Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Hotarari

Ultimele hotarari de consiliu (click pe titlu pentru tot textul)

 • Hotarari 2007-2017

  • HC 160 din 11.12.2017

   2017-12-18 09:46:24

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 496/265/2012 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 15 consilieri, Având în...

  • HC 159 din 11.12.2017

   2017-12-18 09:43:22

   HOTĂRÂRE privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de...

  • HC 158 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:39:44

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 157 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:29:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către ocolul silvic Feldru,  proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor,...

  • HC 156 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:24:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a...

  • HC 155 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:14:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament nr. 18, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în  oraşul...

  • HC 154 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:08:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în oraşul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 2, al locatarei Mureșan Alina cu apartamentul nr. 8 situat în același...

  • HC 153 din 29.11.2017

   2017-12-18 09:00:46

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 152 din 29.11.2017

   2017-12-18 08:57:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice cu strigare, în vederea închirierii a două spații comerciale, situate pe strada Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașul Năsăud...

  • HC 151 din 29.11.2017

   2017-12-18 08:17:53

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spatiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 25, spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud...

  • HC 150 din 29.11.2017

   2017-12-18 07:54:42

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 149 din 29.11.2017

   2017-12-18 06:59:09

     HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2017...

  • HC 148 din 14.11.2017

   2017-12-18 06:45:43

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al...

  • HC 147 din 14.11.2017

   2017-12-18 06:40:11

   HOTĂRÂRE   Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în orașul Năsăud...

  • HC 146 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:53:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea prin licitație publică  cu strigare a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului...

  • HC 145 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:42:51

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 109/30.08.2017 privind aprobarea regulamentului de atribuire  a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 -...

  • HC 144 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:40:21

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere :   - Proiectul de...

  • HC 143 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:35:51

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de hotărâre...

  • HC 142 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:28:00

   HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 105/30.08.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona...

  • HC 141 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:24:40

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 130/29.09.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului...

  • HC 140 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:20:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de executie bugetara al Consiliului Local Năsăud, la 30.09 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere...

  • HC 139 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:15:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe A.N.L. situate în orașul Năsăud,...

  • HC 138 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:04:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, a imobilului teren în suprafață de 180 mp., apartinand...

  • HC 137 din 31.10.2017

   2017-11-10 09:00:14

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 121/29.09.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului...

  • HC 136 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:47:29

   HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2017-2018 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 135 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:36:12

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 94/11.07.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului...

  • HC 134 din 31.10.2017

   2017-11-10 08:26:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018. Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 133 din 24.10.2017

   2017-11-10 08:20:21

   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori...

  • HC 132 din 24.10.2017

   2017-11-10 08:16:11

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi...

  • HC 131 din 29.09.2017

   2017-11-06 07:12:02

   HOTĂRÂRE aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza DALI)  şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul...

  • HC 130 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:50:23

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările şi completările...

  • HC 129 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:46:02

   HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.  53/2016 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD” și...

  • HC 128 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:40:29

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 127 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:30:49

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de  administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul...

  • HC 126 din 29.09.2017

   2017-11-06 06:19:10

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2017        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 125 din 29.09.2017

   2017-11-01 11:05:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 124 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:47:42

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata în orașul Năsăud,...

  • HC 123 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:38:11

   HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de preluare a imobilului cu denumirea Judecătoria Năsăud – Corp A, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 14, județul Bistrița-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 122 din 29.09.2017

   2017-11-01 10:33:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a orașului Năsăud   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 120 din 29.09.2017

   2017-11-01 07:38:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii etajului 1 a imobilului ”Centrală Termică Policlinica Veche” de către concesionarul S.C. Iones- Sacis Serv S.R.L. către S.C. GOLDS GIM FITNES SRL pentru...

  • HC 119 din 26.09.2017

   2017-11-01 07:31:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 5033 Năsăud, nr. cadastral 634, reprezentând clădiri Spital orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud și terenul aferent, situat...

  • HC 118 din 31.08.2017

   2017-09-19 09:19:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea reapartamentării condominiului înscris in CF nr. 29888 – C1 Năsăud, compus din unitatea individuala nr. 1, înscrisă in CF nr. 29888 – C1 – U1, nr. cad. 29888 – C1 – U1 si...

  • HC 117 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:16:25

   HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI (DACA ESTE CAZUL) DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT REABILITARE ȘI DOTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU PROIECTUL...

  • HC 116 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:09:56

   HOTĂRÂRE privind aprobareaDocumentației Tehnico-Economice (faza DALI)  și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată...

  • HC 115 din 30.08.2017

   2017-09-19 09:04:28

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - Proiectul de...

  • HC 114 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:59:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 13, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud,...

  • HC 113 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:53:01

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea nr. 120/2016, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul...

  • HC 112 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:47:00

   HOTĂRÂRE privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite- Premiul I, II, III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Concursurilor și...

  • HC 111 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:42:53

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 110 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:28:09

   HOTĂRÂRE   privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului...

