Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


Hotarari

Pentru orice probleme ori nelămuriri legate de afișarea acestor hotărâri, mă puteți contacta la numărul de whatsapp 0747 243 429 

 

Ultimele hotarari de consiliu (click pe titlu pentru tot textul)

 • Hotarari 2007-2021

  • HC 124 din 02.11.2021

   2021-11-11 11:01:56

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de...

  • HC 123 din 02.11.2021

   2021-11-11 10:51:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul...

  • HC 122 din 02.11.2021

   2021-11-11 10:49:51

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa...

  • HC 121 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:47:54

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  „Dr. George Trifon”...

  • HC 120 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:45:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei finale cu solicitanții care au acces la locuință socială în ordinea priorității punctajului, a listei solicitanților care nu au acces la locuință socială și a...

  • HC 119 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:43:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 13...

  • HC 118 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:39:11

   HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii pentru identificarea unui teren necesar extinderii cimitirului multiconfesional, situat în orașul Năsăud, str. Lt. Nicolae Prahase și de negociere a...

  • HC 117 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:37:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 116 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:34:46

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 115 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:33:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob...

  • HC 114 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:32:36

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 113 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:31:16

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 96/31.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea...

  • HC 112 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:27:35

   HOTĂRÂRE privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în...

  • HC 111 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:24:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire „Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu 16 apartamente destinate închirierii, în Năsăud, str. Bistriței, nr. 36,...

  • HC 110 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:07:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai...

  • HC 109 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:06:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2...

  • HC 108 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:05:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 107 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:04:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în...

  • HC 106 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:02:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2021 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 105 din 28.09.2021

   2021-11-11 09:59:55

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 104 din 22.09.2021

   2021-09-28 05:25:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 103 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:21:24

   HOTĂRÂRE privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 102 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:12:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora, a imobilelor pe care...

  • HC 101 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:07:51

   HOTĂRÂRE privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile Consiliul Local Năsăud, Întrunit...

  • HC 100 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:02:07

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 99 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:58:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general reactualizat și a cotei de cofinanțare reactualizate  pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare, în cartierul...

  • HC 98 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:53:03

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 97 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:49:39

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 96 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:46:50

   HOTĂRÂRE privindaprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Năsăud...

  • HC 95 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:43:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl....

  • HC 94 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:39:46

   HOTĂRÂRE   privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 93 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:30:47

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 93 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:29:04

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 92 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:51:05

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare a Ministerului Educației - Liceul Tehnologic Economic Năsăud asupra imobilului teren și construcții înscrise în C.F. nr. 25466 Năsăud, nr. cad....

  • HC 91 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:49:16

   HOTĂRÂRE privind înființarea unor posturi contractuale în afara organigramei  aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud pentru...

  • HC 90 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:46:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 89 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:42:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 88 din 29.07.2021

   2021-08-11 07:05:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea subapartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 30832-C1-U5 Năsăud, nr. cadastral 577/C1/E1/U10, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 87 din 29.07.2021

   2021-08-11 07:02:00

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – strada Crișan (tronson 2), situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a...

  • HC 86 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:54:44

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 74/29.06.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20...

  • HC 85 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:51:18

   HOTĂRÂRE privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea orașului Năsăudși administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud pentru obiectivele de...

  • HC 84 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:48:56

   HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 83 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:43:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Organigrama, Statul de funcții pe anul 2021, Bilanțul contabil pe anul 2020, Contul de profit și pierdere pe anul 2020,...

  • HC 82 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:39:37

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 81 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:36:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv...

  • HC 80 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:00:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud pentru anul 2021 Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 79 din 29.07.2021

   2021-08-11 05:58:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 78 din 29.07.2021

   2021-08-11 05:55:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 77 din 05.07.2021

   2021-08-11 05:52:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 10...

  • HC 76 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:47:51

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața...

  • HC 75 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:43:53

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului...

  • HC 74 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:42:11

   HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud...

  • HC 73 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:39:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a imobilului – apartament nr. 1, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, înscris în C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, nr. cad. 304/c/1...

  • HC 72 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:37:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare, stabilite în baza Proceselor-verbale de negociere a prețului de vânzare a spatiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac...

