Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Hotarari

Ultimele hotarari de consiliu (click pe titlu pentru tot textul)

 • Hotarari 2007-2018

  • HC 126 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:59:20

   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1-...

  • HC 125 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:53:15

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2018 privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului...

  • HC 124 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:51:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 18193/01.02.2018, având ca obiect închirierea spațiului situat în incinta Policlinicii Vechi, et. 1, înscris în C.F. nr....

  • HC 123 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:50:01

   HOTĂRÂRE   pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017, privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier...

  • HC 122 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:48:10

   HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Preacucernicului Părinte Protopop Ioan Dâmbu  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 121 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:46:57

   HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, domnului Emil-Radu Moldovan, președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 120 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:45:32

   HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, domnului prof. univ. dr. Vasile Dîncu Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 119 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:43:31

   HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Excelenței Sale Marchizul Fabrizio Mechi – Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole Consiliul Local...

  • HC 118 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:42:06

   HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Eminenței Sale Cardinalul Francesco Monterisi Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri...

  • HC 117 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:25:42

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică al orașului Năsăud, a...

  • HC 116 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:22:14

   HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 115 din 27.11.2018

   2018-12-07 09:20:37

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2019 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 114 din 27.11.2018

   2018-12-07 08:37:07

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud,  pe anul...

  • HC 113 din 27.11.2018

   2018-12-07 08:33:32

   HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2018-2019      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință...

  • HC 112 din 27.11.2018

   2018-12-07 08:31:57

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 111 din 27.11.2018

   2018-12-07 08:30:26

   HOTĂRÂRE privind atribuirea Contractului  „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deșeurilor municipale...

  • HC 110 din 27.11.2018

   2018-12-07 08:28:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 109 din 21.11.2018

   2018-12-07 08:24:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a finalizării procedurii simplificate de achiziție publică și a...

  • HC 108 din 21.11.2018

   2018-12-07 08:22:46

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință de îndată, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere :   proiectul de...

  • HC 107 din 21.11.2018

   2018-12-07 08:20:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str....

  • HC 106 din 21.11.2018

   2018-12-07 08:18:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene” Consiliul Local...

  • HC 105 din 06.11.2018

   2018-12-07 08:16:36

   HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile - străzi, situate în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca si Liviu Rebreanu, județul...

  • HC 104 din 06.11.2018

   2018-12-07 08:14:20

   HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1340 mp., identificat din C.F. nr. 28480 Năsăud, nr....

  • HC 103 din 06.11.2018

   2018-12-07 08:12:42

   HOTĂRÂRE privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren – curți construcții, în suprafață totală de 1550 mp., identificat din C.F. nr. 27684 Năsăud, nr. top....

  • HC 102 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:10:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Protopopiatului Ortodox Roman Năsăud, a terenului în suprafață de 18 mp., apartinand orasului...

  • HC 101 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:09:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri ; Având în vedere : proiectul de...

  • HC 100 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:07:14

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16consilieri; Având în...

  • HC 99 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:05:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 1 și 16 situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 2 A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 98 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:04:04

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 97 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:02:45

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud...

  • HC 96 din 31.10.2018

   2018-12-07 08:01:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud” Consiliul...

  • HC 95 din 10.10.2018

   2018-12-07 07:58:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul...

  • HC 94 din 10.10.2018

   2018-12-07 07:57:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud" Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 93 din 10.10.2018

   2018-12-07 07:55:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de parcare în orașul Năsăud ca urmare a aplicării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 92 din 10.10.2018

   2018-12-07 07:54:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Studiului de trafic ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud,        Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 91 din 08.10.2018

   2018-12-07 07:52:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în prezența a 11 consilieri ; Având în vedere : proiectul de...

  • HC 90 din 08.10.2018

   2018-12-07 07:49:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Andrei Mureșanu, orașul Năsăud" Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 89 din 05.10.2018

   2018-12-07 07:48:09

   HOTĂRÂRE   privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor strada Dumitru Vârtic și strada Comoară, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea...

  • HC 88 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:49:29

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Economic Năsăud asupra locuinței de serviciu, situată în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, Bl. 4Bis, sc. D,...

  • HC 87 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:46:50

   HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliul Local nr.164/20.12.2017, privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând...

