada 2017-2019   Consiliul Local Năsăud, întrunit în...

  • HC 131 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:20:29

   Hotãrâre   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2017   Consiliul Local al oraşului Nãsãud, întrunit în ședința...

  • HC 130 din 24.11.2016

   2016-12-21 09:17:02

   Hotărâre   privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 129 din 14.11.2016

   2016-12-21 09:09:59

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 128 din 14.11.2016

   2016-12-21 09:06:58

   Hotărâre   privind instituirea taxei de reabilitare termica, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de...

  • HC 127 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:57:26

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 126 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:56:55

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15consilieri;    Având în vedere:   - proiectul...

  • HC 125 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:56:13

   Hotărâre   privind  aprobarea cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2,  oraș Năsăud, județul...

  • HC 124 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:54:30

   Hotărâre   privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în oraşul Năsăud, str. Piaţa Unirii, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiției, în domeniul public al...

  • HC 123 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:53:48

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanțilorConsiliului Local al orașului Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul...

  • HC 122 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:49:33

   Hotărâre   privind aprobarea caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția de servicii de salubrizare stradală în orașul Năsăud, pe o perioadă de 42 luni calendaristice   Consiliul Local...

  • HC 121 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:43:52

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al oraşului Năsăud, a imobilului-teren în suprafaţă de 3 mp., identificat din C.F. nr. 25146 Năsăud, nr....

  • HC 120 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:41:28

   Hotărâre   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din...

  • HC 119 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:36:41

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri; Având în vedere:   -proiectul de...

  • HC 118 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:35:16

     Hotărâre   privind aprobarea suplimentării, cu suma de 4725 lei, a cotizației aferenta anului 2016, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor...

  • HC 117 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:32:13

   Hotărâre   privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2015, in sumă de 501.233,50 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la...

  • HC 116 din 27.09.2016

   2016-11-22 12:29:45

   Hotărâre   privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul...

  • HC 115 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:35:06

   Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2016      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de...

  • HC 114 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:33:13

   Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici și a proiectului tehnic cu detalii de execuție pentru obiectivul de...

  • HC 113 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:29:54

   Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul2016 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16consilieri;    Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 112 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:26:19

   Hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul        privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 2634 mp.,...

  • HC 111 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:22:54

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren in suprafața de 26 mp., înscris in CF nr. 26740 Nasaud, nr. cadastral 26740., aparținând orașului Năsăud – domeniul privat in favoarea unor...

  • HC 110 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:18:20

   Hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 15 si 17 situate în oraşul Năsăud, str. Bistriței, Bl. D2, Sc. D, si a apartamentelor nr. 11, 17, 18 si 20 situate in orasul Nasaud, str....

  • HC 109 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:14:39

   Hotărâre privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alex Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren...

  • HC 108 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:11:18

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 14, situat in orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. B, et. 4, înscris în CF nr. 26064-C1-U5, nr. cad. 304/B/14 și a...

  • HC 107 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:06:19

   Hotărâre privind aprobarea repartizării locuintei sociale situata în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2, Sc. A, apartament nr. 3 doamnei Fekete Loredana Stela Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 106 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:03:12

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 3, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, et. 1, înscris in CF 25212-C1-U9, nr. cadastral 304/c/3 si a...

  • HC 105 din 27.09.2016

   2016-10-17 11:57:27

   Hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2016, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 104 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:53:48

   Hotărâre   privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/26.07.2016 privind prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de...

  • HC 103 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:47:46

   Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 103 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:47:21

   Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 102 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:44:14

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanțilorConsiliului Local al orașului Năsăud în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ...

  • HC 101 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:16:12

   Hotărâre   privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale...

  • HC 100 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:15:17

   Hotărâre   privind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și...

  • HC 99 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:13:39

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul...

  • HC 98 din 31.08.2016

   2016-09-13 10:00:51

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 13 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 97 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:59:36

   Hotărâre   privind aprobarea includerii în procesul de certificare a managementului forestier a suprafeţei de 1182,1 ha aflată în administrarea Ocolului Silvic Feldru   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 96 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:57:30

   Hotărâre   privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta I, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 95 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:56:19

   Hotărâre   privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 94 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:55:07

     Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 93 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:53:14

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă...

  • HC 92 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:48:46

   Hotărâre   privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în temeiul Legii nr.15/2003 de atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata...

  • HC 91 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:45:31

   Hotărâre   privind alocarea sumei necesare pentru închirierea a doua autospeciale echipate cu autocompactor și macara în scopul ridicării și transportului deșeurilor de pe domeniul public al orașului...