  • HC 109 din 30.08.2017

   2017-09-19 08:23:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de atribuire a boxelor metalice locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1 pentru depozitarea lemnului de foc Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 108 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:42:23

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud și a contractului cadru de...

  • HC 107 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:12:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 106 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:06:10

   HOTĂRÂRE   privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 78/2013 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul orașului Năsăud pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva...

  • HC 105 din 30.08.2017

   2017-09-19 07:01:32

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru modificarea P.O.T. și C.U.T în vederea realizării de construcții pe zona studiată ”B-dul Grănicerilor nr. 38-50”   Consiliul Local Năsăud ,...

  • HC 104 din 30.08.2017

   2017-09-19 06:57:14

   HOTĂRÂRE   pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 97/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din...

  • HC 103 din 10.08.2017

   2017-08-28 11:30:14

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii și a apartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 28166 Năsăud, nr. cadastral 28166, situat în orașul Năsăud, piața Unirii, aparținând domeniului public al...

  • HC 102 din 10.08.2017

   2017-08-28 11:22:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice și Fondurilor Europene  prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a...

  • HC 101 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:19:18

   HOTĂRÂRE         privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Consiliului Local al Orașului Năsăud Consiliul Local...

  • HC 100 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:15:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului și a prețului de valorificare a masei lemnoase cu destinația ”Aprovizionarea populației cu lemne de foc”, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud...

  • HC 99 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:13:32

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  15 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 98 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:11:15

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului local Năsăud, la 30.06.2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 97 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:09:04

   HOTĂRÂRE   privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate...

  • HC 96 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:06:40

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Năsăud în  Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la...

  • HC 95 din 28.07.2017

   2017-08-28 11:03:02

   HOTĂRÂRE   privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, conform  O.M.E.N.C.Ș nr. 5079/31.08.2016 și O.U.G. nr. 75/2005, cu...

  • HC 94 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:42:52

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare...

  • HC 93 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:38:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei Scrisori de Garanție de la FNGCIMM SA IFN, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Romania, pentru...

  • HC 92 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:35:54

   HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Năsăud în calitate de observator la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți 2017 Consiliul Local...

  • HC 91 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:33:23

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:     - proiectul de...

  • HC 90 din 11.07.2017

   2017-07-26 11:21:02

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’ Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată,...

  • HC 89 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:31:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici  pentruobiectivul,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș Năsăud,...

  • HC 88 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:24:00

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’         Consiliul Local Năsăud, întrunit...

  • HC 87 din 11.07.2017

   2017-07-26 10:11:07

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și principalii indicatori tehnico economici pentruobiectivul,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU REBREANU, oraș...

  • HC 86 din 11.07.2017

   2017-07-26 09:46:30

   HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ,,Reamenajare fântână arteziană situată în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de...

  • HC 85 din 11.07.2017

   2017-07-26 09:35:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici pentruobiectivul ,,Reamenajare fântană arteziană situată în parcul...

  • HC 84 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:42:10

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri; Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 83 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:37:13

   HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al orașului Năsăud, cu modificările și completările ulterioare...

  • HC 82 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:32:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și recalcularea chiriilor la  contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud,...

  • HC 81 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:27:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere precum și aprobarea Actului adițional de modificare a contractelor de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale,...

  • HC 80 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:24:41

   HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numitul Mureșan Florin Gabriel Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având...

  • HC 79 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:19:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situata in oraşul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 3, cu locuința vacanta din aceeași categorie situata in oraşul Năsăud,...

  • HC 78 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:15:16

   HOTĂRÂRE Privindaprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau...

  • HC 77 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:07:50

   HOTĂRÂRE Privindmajorarea aportului în numerar la capitalul social al  Societății Comerciale „AQUABIS” SA Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 76 din 30.06.2017

   2017-07-10 12:04:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între orașul Năsăud și numiții Rus Ioan și Rus Semida Terezia Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 75 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:56:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 74 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:52:43

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 72/25.06.2016, privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud...

  • HC 73 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:48:25

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/25.06.2016, privind constituirea Consiliului local al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 72 din 30.06.2017

   2017-07-10 11:42:44

   HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud a doamnei MOLDOVAN ADRIANA Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 71 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:39:28

   HOTĂRÂRE Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/28.04.2017 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al...

  • HC 70 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:35:10

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 613/265/2012, la Tribunalul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 69 din 16.06.2017

   2017-07-10 11:32:55

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/24.11.2015 referitoare la aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de...

  • HC 68 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:29:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 13 consilieri; Având în vedere :   - Proiect de...

  • HC 67 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:22:14

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  13 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 66 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:19:43

   HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării, cu suma de 11.725 lei, a cotizației aferente anului 2017, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor...

  • HC 65 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:17:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 64 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:11:41

   HOTĂRÂRE privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Romocea Mircea, având calitatea de Primar al orașului Năsăud, in vederea exprimării votului in Adunarea Generala a Asociației, cu...

  • HC 63 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:08:07

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 62 din 30.05.2017

   2017-06-13 06:03:04

   HOTĂRÂRE privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de...