  • HC 86 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:45:25

   HOTĂRÂRE       privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa oraşului Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local Năsăud, pentru...

  • HC 85 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:43:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, jud. Bistrița - Năsăud” Consiliul...

  • HC 84 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:39:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 83 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:37:40

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud ”...

  • HC 82 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:34:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a obiectivului de investiții “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, jud. Bistrița-...

  • HC 81 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:33:05

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 80 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:31:06

   HOTĂRÂRE privind renunțarea la dreptul de servitute de trecere cu piciorul si mijloacele de transport pe tot parcursul anului, pe o suprafață de 143 mp., având o lungime de 35,86 m si o lățime de 4...

  • HC 79 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:29:14

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud....

  • HC 78 din 25.09.2018

   2018-09-28 06:25:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere :   proiectul de...

  • HC 77 din 17.09.2018

   2018-09-28 06:22:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, Oraș Năsăud, Județul...

  • HC 76 din 05.09.2018

   2018-09-28 06:20:21

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.), a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții...

  • HC 75 din 29.08.2018

   2018-09-04 06:53:12

   HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată...

  • HC 74 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:49:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire Parc Fitness” situat în incinta stadionului Progresul din orașul Năsăud,...

  • HC 73 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:44:49

   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.10/15.02.2018, privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este...

  • HC 72 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:41:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L. pentru unități locative cu una și două camere, din orașul Năsăud      Consiliul...

  • HC 71 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:38:38

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 70 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:34:53

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 650 lei lunar și...

  • HC 69 din 27.08.2018

   2018-09-04 06:21:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 68 din 07.08.2018

   2018-08-21 10:20:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. GEORGE TRIFON” DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA- NĂSĂUD” și a cheltuielilor aferente Consiliul Local...

  • HC 67 din 27.07.2018

   2018-08-21 10:16:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Bloc de locuințe pentru specialiști în...

  • HC 66 din 23.07.2018

   2018-08-21 10:13:43

   HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor de actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 90/30.09.2008 Consiliul Local...

  • HC 65 din 23.07.2018

   2018-08-21 10:10:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani și a statutului actualizat al societății Local Serv...

  • HC 64 din 23.07.2018

   2018-08-21 10:00:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL,...

  • HC 63 din 23.07.2018

   2018-08-21 09:57:47

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 62 din 23.07.2018

   2018-08-21 09:55:53

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 61 din 23.07.2018

   2018-08-21 09:53:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu strigare, a mijloacelor fixe: autoturism marca Dacia, tip. 1310 L, autovehicul marca Renault, varianta 40ACA33370, autoturism marca...

  • HC 60 din 16.07.2018

   2018-08-21 09:40:02

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 12 consilieri ; Având în vedere :...

  • HC 59 din 26.06.2018

   2018-07-03 11:55:10

   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud, nr.128 din 14.11.2016, privind instituirea taxei de reabilitare termică, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor...

  • HC 58 din 26.06.2018

   2018-07-03 11:39:54

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud , întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri, Având în vedere:   proiectul de...

  • HC 57 din 26.06.2018

   2018-07-03 11:36:44

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 56 din 26.06.2018

   2018-07-03 11:35:07

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud Consiliul Local...

  • HC 55 din 26.06.2018

   2018-07-03 11:33:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str....

  • HC 54 din 12.06.2018

   2018-07-03 11:31:17

   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud...

  • HC 53 din 07.06.2018

   2018-07-03 11:28:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de comodat  între Orașul Năsăud și S.C. Local Serv S.R.L. Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în prezența a 11 consilieri ; Având în...

  • HC 52 din 07.06.2018

   2018-07-03 11:22:14

   HOTĂRÂRE privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta III, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud Consiliul Local...

  • HC 51 din 29.05.2018

   2018-07-03 11:19:59

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 39017/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în...

  • HC 50 din 29.05.2018

   2018-07-03 11:17:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2018 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 49 din 29.05.2018

   2018-07-03 11:14:59

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 48 din 29.05.2018

   2018-07-03 11:13:11

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in C.F. nr. 30015 Năsăud,  nr. cadastral 30015, situat in orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 15, aparținând orașului Năsăud, domeniul...