  • HC 71 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:34:55

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 34038/24.06.2021; notă de fundamentare și...

  • HC 70 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:31:07

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 69 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:25:43

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 68 din 28.05.2021

   2021-06-28 08:04:15

   HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii imobilului-teren înscris in C.F. nr. 31007 Năsăud, nr. top. 912, nr. top. 914/1, în suprafață de 693 mp. și a construcției edificate pe suprafața acestui...

  • HC 67 din 28.05.2021

   2021-06-28 08:01:18

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului...

  • HC 66 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:57:24

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud Consiliul...

  • HC 65 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:50:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul...

  • HC 64 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:47:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2021 Consiliul Local...

  • HC 63 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:44:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri Având în vedere : ...

  • HC 62 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:41:34

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 61 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:37:44

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17consilieri; Având în vedere:   proiectul...

  • HC 60 din 28.04.2021

   2021-05-13 08:00:15

   HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” a unor  imobile terenuri situate în proprietatea orașului Năsăud,...

  • HC 59 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:57:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30802 Năsăud, nr. cadastral 30802, în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, aparținând orașului Năsăud –...

  • HC 57 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:44:00

   HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru investițiile realizate de către chiriași la spațiile cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a...

  • HC 56 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:41:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică pentru obiectivul de investiție: "Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul...

  • HC 55 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:38:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 m”, a...

  • HC 54 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:36:39

   HOTĂRÂRE privind rectificarea erorii materiale strecurată în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru...

  • HC 53 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:32:52

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei lunare la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în...

  • HC 52 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:29:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al...

  • HC 51 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:04:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud...

  • HC 50 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:47:08

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 49 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:11:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local...

  • HC 48 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:03:52

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 47 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:35:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea...

  • HC 46 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:30:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr....

  • HC 45 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:25:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a 16 consilieri ; Având în...

  • HC 44 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:27:19

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare și Comisia de contestații pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor...

  • HC 43 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:25:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021         Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17...

  • HC 42 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:23:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Consiliul...

  • HC 41 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:20:29

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având...

  • HC 40 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:18:56

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud cu nr.9/31.01.2018 privind aprobarea aderării Oraşului Năsăud, Județul Bistriţa – Năsăud, la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud” Consiliul Local...

  • HC 39 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:16:51

   HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii...

  • HC 38 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:14:52

   HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor anuale către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat, aferente anului 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 37 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:13:04

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora...

  • HC 36 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:10:40

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe vacante pentru tineri, în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Năsăud Consiliul...

  • HC 35 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:08:18

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2021 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 34 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:06:05

   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale...

  • HC 33 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:04:05

   HOTĂRÂRE privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în...

  • HC 32 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:09:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului, modelului Protocolului de colaborare și a modelului  de Contract de voluntariat pentru Proiectul educațional “EDUCAȚIA ȚINE DE NOI” Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 31 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:08:05

   HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea...

  • HC 30 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:05:29

   HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în...

  • HC 29 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:03:59

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului...

  • HC 28 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:01:20

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 27 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:59:41

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite...

  • HC 26 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:57:38

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada...

  • HC 25 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:55:44

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de...

  • HC 24 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:54:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Târgului  de joi” în Orașul Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 23 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:52:19

   HOTĂRÂRE privind aderarea U.A.T. Orașul Năsăud la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință  ordinară, în prezența a 16...

  • HC 22 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:50:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România,...

  • HC 21 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:48:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul...

  • HC 20 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:45:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în...

  • HC 18 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:38:03

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 17 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:36:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial – AXA, Totem, reclamă, împrejmuire și branșamente” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 16 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:34:19

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 15 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:49:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și...

  • HC 14 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:48:29

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea faptelor de cerșetorie pe raza orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 13 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:46:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spațiilor cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea...

  • HC 12 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:45:37

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea...

  • HC 11 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:43:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, județul...

  • HC 10 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:42:14

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 8612 mp., situat în zona blocurilor de locuințe B1, B2, B3, B4, A4, A5, F1, E1 și E2 din...