  • HC 61 din 17.05.2017

   2017-06-13 05:59:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița –Năsăud, etapa I”, Programul Operaţional Regional...

  • HC 60 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:53:11

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren-arabil, înscris în CF nr. 29804 Năsăud, nr. cad. 29804, în suprafată de 13 mp., cuprins in domeniul privat al orasului Nasaud, situat in...

  • HC 59 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:50:21

   Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea consiliului local al orașului Năsăud, în Comitetul Județean constituit pentru realizarea implementării planului regional de servicii de...

  • HC 58 din 10.05.2017

   2017-06-13 05:46:44

   Hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli aferent evenimentului ”Ziua costumului popular” în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru...

  • HC 57 din 03.05.2017

   2017-06-12 11:28:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii  prin licitație publica a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud,      întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 56 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:51:47

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate in orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 55 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:45:11

   HOTĂRÂRE privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 54 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:40:27

   HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediţia a  XVI-a, 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15...

  • HC 53 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:32:31

   HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului “ ZIUA COSTUMULUI POPULAR” , din data de 14.05.2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă de îndată, în...

  • HC 52 din 03.05.2017

   2017-06-12 10:25:31

   HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință de îndată, în prezența a 15 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 51 din 28.04.2017

   2017-06-12 10:14:58

   HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2017, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 50 din 28.04.2017

   2017-06-12 10:00:56

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 49 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:56:23

   HOTĂRÂRE Privind încetarea de drept, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului GĂITAN NICULAI Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având...

  • HC 48 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:54:03

   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.55/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului...

  • HC 47 din 28.04.2017

   2017-06-12 09:48:26

   HOTĂRÂRE Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 215 m. p. având categoria de folosință arabil, înscris în C.F nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780 provenit din...

  • HC 46 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:56:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil- teren în suprafață de 13 m.p....

  • HC 45 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:41:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii directe a suprafețelor de teren aferente balcoanelor apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4 a blocurilor de locuință A1, respective a apartamentului nr. 2 al blocului A3,...

  • HC 44 din 28.04.2017

   2017-06-12 07:37:32

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al Consiliului Local al orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 43 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:32:51

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de hotărâre...

  • HC 42 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:30:26

   HOTĂRÂRE   privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr. 99/01.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie...

  • HC 41 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:27:01

   HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Implementării Planului Strategic de Dezvoltare al Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020, precum și aprobarea...

  • HC 40 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:21:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a mijloacelor fixe încărcător frontal tip IFRON și buldozer tip S651 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 39 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:16:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 38 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:04:35

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 37 din 30.03.2017

   2017-06-12 07:00:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2017 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 36 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:52:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 35 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:42:43

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Local Serv Năsăud SRL   Consiliul...

  • HC 34 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:27:03

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al orașului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 33 din 30.03.2017

   2017-06-12 06:20:48

   HOTĂRÂRE   privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma de tichete sociale, persoanelor din orașul Năsăud care beneficiază de pensii de stat in cuantum de până la 600 lei lunar și...

  • HC 32 din 20.03.2017

   2017-06-12 06:10:45

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea Repartizarii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, a sumelor defalcate din TVA, destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte...

  • HC 31 din 20.03.2017

   2017-06-12 05:57:41

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” și Casa de Cultură „Liviu...

  • HC 30 din 20.03.2017

   2017-06-12 05:55:18

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Năsăud, pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în...

  • HC 29 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:36:13

   Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod cu o bandă de circulație peste râul...

  • HC 28 din 14.03.2017

   2017-03-29 11:33:26

   Hotărâre privind aprobarea devizului general, a devizelor pe obiecte și a principalilor indicatori tehnici  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi in orașul Năsăud, județ Bistrița...

  • HC 27 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:29:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea noului deviz general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în...

  • HC 26 din 07.03.2017

   2017-03-29 11:27:23

   HOTĂRÂRE privind respingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud aplângerii prealabile formulate de...

  • HC 25 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:23:55

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 24 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:22:35

   Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: -...

  • HC 23 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:20:08

   Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de...

  • HC 22 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:14:50

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren aparţinând oraşului Năsăud – domeniul privat, înscris în C.F. nr. 28109 Nasaud, nr. cad. 28109,in suprafață de 11875 mp, situat in oraşul...

  • HC 21 din 27.02.2017

   2017-03-29 11:12:00

     Hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și...

  • HC 20 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:59:53

   Hotărâre privind aprobarea dezlipirii si a partajului imobilului teren in suprafata totala de 899 mp., situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, inscris in C.F. nr. 28019 Năsăud, nr....

  • HC 19 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:57:35

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilelor terenuri  înscrise în CF nr. 29651 Năsăud, nr. cadastral 29651 în suprafața de 3 mp si CF nr. 28198 Năsăud, nr. cadastral 28198 in suprafața...

  • HC 18 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:54:36

   Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr....

  • HC 17 din 27.02.2017

   2017-03-29 09:52:49

   Hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafața de 215 mp., având...