  • HC 47 din 29.05.2018

   2018-07-03 11:10:56

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 46 din 10.05.2018

   2018-07-03 11:07:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii imobilului teren înscris în C.F. nr. 29941 Năsăud, nr. cadastral 29941, în suprafață de 180 mp. aparținând orașului Năsăud, domeniul privat, transmis în folosință...

  • HC 45 din 10.05.2018

   2018-07-03 11:05:00

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 39/2018 privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru...

  • HC 44 din 10.05.2018

   2018-07-03 11:02:29

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 13 consilieri; Având în vedere :  proiectul de...

  • HC 43 din 03.05.2018

   2018-07-03 10:54:24

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 38/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018        Consiliul...

  • HC 42 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:28:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al S.C. Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 3 luni  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 41 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:25:07

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 40 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:21:46

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Năsăud  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere...

  • HC 39 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:17:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018  Consiliul Local Năsăud, Întrunit...

  • HC 38 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:15:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17...

  • HC 37 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:11:34

   HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 36 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:08:55

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 35 din 23.04.2018

   2018-05-07 12:02:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Local Serv Năsăud SRL Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 34 din 23.04.2018

   2018-05-07 11:47:01

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al  Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 33 din 23.04.2018

   2018-05-07 11:44:16

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere :...

  • HC 32 din 28.03.2018

   2018-04-16 05:25:56

   HOTĂRÂRE   privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud      Consiliul Local...

  • HC 31 din 28.03.2018

   2018-04-16 05:21:06

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea trecerii imobilelor- terenuri, situate în orașul Năsăud, Piața Unirii, nr. 11/B și nr. 1/B, înscrise în Cartea funciară nr. 28988 Năsăud, nr cad. 28988 și Cartea funciară...

  • HC 30 din 28.03.2018

   2018-04-16 05:17:48

   HOTĂRÂRE   privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și...

  • HC 29 din 28.03.2018

   2018-04-16 05:16:09

   HOTĂRÂRE   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2018        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 28 din 28.03.2018

   2018-03-29 11:19:42

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 27 din 28.03.2018

   2018-03-29 11:17:24

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes...

  • HC 26 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:29:00

   HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată, a unei suprafețe de teren de 1200 mp., aparținând domeniului public al orașului Năsăud, identificată din imobilul...

  • HC 25 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:26:42

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 4633/112/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-...

  • HC 24 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:24:37

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței agroalimentare și al Oborului de animale din orașul Năsăud Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 23 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:21:01

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și...

  • HC 22 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:11:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50” Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 21 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:08:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate  în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri,  în orașul Năsăud      Consiliul Local...

  • HC 20 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:07:17

   HOTĂRÂRE privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad debutant în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentul...

  • HC 19 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:05:39

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  17 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 18 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

  • HC 17 din 28.02.2018

   2018-03-19 13:02:22

   HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 95/31.08.2016 privind aprobarea actualizării componenței Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul orașului Năsăud,...

  • HC 16 din 28.02.2018

   2018-03-19 12:59:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 15 din 15.02.2018

   2018-03-19 12:55:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv...

  • HC 14 din 15.02.2018

   2018-03-19 12:53:18

   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru...

  • HC 13 din 15.02.2018

   2018-03-19 12:47:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Repartizării pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, al. 2, lit. b) – d) din Legea...

  • HC 12 din 15.02.2018

   2018-03-19 11:44:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orășenesc Dr.” George Trifon” Năsăud și Casa de Cultura „Liviu...

  • HC 11 din 15.02.2018

   2018-03-19 11:40:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 10 din 15.02.2018

   2018-03-19 11:37:28

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 9 din 31.01.2018

   2018-02-12 12:33:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud ”      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  15...

  • HC 8 din 31.01.2018

   2018-02-12 12:31:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Turism în Bistrița-Năsăud ”      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință...

  • HC 7 din 31.01.2018

   2018-02-12 12:27:14

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele Orașului Năsăud în dosarul nr. 679/112/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud și în dosarul nr. 4535/112/2017 aflat pe...

  • HC 6 din 31.01.2018

   2018-02-12 12:11:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2018      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  15 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 5 din 31.01.2018

   2018-02-12 09:15:22

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 10 mp. situată pe strada Miron Cristea, orașul Năsăud, limitrofă blocului de locuințe A4, identificată din...