  • HC 9 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:39:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 8 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:38:18

   HOTĂRÂRE  privind închirierea, prin licitație publică deschisă, a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E),...

  • HC 7 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:08:36

   HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4...

  • HC 6 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:06:27

   HOTĂRÂRE  privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la...

  • HC 5 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:04:17

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar2021-2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 4 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:01:04

   HOTĂRÂRE privind angajarea Societății Civile de Avocați ”Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 7256/190/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița...

  • HC 3 din 27.01.2021

   2021-02-04 11:56:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

  • HC 2 din 27.01.2021

   2021-02-04 11:55:43

   HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 23 din 18.03.2016 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022 Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 1 din 27.01.2021

   2021-02-04 11:49:18

   HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 138/18.12.2020, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul...

  • HC 143 din 22.12.2020

   2021-01-26 08:31:40

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 142 din 18.12.2020

   2021-01-26 08:29:54

   HOTĂRÂRE privind menținerea, pentru anul 2021, a aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156/29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se...

  • HC 141 din 18.12.2020

   2021-01-26 08:28:37

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a...

  • HC 140 din 18.12.2020

   2021-01-26 08:27:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2020  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în...

  • HC 139 din 18.12.2020

   2021-01-26 08:25:52

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a  14 consilieri;...

  • HC 138 din 18.12.2020

   2021-01-26 08:24:17

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2021 Consiliul Local Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 137 din 18.12.2020

   2021-01-26 07:55:54

   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 53/19.05.2016  privind aprobarea implementării proiectului “ Modernizare  drumuri agricole în orașul Năsăud, județul...

  • HC 136 din 18.12.2020

   2021-01-26 07:54:01

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară, a devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare...

  • HC 135 din 18.12.2020

   2021-01-26 07:52:57

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 134 din 18.12.2020

   2021-01-26 07:51:49

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și...

  • HC 133 din 18.12.2020

   2021-01-26 07:49:05

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud...

  • HC 132 din 11.12.2020

   2021-01-26 07:46:54

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Someș-Țibleș Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15...

  • HC 131 din 11.12.2020

   2021-01-26 07:45:34

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 130 din 02.12.2020

   2020-12-11 06:21:07

   HOTĂRÂRE privind reducerea cu 30% a impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică de tip HORECA, în anul 2020,...

  • HC 129 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:17:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 128 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:15:28

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 90/2017 privind implementarea proiectului,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LUȘCA, oraș...

  • HC 127 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:13:30

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 88/2017 privind implementarea proiectului ,,Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă LIVIU...

  • HC 126 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:11:33

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str....

  • HC 125 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:10:07

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 124 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:08:32

   HOTĂRÂRE privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pestr. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru...

  • HC 123 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:06:28

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud, în Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL si a locuințelor sociale sau...

  • HC 122 din 27.11.2020

   2020-12-11 06:03:39

   HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2020-2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 121 din 06.11.2020

   2020-11-10 10:02:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Fișei de proiect de investiție,,Regenerare urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, a cofinanțării beneficiarului și a ...

  • HC 120 din 06.11.2020

   2020-11-10 10:00:42

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15...

  • HC 119 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:59:43

   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 32/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de...

  • HC 118 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:58:12

   HOTĂRÂRE pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 26/2020  privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi...

  • HC 117 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:56:34

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 116 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:55:11

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul...

  • HC 115 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:52:31

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2020  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 114 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:51:09

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul...

  • HC 113 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:49:47

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud Consiliul...

  • HC 112 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:48:21

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul...

  • HC 111 din 06.11.2020

   2020-11-10 09:46:52

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str....

  • HC 110 din 04.11.2020

   2020-11-10 09:45:23

   HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 109 din 04.11.2020

   2020-11-10 09:40:02

   HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   prevederile art. 152 alin (2), alin....

  • HC 108 din 04.11.2020

   2020-11-10 09:38:11

   HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   prevederile art. 127...

  • HC 107 din 04.11.2020

   2020-11-10 09:33:24

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   proiectul de...

  • HC 106 din 06.10.2020

   2020-10-21 11:48:34

   HOTĂRÂRE privind stabilirea oportunității vânzării și aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea...