  • HC 16 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:44:27

   Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2017      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 15 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:41:33

   Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (DALI) și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare fântână arteziană situată în parcul...

  • HC 14 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:38:46

   Hotărâre privind aprobarea diferenței valorii de cofinanțare de 81.706,60 lei, din bugetul local pe  anul 2017, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș...

  • HC 13 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:35:41

   Hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Consiliului Local nr.53/19.06.2014  privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a noilor indicatori tehnico-economici pentru...

  • HC 12 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:27:52

   Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Năsăud      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 11 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:25:34

   Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 140/29.12.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a...

  • HC 10 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:22:38

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin...

  • HC 9 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:20:30

   Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul...

  • HC 8 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:17:14

   Hotărâre   privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 17 situat în oraşul Năsăud, str. Iacob Muresianu, Bl. 2 și nr. 15 situat in orasul Nasaud, str. Bistritei, Bl. 2A, sc. D, construite prin...

  • HC 7 din 31.01.2017

   2017-03-29 09:06:34

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, precum și de eliberare a acestor autovehicule in orașul Năsăud...

  • HC 6 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:14:13

   Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2017-2018   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 5 din 31.01.2017

   2017-03-29 08:05:12

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele din orașul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  • HC 4 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:32:38

   Hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2017, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 3 din 31.01.2017

   2017-03-29 07:05:53

   Hotărâre   privind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 2 din 27.01.2017

   2017-03-29 06:56:36

   Hotărâre   privind modificarea Hotărârii nr. 138/13.12.2016privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare,...

  • HC 1 din 05.01.2017

   2017-03-29 06:49:47

   Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședința de îndată,...

  • HC 148 din 29.12.2016

   2017-03-29 06:47:03

   Hotărâre   privind acordarea încredințării mandatului special, domnului ROMOCEA MIRCEA având calitatea de Primar al Orașului Năsăud, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu...

  • HC 147 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:23:38

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2017        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 146 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:21:27

   Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 23 din 18.03.2016 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022    Consiliul...

  • HC 145 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:18:50

   Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare a limitelor (rectificare hotar) imobilelor terenuri in suprafața totala de 14075 mp.,  înscrise in C.F. nr. 28108 Năsăud, nr. cad....

  • HC 144 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:16:48

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 143 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:13:04

   Hotărâre    privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală  a Acționarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistrița-Năsăud        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 142 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:07:32

   Hotărâre privind aprobarea montării unui stâlp de electricitate pe domeniul public respectiv pe strada Iuliu Moisil, oraș Năsăud,  în vederea asigurării gabaritului necesar montării FO față de...

  • HC 141 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:06:50

   Hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Consiliului Local Năsăud, la trimestrul IV 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezenta a 17 consilieri; Având în...

  • HC 140 din 29.12.2016

   2017-03-28 10:05:39

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil-teren în suprafața de 2634 mp., înscris in C.F. nr. 29640 Năsăud, nr....

  • HC 139 din 22.12.2016

   2017-03-28 09:53:57

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință de îndată, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere:   -    proiectul de...

  • HC 138 din 13.12.2016

   2017-03-28 09:52:36

   Hotărâre   privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor...

  • HC 137 din 08.12.2016

   2017-03-28 09:50:49

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15 consilieri;    Având în vedere: -    proiectul de...

  • HC 137 din 08.12.2016

   2017-03-28 09:50:37

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă de îndată, în prezenţa a 15 consilieri;    Având în vedere: -    proiectul de...

  • HC 136 din 07.12.2016

   2016-12-21 11:17:44

   Hotărâre privind numărul de utilizatori ai serviciului de salubrizare asumat și comunicat pentru întocmirea documentației de atribuire Consiliul Locat Năsăud, Întrunit în ședință de îndată, în...

  • HC 135 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:40:46

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 134 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:36:55

   Hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.09.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16consilieri; Având în vedere...

  • HC 133 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:35:17

   Hotãrâre   privind acceptarea ofertei de donație a unei suprafețe de teren de 600 mp. situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, nr. 5, identificat din C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top....

  • HC 132 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:23:44

   Hotãrâre   privind insușirea Planului Local de acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, judet Bistrița-Năsăud pentru perioada 2017-2019   Consiliul Local Năsăud, întrunit în...

  • HC 131 din 29.11.2016

   2016-12-21 09:20:29

   Hotãrâre   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2017   Consiliul Local al oraşului Nãsãud, întrunit în ședința...

  • HC 130 din 24.11.2016

   2016-12-21 09:17:02

   Hotărâre   privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport...

  • HC 129 din 14.11.2016

   2016-12-21 09:09:59

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din orașul Năsăud   Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință...

  • HC 128 din 14.11.2016

   2016-12-21 09:06:58

   Hotărâre   privind instituirea taxei de reabilitare termica, stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, aferente ratei de cofinanțare a asociațiilor de...

  • HC 127 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:57:26

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 126 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:56:55

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15consilieri;    Având în vedere:   - proiectul...

  • HC 125 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:56:13

   Hotărâre   privind  aprobarea cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2,  oraș Năsăud, județul...