  • HC 4 din 31.01.2018

   2018-02-12 08:52:15

   HOTĂRÂRE   privind acordarea unor facilități, transport elevi pentru anul calendaristic 2018, pe ruta Liviu Rebreanu – Năsăud și retur   Consiliul Local Năsăud   Întrunit în ședință ordinară, în prezența...

  • HC 3 din 31.01.2018

   2018-02-12 08:49:35

   HOTĂRÂRE   privind transformarea funcției publice de execuție, inspector, grad superior, vacantă în inspector, grad asistent în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al...

  • HC 2 din 31.01.2018

   2018-02-12 08:47:35

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud   Consiliul Local Năsăud Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;   Având în vedere :   -...

  • HC 1 din 08.01.2018

   2018-02-12 08:41:19

   HOTĂRÂRE   privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciarăa imobilului clădire- Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” și a terenului aferent acesteia, identificat din C.F. nr. 26099 Năsăud...

  • HC 170 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:15:51

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiilor din Policlinica situată în oraşul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, numărul 25, etaj I, cuprinse in domeniul privat al...

  • HC 169 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:13:36

   HOTĂRÂRE   Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 168 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:12:13

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud numărul 151 din 29.11.2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor din Policlinica situată...

  • HC 167 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:10:37

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului Local Năsăud, pe trimestrul IV 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 166 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:08:57

   HOTĂRÂRE   privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate...

  • HC 165 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:06:41

   HOTĂRÂRE privind  alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de hotărâre...

  • HC 164 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:04:54

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2018-2019   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 163 din 20.12.2017

   2018-02-12 08:02:05

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.41/30.03.2017, privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de...

  • HC 162 din 20.12.2017

   2018-02-12 07:55:34

   HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri; Având în vedere:...

  • HC 161 din 20.12.2017

   2018-02-12 07:51:57

   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.149/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului...

  • HC 160 din 11.12.2017

   2017-12-18 09:46:24

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 496/265/2012 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 15 consilieri, Având în...

  • HC 159 din 11.12.2017

   2017-12-18 09:43:22

   HOTĂRÂRE privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de...

  • HC 158 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:39:44

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 157 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:29:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către ocolul silvic Feldru,  proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor,...

  • HC 156 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:24:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a...

  • HC 155 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:14:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 18, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în  oraşul...

  • HC 154 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:08:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 2, al locatarei Mureșan Alina cu apartamentul nr. 8 situat în același...

  • HC 153 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:00:46

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 152 din 29.11.2017

   2017-12-18 08:57:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice cu strigare, în vederea închirierii a două spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașul Năsăud...

  • HC 151 din 29.11.2017

   2017-12-18 08:17:53

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spatiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 25, spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud...

  • HC 150 din 29.11.2017

   2017-12-18 07:54:42

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 149 din 29.11.2017

   2017-12-18 06:59:09

     HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2017...

  • HC 148 din 14.11.2017

   2017-12-18 06:45:43

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al...

  • HC 147 din 14.11.2017

   2017-12-18 06:40:11

   HOTĂRÂRE   Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud...

  • HC 146 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:53:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea prin licitație publică  cu strigare a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului...

  • HC 145 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:42:51

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 109/30.08.2017 privind aprobarea regulamentului de atribuire  a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 -...

  • HC 144 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:40:21

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere :   - Proiectul de...

  • HC 143 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:35:51

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de hotărâre...

  • HC 142 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:28:00

   HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 105/30.08.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona...

  • HC 141 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:24:40

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 130/29.09.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului...

  • HC 140 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:20:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de executie bugetara al Consiliului Local Năsăud, la 30.09 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere...

  • HC 139 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:15:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe A.N.L. situate în orașul Năsăud,...

  • HC 138 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:04:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, a imobilului teren în suprafață de 180 mp., apartinand...

  • HC 137 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:00:14

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 121/29.09.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului...

  • HC 136 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:47:29

   HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2017-2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 135 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:36:12

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 94/11.07.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului...

  • HC 134 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:26:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018. Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 133 din 24.10.2017

   2017-11-10 08:20:21

   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori...

  • HC 132 din 24.10.2017

   2017-11-10 08:16:11

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi...

  • HC 131 din 29.09.2017

   2017-11-06 07:12:02

   HOTĂRÂRE aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul...

  • HC 130 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:50:23

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările...

  • HC 129 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:46:02

   HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.  53/2016 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD” și...

