Hotarari

Pentru orice probleme ori nelămuriri legate de afișarea acestor hotărâri, mă puteți contacta la numărul de whatsapp 0747 243 429 

 

Ultimele hotarari de consiliu (click pe titlu pentru tot textul)

 • Hotarari 2007-2023

  • HC 155 din 20.12.2022

   2023-01-05 08:16:47

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 46/20.04.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea...

  • HC 154 din 20.12.2022

   2023-01-05 08:13:52

   HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al primarului...

  • HC 153 din 20.12.2022

   2023-01-05 08:09:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;  ...

  • HC 152 din 20.12.2022

   2023-01-05 08:05:08

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri;  Având în...

  • HC 151 din 20.12.2022

   2023-01-05 08:02:46

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul...

  • HC 150 din 20.12.2022

   2023-01-05 07:59:35

   HOTĂRÂRE pentru completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2021 privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a...

  • HC 149 din 20.12.2022

   2023-01-05 07:57:45

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2023 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;  Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 148 din 20.12.2022

   2023-01-05 07:56:05

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 12521 din 22.10.2001, încheiat între Consiliul Local Năsăud, în calitate de concedent și IONES-SACIS SERV SRL Năsăud, în calitate de...

  • HC 147 din 20.12.2022

   2023-01-05 07:50:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a...

  • HC 146 din 20.12.2022

   2023-01-05 07:44:39

   HOTÃRÂRE  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2023 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența...

  • HC 145 din 12.12.2022

   2022-12-13 09:11:34

   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 119/31.10.2022 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru ,,Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă...

  • HC 144 din 12.12.2022

   2022-12-13 09:07:21

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 109/07.10.2022, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență -...

  • HC 143 din 12.12.2022

   2022-12-13 09:03:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 16...

  • HC 142 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:37:25

   HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcții situate în orașul Năsăud, strada Bulevardul Grănicerilor, nr. 2, în proprietatea...

  • HC 141 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:33:24

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință gratuită al Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud asupra suprafeței de teren de 446 mp., identificată din C.F. nr. 29920 Năsăud, număr...

  • HC 140 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:30:16

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud, cu...

  • HC 139 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:28:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 21785/03.12.2010, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 138 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:26:13

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 137 din 28.11.2022

   2022-12-08 07:23:41

   HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 106 din 21.11.2018, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru...

  • HC 136 din 24.11.2022

   2022-11-28 06:39:34

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 104/07.10.2022,  privind aprobarea implementării proiectului ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul...

  • HC 135 din 07.11.2022

   2022-11-14 07:47:36

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 116/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru...

  • HC 134 din 07.11.2022

   2022-11-14 07:46:04

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 115/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere...

  • HC 133 din 07.11.2022

   2022-11-14 07:36:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15...

  • HC 132 din 31.10.2022

   2022-11-07 09:09:25

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2022 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 131 din 31.10.2022

   2022-11-07 09:05:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru...

  • HC 130 din 31.10.2022

   2022-11-07 09:02:43

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31781 Năsăud, nr. cadastral 31781, în suprafață de 914 mp., situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, aparținând...

  • HC 129 din 31.10.2022

   2022-11-07 09:00:04

   HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcții situate în orașul Năsăud, strada Bulevardul Grănicerilor, nr. 2, aparținând orașului...

  • HC 128 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:56:59

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor construcții – tribune și vestiare, edificate pe terenul înscris în C.F. nr. 31858 Năsăud, nr. cadastral...

  • HC 127 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:53:58

   HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local...

  • HC 126 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:51:23

   HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil-teren în suprafață de 305 mp, situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 125 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:48:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud,...

  • HC 124 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:39:11

   HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a imobilelor teren - construcție (rezervor de apă), înscrise în C.F. nr. 30137 Năsăud, aparținând...

  • HC 123 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:36:17

   HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilelor teren-construcții, înscrise în C.F. nr.28940 Năsăud, situate în orașul Năsăud, localitatea componentă Liviu Rebreanu, nr. 141, județul...

  • HC 122 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:30:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul...

  • HC 121 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:28:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul III, anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 120 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:25:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 119 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:23:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă (container prefabricat fast food imbis, terasă acoperită clienți, boxă de...

  • HC 118 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:18:48

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 117 din 31.10.2022

   2022-11-07 08:12:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 19844/01.11.2011, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 116 din 31.10.2022

   2022-11-07 07:25:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob...

  • HC 115 din 31.10.2022

   2022-11-07 07:22:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 114 din 31.10.2022

   2022-11-07 07:19:26

   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr. 116/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ...

  • HC 113 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:29:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea sistemului de management al traficului și informare în timp real al participanților la trafic în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”  și a...