  • HC 90 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:41:06

     Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.65 din 30.05.2016,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,...

  • HC 89 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:39:49

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 12consilieri;    Având în vedere:   -...

  • HC 88 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:38:36

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și...

  • HC 87 din 28.07.2016

   2016-09-13 09:26:36

   Hotărâre   privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile...

  • HC 86 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:23:23

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 85 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:21:19

   Hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe ANL, situate în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Mihai...

  • HC 84 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:19:36

   Hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere, la contractele de închiriere spaţii/terenuri, încheiate de către Consiliul Local al oraşului Năsăud cu diferite persoane fizice şi...

  • HC 83 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:17:47

   Hotărâre   privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa agroalimentară a oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 82 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:16:10

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri...

  • HC 81 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:13:55

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.06.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15consilieri; Având în vedere...

  • HC 80 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:11:58

   Hotărâre   privind aprobarea noului Deviz general pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 79 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:09:01

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.54 din 19.05.2016, privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor...

  • HC 78 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:06:01

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrărilor publice precum si pentru...

  • HC 77 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:03:42

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia sociala de analizare a solicitărilor pentru repartizarea  locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau...

  • HC 76 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:58:34

   Hotărâre    privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală  a Acţionarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistriţa-Năsăud        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a...

  • HC 75 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:55:37

   Hotărâre   privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud şi al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de...

  • HC 74 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:53:32

   Hotărâre   privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în...

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:52:14

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:58

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 72 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:59:31

   H O T Ă R Â R E privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Năsăud                     Consiliul local al oraşului Năsăud; Având în vedere:           - procesul-verbal cu nr. -...

  • HC 71 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:58:16

   H O T Ă R Â R E   privind alegerea viceprimarului oraşului Năsăud                Consiliul local al oraşului Năsăud;               Având în vedere:                - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 68/25.06.2016, privind validarea...

  • HC 70 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:57:22

   H O T Ă R Â R E   privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local                  Consiliul local al oraşului  Năsăud;                Având în vedere:                - prevederile Hotărârii consiliului local nr.69/25.06.2016, privind...

  • HC 69 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:56:33

   H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului local al oraşului Năsăud                  Consiliul local al oraşului Năsăud;                Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea...

  • HC 68 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:52:41

   H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Năsăud                                                                                  Consiliul Local al orașului Năsăud;                Având în...

  • HC 67 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:51:21

   H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare                  Consiliul local al oraşului Năsăud;                Având în vedere:                - prevederile art. 4 şi art. 5 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru...

  • HC 66 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:48:07

   Hotărâre   privind aprobarea documentatiei PUZ–Casa de tip familial P+E ,situata in Nasaud, str.Piata Unirii, Etapa a-II a -Reglementare parcele nr. cad.1323/2/2/a, 1323/1, 1324/1/A, 1323/2/1/b,...

  • HC 65 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:46:26

   Hotărâre   privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alexandru Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a...

  • HC 64 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:44:36

   Hotărâre   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 63 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:41:08

   Hotărâre   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 62 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:39:19

   Hotărâre   privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/24.02.2011, privind aprobarea tarifelor percepute de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud,...

  • HC 61 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:37:00

   Hotărâre   privind aprobarea suplimentării sumei de 20.000 lei destinate premierii elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 60 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:34:29

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei, statul de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Local Serv Nasaud SRL        Consiliul...

  • HC 59 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:29:35

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului multiconfesional al oraşului Năsăud   Consiliul Local  Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 13...

  • HC 58 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:27:02

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei domnului Cîrcu Vasile Cristian,    domiciliat în oraşul Năsăud, str.Bistriței, nr.40, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 57 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:15:43

   Hotărâre    privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor...

  • HC 56 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:11:45

   Hotărâre   privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița–Năsăud, respectiv...

  • HC 55 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:09:12

     Hotărâre   privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2016...

  • HC 54 din 19.05.2016

   2016-05-25 10:39:28

   Hotărâre   privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15   Consiliul Local Năsăud ,...

  • HC 53 din 19.05.2016

   2016-05-25 10:39:02

   Hotărâre   privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții...

  • HC 52 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:35:06

   Hotărâre   privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 51 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:34:19

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre iniţiat...

  • HC 50 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:33:52

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea  evenimentului “  ZIUA COSTUMULUI POPULAR ” , din data de 15.05.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 49 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:33:23

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediţia a XV-a, 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 48 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:32:46

   Hotărâre   privind aprobarea actului adițional de modificare a: - Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014, titular GĂULICĂ RADU, persoană fizică autorizată reprezentat de domnul Găulică Radu...