  • HC 128 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:40:29

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 127 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:30:49

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de  administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul...

  • HC 126 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:19:10

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2017        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 125 din 29.09.2017

   2017-11-01 11:05:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 124 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:47:42

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata în orașul Năsăud,...

  • HC 123 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:38:11

   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de preluare a imobilului cu denumirea Judecătoria Năsăud – Corp A, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 14, județul Bistrița-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 122 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:33:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a orașului Năsăud   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 120 din 29.09.2017

   2017-11-01 07:38:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii etajului 1 a imobilului ”Centrală Termică Policlinica Veche” de către concesionarul S.C. Iones- Sacis Serv S.R.L. către S.C. GOLDS GIM FITNES SRL pentru...

  • HC 119 din 26.09.2017

   2017-11-01 07:31:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 5033 Năsăud, nr. cadastral 634, reprezentând clădiri Spital orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud și terenul aferent, situat...

  • HC 118 din 31.08.2017

   2017-09-19 09:19:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea reapartamentării condominiului înscris in CF nr. 29888 – C1 Năsăud, compus din unitatea individuala nr. 1, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U1, nr. cad. 29888 – C1 – U1 si...

  • HC 117 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:16:25

   HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI (DACA ESTE CAZUL) DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT REABILITARE ȘI DOTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU PROIECTUL...

  • HC 116 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:09:56

   HOTĂRÂRE privind aprobareaDocumentației Tehnico-Economice (faza DALI)  și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată...

  • HC 115 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:04:28

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - Proiectul de...

  • HC 114 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:59:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud,...

  • HC 113 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:53:01

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea nr. 120/2016, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul...

  • HC 112 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:47:00

   HOTĂRÂRE privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Concursurilor și...

  • HC 111 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:42:53

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 110 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:28:09

   HOTĂRÂRE   privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului...

  • HC 109 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:23:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1 pentru depozitarea lemnului de foc Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 108 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:42:23

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud și a contractului cadru de...

  • HC 107 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:12:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 106 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:06:10

   HOTĂRÂRE   privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 78/2013 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul orașului Năsăud pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva...

  • HC 105 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:01:32

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”   Consiliul Local Năsăud ,...

  • HC 104 din 30.08.2017

   2017-09-19 06:57:14

   HOTĂRÂRE   pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 97/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din...

  • HC 103 din 10.08.2017

   2017-08-28 11:30:14

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii și a apartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 28166 Năsăud, nr. cadastral 28166, situat în orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând domeniului public al...

  • HC 102 din 10.08.2017

   2017-08-28 11:22:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene  prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a...

  • HC 101 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:19:18

   HOTĂRÂRE         privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Consiliului Local al Orașului Năsăud Consiliul Local...

  • HC 100 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:15:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului și a prețului de valorificare a masei lemnoase cu destinația ”Aprovizionarea populației cu lemne de foc”, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud...

  • HC 99 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:13:32

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  15 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 98 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:11:15

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului local Năsăud, la 30.06.2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 97 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:09:04

   HOTĂRÂRE   privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate...

  • HC 96 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:06:40

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Năsăud în  Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la...

  • HC 95 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:03:02

   HOTĂRÂRE   privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, conform  O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016 și O.U.G. nr. 75/2005, cu...

  • HC 94 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:42:52

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare...

  • HC 93 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:38:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de Garanție de la FNGCIMM SA IFN, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Romania, pentru...

  • HC 92 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:35:54

   HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în calitate de observator la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți 2017 Consiliul Local...

  • HC 91 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:33:23

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:     - proiectul de...

  • HC 90 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:21:02

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’ Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată,...

  • HC 89 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:31:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici  pentruobiectivul,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud,...

  • HC 88 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:24:00

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’         Consiliul Local Năsăud, întrunit...

  • HC 87 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:11:07

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico economici pentruobiectivul,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș...

  • HC 86 din 11.07.2017

   2017-07-26 09:46:30

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de...

  • HC 85 din 11.07.2017

   2017-07-26 09:35:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici pentruobiectivul ,,Reamenajare fântană arteziană situată în parcul...

  • HC 84 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:42:10

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 83 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:37:13

   HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare...

  • HC 82 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:32:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la  contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud,...