  • HC 124 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:54:30

   Hotărâre   privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în oraşul Năsăud, str. Piaţa Unirii, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiției, în domeniul public al...

  • HC 123 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:53:48

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanțilorConsiliului Local al orașului Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul...

  • HC 122 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:49:33

   Hotărâre   privind aprobarea caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția de servicii de salubrizare stradală în orașul Năsăud, pe o perioadă de 42 luni calendaristice   Consiliul Local...

  • HC 121 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:43:52

   Hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al oraşului Năsăud, a imobilului-teren în suprafaţă de 3 mp., identificat din C.F. nr. 25146 Năsăud, nr....

  • HC 120 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:41:28

   Hotărâre   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din...

  • HC 119 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:36:41

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri; Având în vedere:   -proiectul de...

  • HC 118 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:35:16

     Hotărâre   privind aprobarea suplimentării, cu suma de 4725 lei, a cotizației aferenta anului 2016, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor...

  • HC 117 din 31.10.2016

   2016-11-22 12:32:13

   Hotărâre   privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2015, in sumă de 501.233,50 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la...

  • HC 116 din 27.09.2016

   2016-11-22 12:29:45

   Hotărâre   privind transformarea funcției publice de execuție, consilier juridic, grad asistent, vacantă în consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul...

  • HC 115 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:35:06

   Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2016      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16 consilieri;    Având în vedere : - proiectul de...

  • HC 114 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:33:13

   Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici și a proiectului tehnic cu detalii de execuție pentru obiectivul de...

  • HC 113 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:29:54

   Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul2016 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 16consilieri;    Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 112 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:26:19

   Hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul        privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţa de 2634 mp.,...

  • HC 111 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:22:54

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren in suprafața de 26 mp., înscris in CF nr. 26740 Nasaud, nr. cadastral 26740., aparținând orașului Năsăud – domeniul privat in favoarea unor...

  • HC 110 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:18:20

   Hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentelor nr. 15 si 17 situate în oraşul Năsăud, str. Bistriței, Bl. D2, Sc. D, si a apartamentelor nr. 11, 17, 18 si 20 situate in orasul Nasaud, str....

  • HC 109 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:14:39

   Hotărâre privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alex Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren...

  • HC 108 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:11:18

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 14, situat in orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. B, et. 4, înscris în CF nr. 26064-C1-U5, nr. cad. 304/B/14 și a...

  • HC 107 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:06:19

   Hotărâre privind aprobarea repartizării locuintei sociale situata în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2, Sc. A, apartament nr. 3 doamnei Fekete Loredana Stela Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 106 din 27.09.2016

   2016-10-17 12:03:12

   Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a apartamentului nr. 3, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, et. 1, înscris in CF 25212-C1-U9, nr. cadastral 304/c/3 si a...

  • HC 105 din 27.09.2016

   2016-10-17 11:57:27

   Hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2016, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud şi retur Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 104 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:53:48

   Hotărâre   privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/26.07.2016 privind prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de...

  • HC 103 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:47:46

   Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 103 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:47:21

   Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de...

  • HC 102 din 23.09.2016

   2016-10-17 11:44:14

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanțilorConsiliului Local al orașului Năsăud în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ...

  • HC 101 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:16:12

   Hotărâre   privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale...

  • HC 100 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:15:17

   Hotărâre   privind atribuirea și încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și...

  • HC 99 din 01.09.2016

   2016-09-13 10:13:39

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud, în consiliile de  administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, din oraşul Năsăud, judeţul...

  • HC 98 din 31.08.2016

   2016-09-13 10:00:51

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 13 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 97 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:59:36

   Hotărâre   privind aprobarea includerii în procesul de certificare a managementului forestier a suprafeţei de 1182,1 ha aflată în administrarea Ocolului Silvic Feldru   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 96 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:57:30

   Hotărâre   privind transformarea postului de muncitor calificat-fochist, treapta I, vacant în muncitor necalificat la Serviciul Zone verzi din subordinea Consiliului Local Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 95 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:56:19

   Hotărâre   privind aprobarea actualizării componenţei Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 94 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:55:07

     Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud, în Grupul de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 93 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:53:14

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă...

  • HC 92 din 31.08.2016

   2016-09-13 09:48:46

   Hotărâre   privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor depuse în temeiul Legii nr.15/2003 de atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata...

  • HC 91 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:45:31

   Hotărâre   privind alocarea sumei necesare pentru închirierea a doua autospeciale echipate cu autocompactor și macara în scopul ridicării și transportului deșeurilor de pe domeniul public al orașului...

  • HC 90 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:41:06

     Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.65 din 30.05.2016,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,...

  • HC 89 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:39:49

   Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 12consilieri;    Având în vedere:   -...

  • HC 88 din 29.08.2016

   2016-09-13 09:38:36

   Hotărâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare auto, spații verzi și...

  • HC 87 din 28.07.2016

   2016-09-13 09:26:36

   Hotărâre   privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/18.03.2016, privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile...