  • HC 47 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:32:19

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru schimbul standurilor comerciale situate in piața agroalimentară Năsăud (standul nr.2 în suprafață de 18 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din...

  • HC 46 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:53

   Hotărâre   privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr.15486/12.10.2014   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;...

  • HC 45 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:27

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.15486/12.10.2014 (teren in suprafață de 13,40 mp, situat in piața...

  • HC 44 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:01

   Hotărâre   privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr. 28544/18.06.2013   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;...

  • HC 43 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:30:30

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.28544/18.06.2013 (standul comercial nr.7, amplasat în interiorul halei...

  • HC 42 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:29:52

   Hotărâre   privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in...

  • HC 41 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:28:57

   Hotărâre   privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin...

  • HC 40 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:28:14

   Hotărâre   privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 26 mp., situat pe strada Piaţa Nouă, cuprins în domeniul public al...

  • HC 39 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:27:19

   Hotărâre   privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 38 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:26:39

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 31.03.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere...

  • HC 37 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:26:16

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2015, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 36 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:25:50

   Hotărâre   privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu îin suprafață de 6 mp din imobilul teren(trotuar) înscris în CF. nr. 29326 Năsăud, nr....

  • HC 35 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:24:56

   Hotărâre   privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniul privat orașului Năsăud, întocmit de comisia de inventariere constituită în baza dispoziției Primarului orașului Năsăud nr....

  • HC 34 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:24:17

   Hotărâre   privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă în anul 2016 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 33 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:23:09

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti  Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 32 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:22:35

   Hotărâre   privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate,la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe  sociale situate pe str. Tudor...

  • HC 31 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:21:15

   Hotărâre   privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str.Bistriței,...

  • HC 30 din 25.03.2016

   2016-05-25 09:02:33

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre iniţiat...

  • HC 29 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:59:35

   Hotărâre   privind aprobarea executării unor lucrări pentru realizarea obiectivului „Normalizare de tensiune prin punct de injecție nou în orașul Năsăud, pe str. Crucii și str. Cloșca”, aparținând domeniului...

  • HC 28 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:55:59

   Hotărâre   privind aprobarea asigurării sumelor necesaresustenabilității obiectivului de investiții „Complex Sportiv Multifuncțional” situat pe strada Dumitru Vârtic din orașul Năsăud, ulterior punerii...

  • HC 27 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:54:03

    Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud , întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 26 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:50:57

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.123 din 17.12.2015, privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti  Viorica domiciliată în...

  • HC 25 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:46:53

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.86 din 29.09.2015, privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de...

  • HC 24 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:44:33

   Hotărâre   privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud        Consiliul...

  • HC 23 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:40:49

   Hotărâre   pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 13 consilieri;    Având în...

  • HC 22 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:39:14

   Hotărâre   privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru...

  • HC 21 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:35:48

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 13 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 20 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:52:50

   Hotărâre   privind aprobareaplângerii administrative prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița - Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a...

  • HC 19 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:51:30

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.85 din 29.09.2015,pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate...

  • HC 18 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:50:30

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2016     Consiliul Local Năsăud,  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 17 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:47:47

   Hotărâre   pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011   Consiliul Local...

  • HC 16 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:45:20

   Hotărâre   pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon”...

  • HC 15 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:39:54

   Hotărâre   privind aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud     Consiliul Local Năsăud,  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ; Având în vedere :     - proiectul de...

  • HC 14 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:37:30

   Hotărâre   privind aprobarea Statutului orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 13 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:36:06

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,pe raza oraşului Năsăud, actualizat, pe anul 2016    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 12 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:28:56

   Hotărâre   privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea...

  • HC 11 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:26:26

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, pentru persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  • HC 10 din 29.01.2016

   2016-03-08 10:14:36

   Hotărâre   privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport elevi ”din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud Întrunit în...

  • HC 10 din 29.01.2016

   2016-03-08 10:13:54

   Hotărâre   privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport elevi ”din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud Întrunit în...

  • HC 9 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:42:58

   Hotărâre   privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2016   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă ordinară, în...

  • HC 8 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:42:17

   Hotărâre   privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Nasaud, pentru activitati nonprofit de...

  • HC 7 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:41:33

   Hotărâre   privind aprobarea Repartizarii pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi...

  • HC 6 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:40:42

   Hotărâre   privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George...

  • HC 5 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:40:09

   Hotărâre   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri; Având în vedere :   -...