  • HC 81 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:27:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere precum și aprobarea Actului adițional de modificare a contractelor de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale,...

  • HC 80 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:24:41

   HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numitul Mureșan Florin Gabriel Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având...

  • HC 79 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:19:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 3, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud,...

  • HC 78 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:15:16

   HOTĂRÂRE Privindaprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau...

  • HC 77 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:07:50

   HOTĂRÂRE Privindmajorarea aportului în numerar la capitalul social al  Societății Comerciale „AQUABIS” SA Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 76 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:04:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între orașul Năsăud și numiții Rus Ioan și Rus Semida Terezia Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 75 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:56:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 74 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:52:43

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud...

  • HC 73 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:48:25

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 72 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:42:44

   HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 71 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:39:28

   HOTĂRÂRE Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/28.04.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al...

  • HC 70 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:35:10

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 613/265/2012, la Tribunalul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 69 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:32:55

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/24.11.2015 referitoare la aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de...

  • HC 68 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:29:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 13 consilieri; Având în vedere :   - Proiect de...

  • HC 67 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:22:14

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  13 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 66 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:19:43

   HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării, cu suma de 11.725 lei, a cotizației aferente anului 2017, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor...

  • HC 65 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:17:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 64 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:11:41

   HOTĂRÂRE privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Romocea Mircea, având calitatea de Primar al orașului Năsăud, in vederea exprimării votului in Adunarea Generala a Asociației, cu...

  • HC 63 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:08:07

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 62 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:03:04

   HOTĂRÂRE privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de...

  • HC 61 din 17.05.2017

   2017-06-13 05:59:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița –Năsăud, etapa I”, Programul Operaţional Regional...

  • HC 60 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:53:11

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren-arabil, înscris în CF nr. 29804 Năsăud, nr. cad. 29804, în suprafată de 13 mp., cuprins in domeniul privat al orasului Nasaud, situat in...

  • HC 59 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:50:21

   Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea consiliului local al orașului Năsăud, în Comitetul Județean constituit pentru realizarea implementării planului regional de servicii de...

  • HC 58 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:46:44

   Hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli aferent evenimentului ”Ziua costumului popular” în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru...

  • HC 57 din 03.05.2017

   2017-06-12 11:28:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii  prin licitație publica a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud,      întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 56 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:51:47

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate in orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 55 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:45:11

   HOTĂRÂRE privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 54 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:40:27

   HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediţia a  XVI-a, 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15...

  • HC 53 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:32:31

   HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului “ ZIUA COSTUMULUI POPULAR” , din data de 14.05.2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 52 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:25:31

   HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 15 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 51 din 28.04.2017

   2017-06-12 10:14:58

   HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2017, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 50 din 28.04.2017

   2017-06-12 10:00:56

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 49 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:56:23

   HOTĂRÂRE Privind încetarea de drept, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului GĂITAN NICULAI Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având...

  • HC 48 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:54:03

   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.55/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului...

  • HC 47 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:48:26

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 215 m. p. având categoria de folosință arabil, înscris în C.F nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780 provenit din...

  • HC 46 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:56:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil- teren în suprafață de 13 m.p....

  • HC 45 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:41:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii directe a suprafețelor de teren aferente balcoanelor apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4 a blocurilor de locuință A1, respective a apartamentului nr. 2 al blocului A3,...

  • HC 44 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:37:32

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al Consiliului Local al orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 43 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:32:51

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 42 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:30:26

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 99/01.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie...

  • HC 41 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:27:01

   HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea...

  • HC 40 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:21:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a mijloacelor fixe încărcător frontal tip IFRON și buldozer tip S651 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 39 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:16:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 38 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:04:35

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 37 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:00:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 36 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:52:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 35 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:42:43

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Local Serv Năsăud SRL   Consiliul...

  • HC 34 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:27:03

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 33 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:20:48

   HOTĂRÂRE   privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 600 lei lunar și...

  • HC 32 din 20.03.2017

   2017-06-12 06:10:45

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Repartizarii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte...

  • HC 31 din 20.03.2017

   2017-06-12 05:57:41

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” și Casa de Cultură „Liviu...

  • HC 30 din 20.03.2017

   2017-06-12 05:55:18

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în...

  • HC 29 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:36:13

   Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul...