  • HC 86 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:23:23

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna august 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 85 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:21:19

   Hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţe ANL, situate în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Mihai...

  • HC 84 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:19:36

   Hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere, la contractele de închiriere spaţii/terenuri, încheiate de către Consiliul Local al oraşului Năsăud cu diferite persoane fizice şi...

  • HC 83 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:17:47

   Hotărâre   privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piaţa agroalimentară a oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 82 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:16:10

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2020   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri...

  • HC 81 din 26.07.2016

   2016-09-13 09:13:55

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.06.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15consilieri; Având în vedere...

  • HC 80 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:11:58

   Hotărâre   privind aprobarea noului Deviz general pentru obiectivul de investiţii „Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 79 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:09:01

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.54 din 19.05.2016, privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor...

  • HC 78 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:06:01

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Năsăud în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor si lucrărilor publice precum si pentru...

  • HC 77 din 21.07.2016

   2016-09-13 09:03:42

   Hotărâre   privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia sociala de analizare a solicitărilor pentru repartizarea  locuinţelor construite prin ANL şi a locuinţelor sociale sau...

  • HC 76 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:58:34

   Hotărâre    privind desemnarea  reprezentantului  oraşului Năsăud în Adunarea Generală  a Acţionarilor la S.C. „AQUABIS” S.A Bistriţa-Năsăud        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a...

  • HC 75 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:55:37

   Hotărâre   privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud şi al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de...

  • HC 74 din 21.07.2016

   2016-09-13 08:53:32

   Hotărâre   privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în...

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:52:14

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:58

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 72 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:59:31

   H O T Ă R Â R E privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Năsăud                     Consiliul local al oraşului Năsăud; Având în vedere:           - procesul-verbal cu nr. -...

  • HC 71 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:58:16

   H O T Ă R Â R E   privind alegerea viceprimarului oraşului Năsăud                Consiliul local al oraşului Năsăud;               Având în vedere:                - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 68/25.06.2016, privind validarea...

  • HC 70 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:57:22

   H O T Ă R Â R E   privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local                  Consiliul local al oraşului  Năsăud;                Având în vedere:                - prevederile Hotărârii consiliului local nr.69/25.06.2016, privind...

  • HC 69 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:56:33

   H O T Ă R Â R E privind constituirea Consiliului local al oraşului Năsăud                  Consiliul local al oraşului Năsăud;                Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea...

  • HC 68 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:52:41

   H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al oraşului Năsăud                                                                                  Consiliul Local al orașului Năsăud;                Având în...

  • HC 67 din 25.06.2016

   2016-07-15 08:51:21

   H O T Ă R Â R E privind alegerea Comisiei de validare                  Consiliul local al oraşului Năsăud;                Având în vedere:                - prevederile art. 4 şi art. 5 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru...

  • HC 66 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:48:07

   Hotărâre   privind aprobarea documentatiei PUZ–Casa de tip familial P+E ,situata in Nasaud, str.Piata Unirii, Etapa a-II a -Reglementare parcele nr. cad.1323/2/2/a, 1323/1, 1324/1/A, 1323/2/1/b,...

  • HC 65 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:46:26

   Hotărâre   privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alexandru Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a...

  • HC 64 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:44:36

   Hotărâre   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 63 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:41:08

   Hotărâre   privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic...

  • HC 62 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:39:19

   Hotărâre   privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/24.02.2011, privind aprobarea tarifelor percepute de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud,...

  • HC 61 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:37:00

   Hotărâre   privind aprobarea suplimentării sumei de 20.000 lei destinate premierii elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 60 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:34:29

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei, statul de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Local Serv Nasaud SRL        Consiliul...

  • HC 59 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:29:35

   Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului multiconfesional al oraşului Năsăud   Consiliul Local  Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 13...

  • HC 58 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:27:02

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei domnului Cîrcu Vasile Cristian,    domiciliat în oraşul Năsăud, str.Bistriței, nr.40, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 57 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:15:43

   Hotărâre    privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor...

  • HC 56 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:11:45

   Hotărâre   privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița–Năsăud, respectiv...

  • HC 55 din 30.05.2016

   2016-07-15 08:09:12

     Hotărâre   privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2016...

  • HC 54 din 19.05.2016

   2016-05-25 10:39:28

   Hotărâre   privind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15   Consiliul Local Năsăud ,...

  • HC 53 din 19.05.2016

   2016-05-25 10:39:02

   Hotărâre   privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3 “Investiții...

  • HC 52 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:35:06

   Hotărâre   privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la...

  • HC 51 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:34:19

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de hotărâre iniţiat...

  • HC 50 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:33:52

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea  evenimentului “  ZIUA COSTUMULUI POPULAR ” , din data de 15.05.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 49 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:33:23

   Hotărâre   privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea “ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediţia a XV-a, 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 48 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:32:46

   Hotărâre   privind aprobarea actului adițional de modificare a: - Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014, titular GĂULICĂ RADU, persoană fizică autorizată reprezentat de domnul Găulică Radu...