  • HC 4 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:39:25

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna februarie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 3 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:38:14

   Hotărâre   privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.25/24.02.2011 și a Regulamentului privind aprobarea taxelor speciale pentru utilizarea sălii de sport cu...

  • HC 2 din 29.01.2016

   2016-02-05 09:37:35

   Hotărâre   privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2016-2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă...

  • HC 1 din 06.01.2016

   2016-01-27 09:57:03

   Hotărâre   privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare.   Consiliul Local Năsăud ,  întrunit în şedinţă...

  • HC 127 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:35:34

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2016.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere : - proiectul de...

  • HC 126 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:35:14

   Hotărâre   privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015, si a  virarilor de credite bugetare   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 125 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:34:26

   Hotărâre   privind aprobarea executării lucrărilor de reprofilare și împietruire cu piatră de carieră sort 0 – 63, pe o lungime de 800 m și o lățime de 4 m pe drumul comunal, Valea Mintiului din...

  • HC 124 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:33:09

   Hotărâre privind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la trimestrul IV Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere:   -...

  • HC 123 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:32:28

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000lei doamneiNeamti  Vioricadomiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 122 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:32:03

   Hotărâre   privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în oraşul Năsăud,str. Piaţa Unirii,din domeniul public al statului  şi din administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean...

  • HC 121 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:31:03

   Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în orasul Nasaud pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare.   Consiliul...

  • HC 120 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:29:43

   Hotărâre   privind utilizarea in comun a salii de sport a orasului de catre Colegiul „Economic” Nasaud si Colegiul National „George Cosbuc” Nasaud, in timpul orelor de educatie fizica cuprinse in...

  • HC 119 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:28:51

   Hotărâre   privind aprobarea participării orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 118 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:27:17

   Hotărâre   privind transformarea postului de referent, treapta IA, vacant în inspector de specialitate, gradul debutant la compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu din aparatul de specialitate al...

  • HC 117 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:26:49

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere:   -proiectul de...

  • HC 116 din 17.12.2015

   2016-01-05 13:25:19

   Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din orasul Nasaud, in anul fiscal 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 115 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:39:49

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2015.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 12 consilieri ; Având în vedere :   -proiectul de...

  • HC 114 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:39:15

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii...

  • HC 113 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:38:39

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Năsăud, in domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil teren, înscris in CF nr.29197 Năsăud, nr. cad.29197, in suprafața de...

  • HC 112 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:38:01

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2015, si a  virărilor de credite bugetare   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședința ordinara, în prezenta a  12...

  • HC 111 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:36:34

   Hotărâre   privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului...

  • HC 110 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:36:04

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv multifuncțional...

  • HC 109 din 24.11.2015

   2015-12-07 07:35:27

   Hotărâre   privind aprobarea documentației Planul de Urbanism Zonal (PUZ), in vederea edificării obiectivului „Construire Complex Sportiv Multifuncțional”, in orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 108 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:59:43

   Hotărâre   privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.82 din 11.09.2015, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori...

  • HC 107 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:59:01

   Hotărâre   privind realizarea schimbului de locuinte, destinate inchirierii, a blocului D2, sc.D, situate pe strada Bistritei, orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, intre locatarii Saplacan...

  • HC 106 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:58:25

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 105 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:57:53

   Hotărâre   privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul       public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil în suprafaţa...

  • HC 104 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:56:05

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la 30.09.2015   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri; Având în vedere:   -...

  • HC 103 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:55:33

   Hotărâre   privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015, si a  virarilor de credite bugetare   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15...

  • HC 102 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:54:48

   Hotărâre   privindînfiinţarea „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică  Năsăud”, în structura organizatorică a Orasului Năsăud, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare si a...

  • HC 101 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:52:36

   Hotărâre   privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte ANL, situate pe str.Bistritei, bl.D2,  localitatea Nãsãud, judetul...

  • HC 100 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:51:39

   Hotărâre   pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud...

  • HC 99 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:49:14

   Hotărâre   privind acordarea unor facilitati, transport elevi pentru anul calendaristic 2015, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a...

  • HC 98 din 30.10.2015

   2015-11-04 12:48:18

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul...

  • HC 97 din 16.10.2015

   2015-10-28 07:16:34

   Hotărâre   privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul        privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 400 mp.,...

  • HC 96 din 16.10.2015

   2015-10-28 07:15:24

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Comoara din orasul...

  • HC 95 din 16.10.2015

   2015-10-28 07:14:43

   Hotărâre   privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orasului Nasaud a unui imobil-teren în suprafaţa de 9386 mp., inscris in CF nr. 28308 Nasaud, nr. cadastral 28308, situat in orasul...