  • HC 105 din 06.10.2020

   2020-10-21 11:47:10

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, județul Bistrița-Năsăud, în...

  • HC 104 din 06.10.2020

   2020-10-21 11:45:24

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 5, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada...

  • HC 103 din 06.10.2020

   2020-10-21 11:43:43

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str....

  • HC 102 din 06.10.2020

   2020-10-21 11:41:44

   HOTĂRÂRE privind angajarea cabinetului de avocat Oltean Ovidiu, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 2104/112/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud Consiliul Local...

  • HC 101 din 25.09.2020

   2020-10-02 10:51:23

   HOTĂRÂRE privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pestr. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru...

  • HC 100 din 25.09.2020

   2020-10-02 10:50:17

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii unei comisii pentru soluționarea contestației formulate cu privire la suma acordată Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 99 din 25.09.2020

   2020-10-02 10:48:09

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 98 din 16.09.2020

   2020-09-30 06:36:52

   HOTĂRÂRE  privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în cadrul orașului Năsăud, către  operatorul propriu...

  • HC 97 din 16.09.2020

   2020-09-30 06:36:05

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea înființării Serviciului Public de Transport Local de Persoane în orașul Năsăud, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini Consiliul Local...

  • HC 96 din 16.09.2020

   2020-09-30 06:35:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în...

  • HC 95 din 16.09.2020

   2020-09-30 06:33:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2020 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 94 din 16.09.2020

   2020-09-30 06:32:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică necesare pentru realizarea investiției: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA COMPONENTA LUȘCA, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL...

  • HC 93 din 07.09.2020

   2020-09-14 06:51:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA COMPONENTA LIVIU...

  • HC 92 din 07.09.2020

   2020-09-14 06:49:49

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020      Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 91 din 31.08.2020

   2020-09-02 11:29:11

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 85/2020 privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă...

  • HC 90 din 31.08.2020

   2020-09-02 11:27:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 462 mp., înscris in C.F. nr. 30759 Năsăud, nr....

  • HC 89 din 31.08.2020

   2020-09-02 11:25:37

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2020 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 88 din 31.08.2020

   2020-09-02 11:23:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C...

  • HC 87 din 13.08.2020

   2020-08-28 08:31:57

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a...

  • HC 86 din 13.08.2020

   2020-08-28 08:30:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării Orașului Năsăud în Sistemul Național Electronic de Plată și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata cu cardul bancar de către...

  • HC 85 din 13.08.2020

   2020-08-28 08:29:23

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în...

  • HC 84 din 13.08.2020

   2020-08-28 08:28:09

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a  12...

  • HC 83 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:44:57

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența...

  • HC 82 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 81 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:42:52

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având...

  • HC 80 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:41:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2020 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 79 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:40:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2...

  • HC 78 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:39:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul II, anul 2020  Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 77 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:38:03

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, bilanțul contabil pe anul 2019, contul de profit și pierderi precum și raportul administratorului pentru  societatea...

  • HC 76 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:36:47

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea completării obiectului secundar de activitate și a Statutului actualizat al societății„Local Serv” S.R.L. Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 75 din 31.07.2020

   2020-08-03 11:35:33

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea ”LOCAL SERV NĂSĂUD” SRL,  pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;...

  • HC 74 din 17.07.2020

   2020-07-28 05:59:44

   HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 56/21.05.2020 privind obligarea societății „Frasinul” S.R.L. la relocarea Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în...

  • HC 73 din 17.07.2020

   2020-07-28 05:57:39

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1015/265/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud Consiliul Local...

  • HC 72 din 17.07.2020

   2020-07-28 05:56:28

   HOTĂRÂRE privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A....

  • HC 71 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:48:37

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord între Orașul Năsăud și RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Rodnei pentru amplasarea unor echipamente/dotări necesare în cadrul...

  • HC 70 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:45:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui număr de 104 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de...

  • HC 69 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:43:58

   HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică deschisă a 62 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6...

  • HC 68 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:41:51

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pestr. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,...

  • HC 67 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:39:41

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud...

  • HC 66 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:37:53

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;    Având în vedere :   proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 65 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:35:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C,...

  • HC 64 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:34:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul...