  • HC 47 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:32:19

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru schimbul standurilor comerciale situate in piața agroalimentară Năsăud (standul nr.2 în suprafață de 18 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din...

  • HC 46 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:53

   Hotărâre   privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr.15486/12.10.2014   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;...

  • HC 45 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:27

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.15486/12.10.2014 (teren in suprafață de 13,40 mp, situat in piața...

  • HC 44 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:31:01

   Hotărâre   privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr. 28544/18.06.2013   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ;...

  • HC 43 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:30:30

   Hotărâre   privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.28544/18.06.2013 (standul comercial nr.7, amplasat în interiorul halei...

  • HC 42 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:29:52

   Hotărâre   privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in...

  • HC 41 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:28:57

   Hotărâre   privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin...

  • HC 40 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:28:14

   Hotărâre   privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 26 mp., situat pe strada Piaţa Nouă, cuprins în domeniul public al...

  • HC 39 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:27:19

   Hotărâre   privind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 38 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:26:39

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 31.03.2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere...

  • HC 37 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:26:16

   Hotărâre   privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2015, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 36 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:25:50

   Hotărâre   privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu îin suprafață de 6 mp din imobilul teren(trotuar) înscris în CF. nr. 29326 Năsăud, nr....

  • HC 35 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:24:56

   Hotărâre   privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniul privat orașului Năsăud, întocmit de comisia de inventariere constituită în baza dispoziției Primarului orașului Năsăud nr....

  • HC 34 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:24:17

   Hotărâre   privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă în anul 2016 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 33 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:23:09

   Hotărâre   privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti  Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud   Consiliul Local...

  • HC 32 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:22:35

   Hotărâre   privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate,la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe  sociale situate pe str. Tudor...

  • HC 31 din 29.04.2016

   2016-05-25 10:21:15

   Hotărâre   privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str.Bistriței,...

  • HC 30 din 25.03.2016

   2016-05-25 09:02:33

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2016   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre iniţiat...

  • HC 29 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:59:35

   Hotărâre   privind aprobarea executării unor lucrări pentru realizarea obiectivului „Normalizare de tensiune prin punct de injecție nou în orașul Năsăud, pe str. Crucii și str. Cloșca”, aparținând domeniului...

  • HC 28 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:55:59

   Hotărâre   privind aprobarea asigurării sumelor necesaresustenabilității obiectivului de investiții „Complex Sportiv Multifuncțional” situat pe strada Dumitru Vârtic din orașul Năsăud, ulterior punerii...

  • HC 27 din 25.03.2016

   2016-05-25 08:54:03

    Hotărâre   privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud , întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 26 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:50:57

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.123 din 17.12.2015, privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000 lei doamnei Neamti  Viorica domiciliată în...

  • HC 25 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:46:53

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.86 din 29.09.2015, privind interzicerea stationarii si parcarii vehiculelor/autovehiculelor pe ambele sensuri de...

  • HC 24 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:44:33

   Hotărâre   privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unor imobile terenuri, reprezentând străzi și drumuri agricole, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud        Consiliul...

  • HC 23 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:40:49

   Hotărâre   pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 13 consilieri;    Având în...

  • HC 22 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:39:14

   Hotărâre   privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru...

  • HC 21 din 18.03.2016

   2016-05-25 08:35:48

   Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2016        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 13 consilieri ;    Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 20 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:52:50

   Hotărâre   privind aprobareaplângerii administrative prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița - Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a...

  • HC 19 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:51:30

   Hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.85 din 29.09.2015,pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite sau staţionate...

  • HC 18 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:50:30

   Hotărâre   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2016     Consiliul Local Năsăud,  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ; Având în vedere :   - proiectul de hotărâre...

  • HC 17 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:47:47

   Hotărâre   pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011   Consiliul Local...

  • HC 16 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:45:20

   Hotărâre   pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon”...

  • HC 15 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:39:54

   Hotărâre   privind aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud     Consiliul Local Năsăud,  Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri ; Având în vedere :     - proiectul de...

  • HC 14 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:37:30

   Hotărâre   privind aprobarea Statutului orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud   Consiliul Local Nasaud,   Întrunit în sedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 13 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:36:06

   Hotărâre   privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,pe raza oraşului Năsăud, actualizat, pe anul 2016    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 12 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:28:56

   Hotărâre   privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea...

  • HC 11 din 29.02.2016

   2016-03-08 10:26:26

   Hotărâre   privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, pentru persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu...

  << < 1 2 > >> (2)

 • Hotarari 2013

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:37

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 116 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:38

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 115 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:00

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2014.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 114 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:45:30

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole întocmit la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud....

  • HC 113 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2014-2015.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 112 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:42:39

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare trotuare pe strada Mihai Eminescu, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”....

  • HC 111 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:41:01

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare strada Emil Rebreanu din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.   Consiliul Local...

  • HC 110 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:07:20

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea încredinţării mandatului special  primarului oraşului Năsăud să voteze şi să semneze  pe seama şi în numele oraşului Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru...