  • HC 94 din 16.10.2015

   2015-10-28 07:13:52

   Hotărâre   privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului inscris in CF nr. 29228 Nasaud, nr....

  • HC 93 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:39:17

   Hotărâre   privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 29193 Nasaud, nr. cad. 29193, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in...

  • HC 92 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:38:37

   Hotărâre   privind aprobarea repartizării locuinţei situată în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, Bl. D2, Sc. D, Ap. 17, Et. IV, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, d-lui Deac Ciprian-...

  • HC 91 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:37:59

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 90 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:37:31

   Hotărâre   privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.73 din 13.08.2015, privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public...

  • HC 89 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:36:29

   Hotărâre   privind aprobarea atestarii unor persoane fizice, propuse in functia de administrator de imobil        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în...

  • HC 88 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:35:51

   Hotărâre   privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „Caminului Cultural Lusca” din orasul Nasaud, cartier Lusca,...

  • HC 87 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:35:15

   Hotărâre   privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET a suprafetei de teren de 10 mp. situata in curtea „caminului cultural Liviu Rebreanu” din orasul Nasaud, cartier...

  • HC 86 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:34:28

   Hotărâre   privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de deplasare ale strazii Vasile Nascu, oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, in fiecare zi de joi intre orele...

  • HC 85 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:33:46

   Hotărâre   pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar precum si a celor expuse la vânzare, pe partea carosabila a drumurilor publice...

  • HC 84 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:32:14

   Hotărâre   privind acordarea  unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale, persoanelor care beneficiază de pensie de stat in cuantum de până la 500 lei lunar, din oraşul Năsăud...

  • HC 83 din 29.09.2015

   2015-10-07 12:31:16

   Hotărâre   privind transformarea unor posturi vacante  de la Serviciul Creşa din subordinea Consiliului Local Năsăud        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;...

  • HC 82 din 11.09.2015

   2015-10-07 12:29:58

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii...

  • HC 81 din 11.09.2015

   2015-10-07 12:29:25

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2015, a  virărilor de credite bugetare precum si  aprobarea utilizării fondului de rezerva bugetara, in suma de 100 mii...

  • HC 80 din 31.08.2015

   2015-10-07 12:28:12

   Hotărâre   privind trecerea din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al mijlocului fix “Construcție Popicărie” în vederea scoaterii din funcțiune, demolării şi casării acestuia...

  • HC 79 din 31.08.2015

   2015-10-07 12:27:05

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 12 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 78 din 31.08.2015

   2015-10-07 12:26:41

   Hotărâre   privind aprobarea participării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală „Tara Năsăudului” pentru perioada de...

  • HC 77 din 31.08.2015

   2015-10-07 12:26:06

   Hotărâre   privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Serviciului politie locală a orașului Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezenţa a 12...

  • HC 76 din 31.08.2015

   2015-10-07 12:25:13

   Hotărâre   privind transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transport elevi” din gestiunea UAT oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud in gestiunea Colegiului Silvic Transilvania Năsăud      Consiliul Local...

  • HC 75 din 18.08.2015

   2015-08-21 07:16:27

   Hotărâre   privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, rectificate, ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” și Spitalul orășenesc...

  • HC 74 din 18.08.2015

   2015-08-21 07:15:50

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al orașului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință...

  • HC 73 din 13.08.2015

   2015-08-21 07:11:27

   Hotărâre   privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul  public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren în...

  • HC 72 din 13.08.2015

   2015-08-21 07:09:40

   Hotărâre   privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nasaud nr. 60/30.06.2015 privind însusirea documentației cadastrale necesara înscrierii în sistemul integrat de cadastru si...

  • HC 71 din 13.08.2015

   2015-08-21 07:07:26

   Hotărâre   privind aprobarea proiectului tehnic, raportului de expertiză geotehnică și a devizului general pentru consolidarea alunecărilor de teren de pe strada ,,Pe Vârful Uliței”, cart. Liviu...

  • HC 70 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:33:52

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 69 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:31:55

   Hotărâre   privind aprobarea devizului general, a proiectului tehnic revizuit cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu primărie în orașul...

  • HC 68 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:30:17

   Hotărâre   privind aprobarea concesionarii serviciului de salubrizare si intretinere stradala, componente ale serviciului public comunitar de salubritate a orașului Năsăud        Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 67 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:29:51

   Hotărâre   privind acordul de principiu pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal in orasul Nasaud, pentru zona cuprinsa pe bulevardul Granicerilor intre Valea Caselor si Str. Bistritei        Consiliul Local...