  • HC 63 din 30.06.2020

   2020-07-08 11:32:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul...

  • HC 62 din 11.06.2020

   2020-07-06 09:12:56

   HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 51/2020 privind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr....

  • HC 61 din 11.06.2020

   2020-07-06 09:11:57

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea instalării de lămpi pentru iluminatul public nocturn a domeniului public situat în prelungirea străzii Găgi, din orașul Năsăud       Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 60 din 27.05.2020

   2020-07-06 09:10:51

   HOTĂRÂRE privind abrogarea art. 22 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/09.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul...

  • HC 59 din 27.05.2020

   2020-07-06 09:09:32

   HOTĂRÂRE              Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020       Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16...

  • HC 58 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:34:20

   HOTĂRÂRE privind contractarea serviciilor hoteliere pentru cazarea personalului medico-sanitar din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. G. Trifon” Năsăud, până la încetarea stării de alertă, instituită prin...

  • HC 57 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:29:37

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea suspendării contractelor încheiate de către Orașul Năsăud cu persoane  juridice/întreprinderi individuale/fizice autorizate/întreprinderi familiale, ca urmare a instituirii...

  • HC 56 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:28:31

   HOTĂRÂRE  privind obligarea societății „Frasinul” S.R.L. la relocarea Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pe un alt...

  • HC 55 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:27:25

   HOTĂRÂRE privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17...

  • HC 54 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:26:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2019 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :...

  • HC 53 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:25:12

     HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2020 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :   proiectul de hotărâre...

  • HC 52 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:24:05

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, către R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național „Munții Rodnei”, în calitate de administrator al Parcului Național „Munții...

  • HC 51 din 21.05.2020

   2020-05-29 08:22:27

   HOTĂRÂRE  privind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY...

  • HC 50 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:27:15

   HOTĂRÂRE privind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 20.000 de măști de protecție, pentru locuitorii din orașul Năsăud, localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, în vederea...

  • HC 49 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:25:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente” precum și a cheltuielilor legate de...

  • HC 48 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:21:15

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) şi a indicatorilor...

  • HC 47 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:19:35

   HOTĂRÂRE              Privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în  combaterea epidemiei...

  • HC 46 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:16:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ,,Construirea unui bloc de locuințe in regim de înălțime P+2E ”, în orașul Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 45 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:15:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe...

  • HC 44 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:13:17

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere :   proiectul de...

  • HC 43 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:11:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2020  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 42 din 30.04.2020

   2020-05-04 12:09:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, nr. 9269/28.04.2011,  încheiat între Orașul Năsăud și...

  • HCLSU 5 din 27.04.2020

   2020-04-28 10:10:09

   HOTĂRÂRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD   Întrunit în prezența a 21 membrii Având în vedere: prevederile art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr....

  • HCLSU 4 din 10.04.2020

   2020-04-10 09:33:28

   HOTĂRÂREA Nr. 4 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD Întrunit în prezența a __ membrii Având în vedere: prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția  civilă,...

  • HC 41 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:51:05

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat Consiliul...

  • HC 40 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:49:46

   HOTĂRÂRE privind aprobare solicitării de sprijin financiar Guvernului României cu destinație cheltuieli urgente pentru Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în contextul epidemiei cu noul...

  • HC 39 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:48:11

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2020 și utilizarea rezervei bugetare pentru cheltuieli legate de combaterea epidemiei cu Covid-19 Consiliul Local...

  • HC 38 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:46:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a Devizului General  şi a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți proiectului “Creșterea eficienței...

  • HC 37 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:44:55

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2020      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 36 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:43:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării încărcăturii optime de animale pe hectar de pășune alpină și de șes prevăzută în contractele de concesiune/închiriere conform amenajamentelor pastorale...

  • HC 35 din 30.03.2020

   2020-04-01 09:42:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului/ acordului administratorului drumului/avizului de execuție a lucrărilor de intervenție în regim de urgență a lucrărilor aferente...

  • HCLSU 3 din 31.03.2020

   2020-04-01 08:46:15

   HOTĂRÂRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD Întrunit în prezența a 19 membrii Având în vedere: prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția  civilă,...