  • HC 109 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:44

         HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 108 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:09

       HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei şi a cabinetelor medicale scolare, unităţi subordonate Consiliului Local al oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 107 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:05:18

              HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de salubrizare al oraşului Năsăud.                                                  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 14...

  • HC 106 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:52:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice  şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 105 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:49:44

          HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 104 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:01:56

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ­­14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 103 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:00:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai           obiectivului de investiţii „ Hală  pentru desfacerea produselor lactate situată în oraşul Năsăud, strada Piata...

  • HC 102 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:47

   HOTĂRÂRE        privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a terenului     în suprafaţă totală de 765 mp, cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea  realizării unui...

  • HC 101 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:02

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea încredinţării mandatului special, primarului oraşului Năsăud, să voteze  şi să semneze pe seama şi în numele oraşului Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea listei...

  • HC 100 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:57:17

   HOTĂRÂRE     privind preluarea în domeniul public al oraşului Năsăud a  unor imobile  şi luarea în evidenţa financiar-contabilă  a unor contracte de vânzare/cumpărare  imobile  aflate în administrarea S.C....

  • HC 99 din 24.10.2013

   2013-11-26 07:55:17

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ___...

  • HC 98 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:07:37

   HOTĂRÂRE        privind însusirea de către Consiliul Local Năsăud a modificarii stării de C.F.     a imobilului teren cu nr. top. 1362/1/1 din C.F. nr. 3927, Năsăud şi aprobarea înscrierii     în C.F.  a lotului de...

  • HC 97 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:54

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 96 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:01

   HOTĂRÂRE           privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix - autoturism, aparţinând Consiliului Local Năsăud, către Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 95 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:04:39

   HOTĂRÂRE         privind acordarea scutirii de la plată a unor impozite neachitate, datorate de Uniunea            Comunelor Grănicereşti Năsăudene  bugetului local, pe anul 2013.         Consiliul Local Năsăud,   întrunit în...

  • HC 94 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiuni pentru gospodărirea urbană  în oraşul Năsăud, pe perioada toamnă-iarnă 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 93 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:02:34

   HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de merit unor elevi din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţa...

  • HC 92 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:01:38

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Năsăud, str. Mihai Eminescu,   Bl. 2C, ap. 5, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                                                d-nei Vieru Ştefana-Maria.     Consiliul Local...

  • HC 91 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:00:11

   HOTĂRÂRE                          privind transformarea unor funcţii publice vacante din aparatul                                         de specialitate al primarului oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 90 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:52

   HOTĂRÂRE   privind acordul de principiu pentru amplasarea unui ansamblu statuar, reprezentând „Martirii Năsăudeni”,  în Parcul central, situat  în Piaţa Unirii, din oraşul Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 89 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:00

   HOTĂRÂRE    privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului    Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local, în...

  • HC 88 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:10:08

   HOTĂRÂRE privind revocareaHotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4 Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 87 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:07:03

      HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 86 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:11:19

   HOTĂRÂRE            privind aprobarea închirierii unui teren, în suprafaţă de 19,64 mp, domeniul public,                                                                  ocupat de construcţie cu caracter provizoriu - chioşc de difuzare a presei -  situat in Piaţa Unirii,...

  • HC 85 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:10:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :             - proiectul de...

  • HC 84 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:09:19

   HOTĂRÂRE      privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului               Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local                                   în...

  • HC 83 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:08:32

   HOTĂRÂRE    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea         dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 82 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:53

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de solicitanţii pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională...

  • HC 81 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii Comisiei sociale de analizare a solicitărilor pentru repartizarea    locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a locuinţelor sociale sau de...

  • HC 80 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:48

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Local Năsăud  în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultura “Liviu Rebreanu” Năsăud şi în Comisia de...

  • HC 79 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:15

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Năsăud, pe luna august 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în...

  • HC 78 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:04:46

   HOTĂRÂRE privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Năsăud, pentru sprijinirea  acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor.   Consiliul...

  • HC 77 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:02:37

   HOTĂRÂRE  privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, adoptate în anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :              -...

  • HC 76 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:00:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 75 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Năsăud, pe luna iulie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 74 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:14

   HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin licitaţie publica a imobilului construcţie „Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, în suprafaţa de 399 mp.,...

  • HC 73 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:48:22

    HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii unor imobile, terenuri şi construcţii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru...

  • HC 72 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:45:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 71 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:35:23

   HOTĂRÂRE privind transformarea  postului vacant de referent treapta II,  în postul de administrator treapta I la Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, unitate subordonantă Consiliului Local Năsăud....

  • HC 70 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:34:24

   HOTĂRÂRE privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară  a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa...

  • HC 69 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:45

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii contractului de management a domnului Pop Pahone manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, prin renunţare la mandatul încredinţat.   Consiliul Local...

  • HC 68 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:13

   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.50/2013,   privind renuntarea prin demisie la mandatul de manager al Casei de Cultură „ Liviu Rebreanu” Năsăud, a...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> (17)