  • HC 66 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:28:03

   Hotărâre   privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializarea produselor din sectorul agricol        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 65 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:26:29

   Hotărâre   privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru consolidarea alunecărilor de teren de pe strada Bisericii, cart. Liviu Rebreanu din orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud  ...

  • HC 64 din 27.07.2015

   2015-08-21 06:12:17

   Hotărâre   privind modificarea tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și prevăzute în Formularul 13 - Oferta financiară, parte integrantă din Contractul de...

  • HC 63 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:09:51

   Hotărâre   privind transformarea unor posturi vacante  de la Serviciul Drumuri şi mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 62 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:08:52

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna iulie 2015        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 61 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:08:05

   Hotărâre   privind aprobarea debranşării de la sistemul de încălzire, comun, a apartamentelor chiriaşilor din blocul ANL, situat în oraşul Năsăud, str. Mihai Eminescu, Bl. 2C, judeţul Bistriţa- Năsăud...

  • HC 60 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:07:28

   Hotărâre   privind însusirea documentației cadastrale necesara înscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilului „Popicărie”   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă...

  • HC 59 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:06:29

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud in domeniul privat al orașului Năsăud a imobilului teren inscris in CF nr. 29126 Năsăud, nr. cadastral 29126, in suprafață de 400...

  • HC 58 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:05:39

   Hotărâre   privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 28989 Nasaud, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul...

  • HC 57 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:04:55

   Hotărâre     pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul care deserveste  Poliţiei Locala Nasaud          Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă...

  • HC 56 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:04:06

   Hotărâre   privind repartizarea unui autovehicul, marca Dacia Duster, catre Serviciul Public de Politie Locala al orasului Nasaud     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 55 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:02:43

   Hotărâre     privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafete locative cu destinatie de locuinte          Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 54 din 30.06.2015

   2015-08-21 06:00:53

   Hotărâre     privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de vânzare-cumparare  locuinte, în conditiile Legii nr.112/1995 si Decretul Lege nr.61/1990        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit...

  • HC 53 din 30.06.2015

   2015-08-21 05:58:22

   Hotărâre     privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte sociale, situate pe str. Tudor Vladimirescu, nr.2A, localitatea...

  • HC 52 din 30.06.2015

   2015-08-21 05:53:25

   Hotărâre   privind aprobarea calculului chiriei si a Actului aditional de modificare a contractelor de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinte ANL, situate pe str. Mihai Eminescu, bl.2C,...

  • HC 51 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:47:21

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2015.   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a...

  • HC 50 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:45:37

   Hotărâre   privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă în anul 2015 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 49 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:43:57

   Hotărâre   privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud ,  pe anul 2015.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a...

  • HC 48 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:43:25

   Hotărâre   privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractului de concesiune nr.3084/21.07.1993 incheiat intre Consiliul Local al orasului Nasaud si S.C. RAHOVA MAGIC S.R.L. Nasaud, str....

  • HC 47 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:42:19

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna iunie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 46 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:41:48

   Hotărâre   privind aprobarea Actului aditional de modificare a contractelor de concesiune pentru exploatarea prin pasunat alpin          Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16...

  • HC 45 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:41:20

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei, statul de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Local Serv Nasaud SRL        Consiliul Local...

  • HC 44 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:40:39

   Hotărâre   privind  modificarea  anexei  Hotărârii  Consiliului  Local Năsăud nr.76/23.08.2012, privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local, pentru romi,  la nivelul oraşului Năsăud,...

  • HC 43 din 29.05.2015

   2015-07-03 09:39:46

   Hotărâre   privind însuşirea planului local de actiuni privind incluziunea minorităţii rome, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 42 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:16:29

   Hotărâre   privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Nasaud nr.58/27.05.2010, privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, pe perioada desfasurarii...

  • HC 41 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:16:00

   Hotărâre   privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Nasaud nr.15/26.02.2015 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor ...

  • HC 40 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:15:35

   Hotărâre   privind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de execuție și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuare în Piața Unirii, orașul Năsăud”   Consiliul Local...

  • HC 39 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:15:03

   Hotărâre   privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive...

  • HC 38 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:14:36

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2015.   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a...

  • HC 37 din 12.05.2015

   2015-05-22 06:14:01

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 11 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 36 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:07:20

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediţia a  XIV-a, 2015.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15...

  • HC 35 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:06:23

   Hotărâre    privind aprobarea Contului de execuţie bugetară  al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2015.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a...