  • HC 34 din 25.03.2020

   2020-03-30 08:41:46

   HOTĂRÂRE pentru atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Năsăud a extinderii construcției „Clădire Liceul Economic Năsăud”, înscrisă în CF nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, aparținând orașului...

  • HC 33 din 25.03.2020

   2020-03-30 08:40:12

   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 73/31.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al...

  • HCLSU 2 din 11.03.2020

   2020-03-11 15:43:25

   HOTĂRÂRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD   ART.1 Închiderea pieței agroalimentare din orașul Năsăud începând cu data de 12.03.2020 până în data de 31.03.2020, cu...

  • HCLSU 1 din 10.03.2020

   2020-03-11 13:06:19

       ORAȘUL NĂSĂUD JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD      C.L.S.U. NĂSĂUD   HOTĂRÂRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  LA NIVELUL ORAȘULUI NĂSĂUD   Întrunit în prezența a 20 membrii Având în vedere: prevederile Legii...

  • HC 32 din 28.02.2020

   2020-03-09 13:07:49

   HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate...

  • HC 31 din 28.02.2020

   2020-03-09 13:06:52

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 122/2019 privind aprobarea Regulamentului  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Năsăud...

  • HC 30 din 28.02.2020

   2020-03-09 13:05:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii convenției între orașul Năsăud și S.C. Eurofunghi S.R.L, în vederea preluării cantităților de ciuperci comestibile culese de către locuitorii orașului Năsăud, de pe...

  • HC 29 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:21:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr....

  • HC 28 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:19:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere : proiectul de hotărâre...

  • HC 27 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:17:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agro-alimentară a orașului Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului...

  • HC 26 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:16:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2020...

  • HC 25 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:15:31

   HOTĂRÂRE pentru însușirea Planului Local de Acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 24 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:14:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea chiriei recalculate - cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str....

  • HC 23 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:13:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea chiriilor recalculate cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale și de serviciu, situate în orașul Năsăud precum...

  • HC 21 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:10:44

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului, cu rata inflației, pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud–str. Miron Cristea, jud....

  • HC 20 din 28.02.2020

   2020-03-09 12:09:01

   HOTĂRÂRE   privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2020, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 19 din 18.02.2020

   2020-02-21 07:37:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud", încheiat între U.A.T. Oraș Năsăud și...

  • HC 18 din 18.02.2020

   2020-02-21 07:36:12

   HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 75 din 30.06.2017 privind aprobarea componentei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care...

  • HC 17 din 18.02.2020

   2020-02-21 07:34:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru...

  • HC 16 din 18.02.2020

   2020-02-21 07:32:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea...

  • HC 15 din 18.02.2020

   2020-02-21 06:58:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr....

  • HC 14 din 18.02.2020

   2020-02-21 06:54:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 13 din 30.01.2020

   2020-02-07 07:01:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a apartamentului nr. 1 situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, înscris în C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, cuprins în...

  • HC 12 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:59:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020 al S.C. Local Serv Năsăud SRL Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având...

  • HC 11 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:59:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul...

  • HC 10 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:57:01

   HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor anuale către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat, aferente anului 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 9 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:55:37

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud...

  • HC 8 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:53:01

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 7 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:49:45

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere :   proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 6 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:48:19

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar2020-2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 5 din 30.01.2020

   2020-02-07 06:46:47

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

  • HC 4 din 09.01.2020

   2020-01-30 09:32:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă exercițiului financiar 2019 Consiliul...

  • HC 3 din 09.01.2020

   2020-01-30 09:31:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru introducerea în intravilanul localității Năsăud a terenului identificat în C.F. nr. 30455 Năsăud nr. cad. 30455 în vederea construirii unor...

  • HC 2 din 09.01.2020

   2020-01-30 09:29:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-Cadru de servicii nr. 21433/27.02.2017 încheiat între Orașul Năsăud și S.C....

  • HC 1 din 09.01.2020

   2020-01-30 09:28:32

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară,...

  • HC 129 din 20.12.2019

   2019-12-30 12:37:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului “Reamenajare Fântână arteziană situată în Parcul Central al orașului Năsăud, județul...