  • HC 28 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:33:26

   Hotărâre privind aprobarea devizului general, a devizelor pe obiecte și a principalilor indicatori tehnici  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi in orașul Năsăud, județ Bistrița...

  • HC 27 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:29:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea noului deviz general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în...

  • HC 26 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:27:23

   HOTĂRÂRE privind respingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud aplângerii prealabile formulate de...

  • HC 25 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:23:55

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 24 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:22:35

   Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: -...

  • HC 23 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:20:08

   Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de...

  • HC 22 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:14:50

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren aparţinând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Nasaud, nr. cad. 28109,in suprafață de 11875 mp, situat in oraşul...

  • HC 21 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:12:00

     Hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și...

  • HC 20 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:59:53

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii si a partajului imobilului teren in suprafata totala de 899 mp., situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, inscris in C.F. nr. 28019 Năsăud, nr....

  • HC 19 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:57:35

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafața de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. cadastral 28198 in suprafața...

  • HC 18 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:54:36

   Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr....

  • HC 17 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:52:49

   Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafața de 215 mp., având...

  • HC 16 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:44:27

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 15 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:41:33

   Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul...

  • HC 14 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:38:46

   Hotărâre privind aprobarea diferenței valorii de cofinanțare de 81.706,60 lei, din bugetul local pe  anul 2017, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș...

  • HC 13 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:35:41

   Hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr.53/19.06.2014  privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a noilor indicatori tehnico-economici pentru...

  • HC 12 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:27:52

   Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Năsăud      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 11 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:25:34

   Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/29.12.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a...

  • HC 10 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:22:38

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin...

  • HC 9 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:20:30

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul...

  • HC 8 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:17:14

   Hotărâre   privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 17 situat în oraşul Năsăud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2 și nr. 15 situat in orasul Nasaud, str. Bistritei, Bl. 2A, sc. D, construite prin...

  • HC 7 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:06:34

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, precum și de eliberare a acestor autovehicule in orașul Năsăud...

  • HC 6 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:14:13

   Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2017-2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 5 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:05:12

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele din orașul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  • HC 4 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:32:38

   Hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2017, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 3 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:05:53

   Hotărâre   privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 2 din 27.01.2017

   2017-03-29 06:56:36

   Hotărâre   privind modificarea Hotărârii nr. 138/13.12.2016privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare,...

  • HC 1 din 05.01.2017

   2017-03-29 06:49:47

   Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședința de îndată,...

  • HC 148 din 29.12.2016

   2017-03-29 06:47:03

   Hotărâre   privind acordarea încredințării mandatului special, domnului ROMOCEA MIRCEA având calitatea de Primar al Orașului Năsăud, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu...

  • HC 147 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:23:38

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2017        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 146 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:21:27

   Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 23 din 18.03.2016 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022    Consiliul...

  • HC 145 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:18:50

   Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare a limitelor (rectificare hotar) imobilelor terenuri in suprafața totala de 14075 mp.,  înscrise in C.F. nr. 28108 Năsăud, nr. cad....

  • HC 144 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:16:48

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  << < 1 2 3 > >> (3)

 • Hotarari 2013

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:37

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 116 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:38

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 115 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:00

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2014.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 114 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:45:30

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole întocmit la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud....

  • HC 113 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2014-2015.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 112 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:42:39

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare trotuare pe strada Mihai Eminescu, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”....

  • HC 111 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:41:01

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare strada Emil Rebreanu din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.   Consiliul Local...

  • HC 110 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:07:20

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea încredinţării mandatului special  primarului oraşului Năsăud să voteze şi să semneze  pe seama şi în numele oraşului Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru...

  • HC 109 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:44

         HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 108 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:09

       HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei şi a cabinetelor medicale scolare, unităţi subordonate Consiliului Local al oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 107 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:05:18

              HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de salubrizare al oraşului Năsăud.                                                  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 14...

  • HC 106 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:52:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice  şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 105 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:49:44

          HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 104 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:01:56

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ­­14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 103 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:00:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai           obiectivului de investiţii „ Hală  pentru desfacerea produselor lactate situată în oraşul Năsăud, strada Piata...

  • HC 102 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:47

   HOTĂRÂRE        privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a terenului     în suprafaţă totală de 765 mp, cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea  realizării unui...