  • HC 34 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:05:56

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2014,  al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 33 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:04:42

   Hotărâre   privind acordul de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a terenului aferent imobilului...

  • HC 32 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:03:59

   Hotărâre   privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita Nasaud, a imobilului teren inscris in CF nr. 28988 Nasaud, nr....

  • HC 31 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:03:23

   Hotărâre   privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren inscris in C.F. nr. 27601 Nasaud, apartinand orasului Nasaud – domeniul public, situat in orasul Nasaud, Piata Unirii   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 30 din 23.04.2015

   2015-05-22 06:02:38

     Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 29 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:42:55

   Hotărâre   privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2015 pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate        Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 28 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:42:14

   Hotărâre   privind acordarea unorajutoarede urgenţă   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului...

  • HC 27 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:41:40

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 26 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:40:58

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, pentru  persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  • HC 25 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:40:09

   Hotărâre   privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul         public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren cu...

  • HC 24 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:39:20

   Hotărâre   privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre orasul Nasaud si numitii Horj Ionel si sotia, Horj Madalina   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă ordinară, în prezenţa a 16...

  • HC 23 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:37:20

   Hotărâre   privind aprobarea Normelor de gospodarire urbana in orasul Nasaud.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri ;    Având în vedere :     - proiectul de...

  • HC 22 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:36:40

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 1000lei domnului  Mârza Stefandomiciliat  în oraşul Năsăud str.Horea nr. 46,judeţul Bistriţa-Năsăud        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în...

  • HC 21 din 25.03.2015

   2015-05-22 05:25:43

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 3000lei domnului  Moldovan Vasiledomiciliat  în oraşul Năsăud str.Găgi nr. 34,judeţul Bistriţa-Năsăud        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit...

  • HC 20 din 10.03.2015

   2015-03-17 10:13:03

   HOTĂRÂRE    privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 88 din 20.10.2014  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a...

  • HC 19 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:11:18

   Hotărâre                             privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2015.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 18 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:10:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Poliţiei locale a oraşului Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 17 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:09:08

   HOTĂRÂRE   privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi de la Serviciul Drumuri şi mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud....

  • HC 16 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:08:22

   Hotărâre   privind stabilirea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere in Oborul de animale a orasului Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă...

  • HC 15 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:07:39

   Hotărâre   privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor  religioase din  orasul Nasaud pe anul 2015   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă ordinară, în...

  • HC 14 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:07:03

   Hotărâre   privind aprobarea Ghidului de eligibilitate ,al solicitantului, privind Regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Nasaud, pentru activitati nonprofit de...

  • HC 13 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:05:57

   Hotărâre   privind atribuirea în folosinţă, cu titlu gratuit, a unor spaţii cuprinse în domeniul privat  al oraşului, spaţii situate în incinta Policlinicii Vechi a oraşului Năsăud , către Filiala Judeţeană...

  • HC 12 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:05:15

   Hotărâre   privind modificarea art. 2 si art.3 din Hotărârea Consiliului Local Năsăud  nr.108/2006, privind  aprobarea cuprinderii în domeniul privat  şi cedarea  în folosinţă gratuită, a unor spaţii...

  • HC 11 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:04:37

   Hotărâre   privind aprobarea cotizatiei , pe anul 2015, a orasului Nasaud destinata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita...

  • HC 10 din 26.02.2015

   2015-03-17 10:03:46

   Hotărâre   privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015, a Consiliului Local Nasaud, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a deseurilor municipale in judetul...

  • HC 9 din 12.02.2015

   2015-03-17 10:02:10

   Hotărâre   privind aprobarea Repartizarii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte...

  << < 1 2 > >> (2)

 • Hotarari 2013

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:37

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 116 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:38

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 115 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:00

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2014.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 114 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:45:30

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole întocmit la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud....

  • HC 113 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2014-2015.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 112 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:42:39

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare trotuare pe strada Mihai Eminescu, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”....

  • HC 111 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:41:01

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare strada Emil Rebreanu din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.   Consiliul Local...

  • HC 110 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:07:20

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea încredinţării mandatului special  primarului oraşului Năsăud să voteze şi să semneze  pe seama şi în numele oraşului Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru...

  • HC 109 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:44

         HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 108 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:09

       HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei şi a cabinetelor medicale scolare, unităţi subordonate Consiliului Local al oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 107 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:05:18

              HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de salubrizare al oraşului Năsăud.                                                  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 14...

  • HC 106 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:52:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice  şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 105 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:49:44

          HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 104 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:01:56

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ­­14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 103 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:00:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai           obiectivului de investiţii „ Hală  pentru desfacerea produselor lactate situată în oraşul Năsăud, strada Piata...