  • HC 128 din 20.12.2019

   2019-12-30 12:35:48

   HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Năsăud, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența...

  • HC 127 din 20.12.2019

   2019-12-30 12:02:35

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2019  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 126 din 20.12.2019

   2019-12-30 12:01:21

   HOTĂRÂRE privind achiziționarea unei suprafețe de teren de 40 mp, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25828 Năsăud, nr. top. 1679/1/2, necesară pentru lărgirea străzii Găgi din orașul...

  • HC 125 din 20.12.2019

   2019-12-30 11:59:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere :   proiectul de hotărâre inițiat de...

  • HC 124 din 20.12.2019

   2019-12-30 11:58:35

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud...

  • HC 123 din 20.12.2019

   2019-12-30 11:57:29

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 95/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi...

  • HC 122 din 12.12.2019

   2019-12-30 11:53:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud și instituirea taxei speciale de salubrizare Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 121 din 09.12.2019

   2019-12-10 09:21:01

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor -sud din orașul Năsăud, județul...

  • HC 120 din 09.12.2019

   2019-12-10 09:19:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere :...

  • HC 119 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:14:11

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul...

  • HC 118 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:11:31

   HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră de 33,4 ha, identificată din UP IV Sîngeorz-Băi UA 13A, UA 13C, UA 20A, UA 21A, UA 24A, UA 24B, UA 25A, UA 25B,...

  • HC 117 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:09:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închirierela  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud....

  • HC 116 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:04:29

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2019 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri;    Având în vedere :   proiectul de hotărâre...

  • HC 115 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:03:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Tudor...

  • HC 114 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:02:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str....

  • HC 113 din 29.11.2019

   2019-12-03 08:01:05

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str....

  • HC 112 din 15.11.2019

   2019-11-29 06:56:42

   HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 103/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de...

  • HC 111 din 15.11.2019

   2019-11-29 06:55:31

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 107/2019 privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea...

  • HC 110 din 15.11.2019

   2019-11-29 06:54:46

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă...

  • HC 109 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:52:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Consiliul...

  • HC 108 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:51:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a...

  • HC 107 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:50:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea suprafeței de teren de 60,00 mp., situat în orașul Năsăud, str. Piața Nouă, nr. 3,...

  • HC 106 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:49:27

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2019 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere : proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 105 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:48:27

   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 61/27.06.2019, privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând...

  • HC 104 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:47:43

   HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2019-2020 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință...

  • HC 103 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:46:44

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu...

  • HC 102 din 31.10.2019

   2019-11-29 06:44:56

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2019   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 101 din 28.10.2019

   2019-11-05 07:22:57

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019        Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere : -...

  • HC 100 din 16.10.2019

   2019-10-28 06:21:57

   HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare,...

  << < 1 2 3 4 > >> (4)

 • Hotarari 2013

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:37

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 116 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:38

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 115 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:00

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2014.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 114 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:45:30

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole întocmit la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud....

  • HC 113 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2014-2015.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 112 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:42:39

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare trotuare pe strada Mihai Eminescu, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”....

  • HC 111 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:41:01

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare strada Emil Rebreanu din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.   Consiliul Local...

  • HC 110 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:07:20

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea încredinţării mandatului special  primarului oraşului Năsăud să voteze şi să semneze  pe seama şi în numele oraşului Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru...

  • HC 109 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:44

         HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 108 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:09

       HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei şi a cabinetelor medicale scolare, unităţi subordonate Consiliului Local al oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 107 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:05:18

              HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de salubrizare al oraşului Năsăud.                                                  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 14...

  • HC 106 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:52:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice  şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 105 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:49:44

          HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 104 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:01:56

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ­­14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 103 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:00:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai           obiectivului de investiţii „ Hală  pentru desfacerea produselor lactate situată în oraşul Năsăud, strada Piata...

  • HC 102 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:47

   HOTĂRÂRE        privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a terenului     în suprafaţă totală de 765 mp, cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea  realizării unui...

  • HC 101 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:02

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea încredinţării mandatului special, primarului oraşului Năsăud, să voteze  şi să semneze pe seama şi în numele oraşului Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea listei...