  • HC 101 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:02

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea încredinţării mandatului special, primarului oraşului Năsăud, să voteze  şi să semneze pe seama şi în numele oraşului Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea listei...

  • HC 100 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:57:17

   HOTĂRÂRE     privind preluarea în domeniul public al oraşului Năsăud a  unor imobile  şi luarea în evidenţa financiar-contabilă  a unor contracte de vânzare/cumpărare  imobile  aflate în administrarea S.C....

  • HC 99 din 24.10.2013

   2013-11-26 07:55:17

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ___...

  • HC 98 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:07:37

   HOTĂRÂRE        privind însusirea de către Consiliul Local Năsăud a modificarii stării de C.F.     a imobilului teren cu nr. top. 1362/1/1 din C.F. nr. 3927, Năsăud şi aprobarea înscrierii     în C.F.  a lotului de...

  • HC 97 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:54

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 96 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:01

   HOTĂRÂRE           privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix - autoturism, aparţinând Consiliului Local Năsăud, către Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 95 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:04:39

   HOTĂRÂRE         privind acordarea scutirii de la plată a unor impozite neachitate, datorate de Uniunea            Comunelor Grănicereşti Năsăudene  bugetului local, pe anul 2013.         Consiliul Local Năsăud,   întrunit în...

  • HC 94 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiuni pentru gospodărirea urbană  în oraşul Năsăud, pe perioada toamnă-iarnă 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 93 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:02:34

   HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de merit unor elevi din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţa...

  • HC 92 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:01:38

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Năsăud, str. Mihai Eminescu,   Bl. 2C, ap. 5, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                                                d-nei Vieru Ştefana-Maria.     Consiliul Local...

  • HC 91 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:00:11

   HOTĂRÂRE                          privind transformarea unor funcţii publice vacante din aparatul                                         de specialitate al primarului oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 90 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:52

   HOTĂRÂRE   privind acordul de principiu pentru amplasarea unui ansamblu statuar, reprezentând „Martirii Năsăudeni”,  în Parcul central, situat  în Piaţa Unirii, din oraşul Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 89 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:00

   HOTĂRÂRE    privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului    Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local, în...

  • HC 88 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:10:08

   HOTĂRÂRE privind revocareaHotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4 Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 87 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:07:03

      HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 86 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:11:19

   HOTĂRÂRE            privind aprobarea închirierii unui teren, în suprafaţă de 19,64 mp, domeniul public,                                                                  ocupat de construcţie cu caracter provizoriu - chioşc de difuzare a presei -  situat in Piaţa Unirii,...

  • HC 85 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:10:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :             - proiectul de...

  • HC 84 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:09:19

   HOTĂRÂRE      privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului               Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local                                   în...

  • HC 83 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:08:32

   HOTĂRÂRE    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea         dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 82 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:53

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de solicitanţii pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională...

  • HC 81 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii Comisiei sociale de analizare a solicitărilor pentru repartizarea    locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a locuinţelor sociale sau de...

  • HC 80 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:48

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Local Năsăud  în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultura “Liviu Rebreanu” Năsăud şi în Comisia de...

  • HC 79 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:15

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Năsăud, pe luna august 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în...

  • HC 78 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:04:46

   HOTĂRÂRE privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Năsăud, pentru sprijinirea  acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor.   Consiliul...

  • HC 77 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:02:37

   HOTĂRÂRE  privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, adoptate în anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :              -...

  • HC 76 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:00:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 75 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Năsăud, pe luna iulie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 74 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:14

   HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin licitaţie publica a imobilului construcţie „Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, în suprafaţa de 399 mp.,...

  • HC 73 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:48:22

    HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii unor imobile, terenuri şi construcţii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru...

  • HC 72 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:45:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 71 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:35:23

   HOTĂRÂRE privind transformarea  postului vacant de referent treapta II,  în postul de administrator treapta I la Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, unitate subordonantă Consiliului Local Năsăud....

  • HC 70 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:34:24

   HOTĂRÂRE privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară  a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa...

  • HC 69 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:45

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii contractului de management a domnului Pop Pahone manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, prin renunţare la mandatul încredinţat.   Consiliul Local...

  • HC 68 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:13

   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.50/2013,   privind renuntarea prin demisie la mandatul de manager al Casei de Cultură „ Liviu Rebreanu” Năsăud, a...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> (17)