  • HC 102 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:47

   HOTĂRÂRE        privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a terenului     în suprafaţă totală de 765 mp, cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea  realizării unui...

  • HC 101 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:02

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea încredinţării mandatului special, primarului oraşului Năsăud, să voteze  şi să semneze pe seama şi în numele oraşului Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea listei...

  • HC 100 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:57:17

   HOTĂRÂRE     privind preluarea în domeniul public al oraşului Năsăud a  unor imobile  şi luarea în evidenţa financiar-contabilă  a unor contracte de vânzare/cumpărare  imobile  aflate în administrarea S.C....

  • HC 99 din 24.10.2013

   2013-11-26 07:55:17

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ___...

  • HC 98 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:07:37

   HOTĂRÂRE        privind însusirea de către Consiliul Local Năsăud a modificarii stării de C.F.     a imobilului teren cu nr. top. 1362/1/1 din C.F. nr. 3927, Năsăud şi aprobarea înscrierii     în C.F.  a lotului de...

  • HC 97 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:54

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 96 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:01

   HOTĂRÂRE           privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix - autoturism, aparţinând Consiliului Local Năsăud, către Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 95 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:04:39

   HOTĂRÂRE         privind acordarea scutirii de la plată a unor impozite neachitate, datorate de Uniunea            Comunelor Grănicereşti Năsăudene  bugetului local, pe anul 2013.         Consiliul Local Năsăud,   întrunit în...

  • HC 94 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiuni pentru gospodărirea urbană  în oraşul Năsăud, pe perioada toamnă-iarnă 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 93 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:02:34

   HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de merit unor elevi din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţa...

  • HC 92 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:01:38

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Năsăud, str. Mihai Eminescu,   Bl. 2C, ap. 5, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                                                d-nei Vieru Ştefana-Maria.     Consiliul Local...

  • HC 91 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:00:11

   HOTĂRÂRE                          privind transformarea unor funcţii publice vacante din aparatul                                         de specialitate al primarului oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 90 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:52

   HOTĂRÂRE   privind acordul de principiu pentru amplasarea unui ansamblu statuar, reprezentând „Martirii Năsăudeni”,  în Parcul central, situat  în Piaţa Unirii, din oraşul Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 89 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:00

   HOTĂRÂRE    privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului    Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local, în...

  • HC 88 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:10:08

   HOTĂRÂRE privind revocareaHotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4 Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 87 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:07:03

      HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 86 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:11:19

   HOTĂRÂRE            privind aprobarea închirierii unui teren, în suprafaţă de 19,64 mp, domeniul public,                                                                  ocupat de construcţie cu caracter provizoriu - chioşc de difuzare a presei -  situat in Piaţa Unirii,...

  • HC 85 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:10:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :             - proiectul de...

  • HC 84 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:09:19

   HOTĂRÂRE      privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului               Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local                                   în...

  • HC 83 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:08:32

   HOTĂRÂRE    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea         dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 82 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:53

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de solicitanţii pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională...

  • HC 81 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii Comisiei sociale de analizare a solicitărilor pentru repartizarea    locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a locuinţelor sociale sau de...

  • HC 80 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:48

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Local Năsăud  în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultura “Liviu Rebreanu” Năsăud şi în Comisia de...

  • HC 79 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:15

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Năsăud, pe luna august 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în...

  • HC 78 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:04:46

   HOTĂRÂRE privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Năsăud, pentru sprijinirea  acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor.   Consiliul...

  • HC 77 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:02:37

   HOTĂRÂRE  privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, adoptate în anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :              -...

  • HC 76 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:00:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 75 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Năsăud, pe luna iulie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 74 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:14

   HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin licitaţie publica a imobilului construcţie „Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, în suprafaţa de 399 mp.,...

  • HC 73 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:48:22

    HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii unor imobile, terenuri şi construcţii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru...

  • HC 72 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:45:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 71 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:35:23

   HOTĂRÂRE privind transformarea  postului vacant de referent treapta II,  în postul de administrator treapta I la Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, unitate subordonantă Consiliului Local Năsăud....

  • HC 70 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:34:24

   HOTĂRÂRE privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară  a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa...

  • HC 69 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:45

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii contractului de management a domnului Pop Pahone manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, prin renunţare la mandatul încredinţat.   Consiliul Local...

  • HC 68 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:13

   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.50/2013,   privind renuntarea prin demisie la mandatul de manager al Casei de Cultură „ Liviu Rebreanu” Năsăud, a...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> (17)