  • HC 100 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:57:17

   HOTĂRÂRE     privind preluarea în domeniul public al oraşului Năsăud a  unor imobile  şi luarea în evidenţa financiar-contabilă  a unor contracte de vânzare/cumpărare  imobile  aflate în administrarea S.C....

  • HC 99 din 24.10.2013

   2013-11-26 07:55:17

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ___...

  • HC 98 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:07:37

   HOTĂRÂRE        privind însusirea de către Consiliul Local Năsăud a modificarii stării de C.F.     a imobilului teren cu nr. top. 1362/1/1 din C.F. nr. 3927, Năsăud şi aprobarea înscrierii     în C.F.  a lotului de...

  • HC 97 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:54

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 96 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:01

   HOTĂRÂRE           privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix - autoturism, aparţinând Consiliului Local Năsăud, către Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 95 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:04:39

   HOTĂRÂRE         privind acordarea scutirii de la plată a unor impozite neachitate, datorate de Uniunea            Comunelor Grănicereşti Năsăudene  bugetului local, pe anul 2013.         Consiliul Local Năsăud,   întrunit în...

  • HC 94 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiuni pentru gospodărirea urbană  în oraşul Năsăud, pe perioada toamnă-iarnă 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 93 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:02:34

   HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de merit unor elevi din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţa...

  • HC 92 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:01:38

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Năsăud, str. Mihai Eminescu,   Bl. 2C, ap. 5, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                                                d-nei Vieru Ştefana-Maria.     Consiliul Local...

  • HC 91 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:00:11

   HOTĂRÂRE                          privind transformarea unor funcţii publice vacante din aparatul                                         de specialitate al primarului oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 90 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:52

   HOTĂRÂRE   privind acordul de principiu pentru amplasarea unui ansamblu statuar, reprezentând „Martirii Năsăudeni”,  în Parcul central, situat  în Piaţa Unirii, din oraşul Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 89 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:00

   HOTĂRÂRE    privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului    Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local, în...

  • HC 88 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:10:08

   HOTĂRÂRE privind revocareaHotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4 Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 87 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:07:03

      HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 86 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:11:19

   HOTĂRÂRE            privind aprobarea închirierii unui teren, în suprafaţă de 19,64 mp, domeniul public,                                                                  ocupat de construcţie cu caracter provizoriu - chioşc de difuzare a presei -  situat in Piaţa Unirii,...

  • HC 85 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:10:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :             - proiectul de...

  • HC 84 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:09:19

   HOTĂRÂRE      privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului               Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local                                   în...

  • HC 83 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:08:32

   HOTĂRÂRE    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea         dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 82 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:53

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de solicitanţii pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională...

  • HC 81 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii Comisiei sociale de analizare a solicitărilor pentru repartizarea    locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a locuinţelor sociale sau de...

  • HC 80 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:48

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Local Năsăud  în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultura “Liviu Rebreanu” Năsăud şi în Comisia de...

  • HC 79 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:15

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Năsăud, pe luna august 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în...

  • HC 78 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:04:46

   HOTĂRÂRE privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Năsăud, pentru sprijinirea  acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor.   Consiliul...

  • HC 77 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:02:37

   HOTĂRÂRE  privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, adoptate în anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :              -...

  • HC 76 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:00:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 75 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Năsăud, pe luna iulie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 74 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:14

   HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin licitaţie publica a imobilului construcţie „Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, în suprafaţa de 399 mp.,...

  • HC 73 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:48:22

    HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii unor imobile, terenuri şi construcţii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru...

  • HC 72 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:45:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 71 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:35:23

   HOTĂRÂRE privind transformarea  postului vacant de referent treapta II,  în postul de administrator treapta I la Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, unitate subordonantă Consiliului Local Năsăud....

  • HC 70 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:34:24

   HOTĂRÂRE privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară  a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa...

  • HC 69 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:45

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii contractului de management a domnului Pop Pahone manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, prin renunţare la mandatul încredinţat.   Consiliul Local...

  • HC 68 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:13

   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.50/2013,   privind renuntarea prin demisie la mandatul de manager al Casei de Cultură „ Liviu Rebreanu” Năsăud, a...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> (17)