  • HC 112 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:18:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a...

  • HC 111 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:14:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a...

  • HC 110 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:11:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a...

  • HC 109 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:08:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a...

  • HC 108 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:05:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a...

  • HC 107 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:02:30

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință a Ministerului Învățământului Public asupra imobilului teren înscris în C.F. nr. 31735 Năsăud, nr. top. 217, 218/2, situat în orașul Năsăud,...

  • HC 106 din 07.10.2022

   2022-10-20 07:00:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 31710 Năsăud, nr. cadastral 31710, C.F. nr. 27551 Năsăud, nr. cad. 27551 și C.F. nr. 31815 Năsăud, nr. cad. 31815, aflate în...

  • HC 105 din 07.10.2022

   2022-10-20 06:57:52

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr.72/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi...

  • HC 104 din 07.10.2022

   2022-10-20 06:56:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte...

  • HC 103 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:40:18

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) şi a...

  • HC 102 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:34:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ,,Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte...

  • HC 101 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:31:10

   HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii...

  • HC 100 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:28:15

   HOTĂRÂRE prinvind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului construcție – rezervor de apă, edificat pe terenul înscris în C.F. nr. 30137 Năsăud, nr. cadastral 30137,...

  • HC 99 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:26:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încetarii, prin acordul părților, a protocolului de colaborare înregistrat sub numerele 322123/04.09.2009 și 8127/08.06.2009 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi...

  • HC 98 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:23:36

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între UAT orașul Năsăud și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi ”Cerbul” Dumitra, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 22 Dumitra, privind...

  • HC 97 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:19:59

   HOTĂRÂRE pentru modificare anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul...

  • HC 96 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:17:26

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 95 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:14:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 33222/01.10.2013, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 94 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:12:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, nr. 17235/20.09.2011 Consiliul Local...

  • HC 93 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:09:56

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 92 din 22.09.2022

   2022-10-06 08:06:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 91 din 31.08.2022

   2022-09-19 08:06:17

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15...

  • HC 90 din 31.08.2022

   2022-09-19 08:04:15

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate...

  • HC 89 din 31.08.2022

   2022-09-19 08:03:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 88 din 31.08.2022

   2022-09-19 08:01:01

   HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, în incinta bazei sportive, aparținând orașului Năsăud...

  • HC 87 din 31.08.2022

   2022-09-19 07:59:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului teren înscris în C.F. nr. 25466 Năsăud, nr. cadastral 25466, în suprafață de 6338 mp., aparținând orașului Năsăud – domeniul public, aferent...

  • HC 86 din 31.08.2022

   2022-09-19 07:57:23

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;    Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 85 din 12.08.2022

   2022-08-17 06:25:30

   HOTĂRÂRE pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC...

  • HC 84 din 12.08.2022

   2022-08-17 06:22:19

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 2458/112/2022 Consiliul Local Năsăud Întrunit în ședință...

  • HC 83 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:45:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru...

  • HC 82 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:42:58

   HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 81 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:40:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a14 consilieri; Având în vedere: -...

  • HC 80 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:38:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, constituit în temeiul H.G.R. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului...

  • HC 79 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:36:38

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Grupul de Lucru Local pentru romi, la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 78 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:34:11

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Devizului general reactualizat și a bugetului indicativ reactualizat aferent proiectului “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru...

  • HC 77 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:32:37

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea...

  • HC 76 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:29:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud și Urbana...

  • HC 75 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:26:25

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 74 din 28.07.2022

   2022-08-04 11:24:02

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 73 din 27.06.2022

   2022-07-20 08:02:40

   HOTĂRÂRE privind angajarea Societății Civile de Avocați „Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele Orașului Năsăud și a Consiliului Local al orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată în...

  • HC 72 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:59:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local...

  • HC 71 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:57:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii imobilelor-terenuri înscrise în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr. cadastral 30282, în suprafață de 1550 mp. și C.F. nr. 31680 Năsăud, nr. cad. 31680 în suprafață de 646...

  • HC 70 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:55:40

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 27374 Năsăud, nr. cadastral 483, în suprafață de 20376 mp., situat în orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu, aparținând orașului Năsăud –...

  • HC 69 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:53:30

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2021 privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a...

  • HC 68 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:50:11

   HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 1550 mp., înscris în C.F. nr. 30282 Năsăud, nr....

  • HC 67 din 27.06.2022

   2022-07-20 07:43:11

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2022 Consiliul Local Năsăud,  Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 66 din 27.06.2022

   2022-07-20 06:22:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv...

  • HC 65 din 27.06.2022

   2022-07-20 06:20:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, str. Tudor...

  • HC 64 din 27.06.2022

   2022-07-20 06:19:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl....

  • HC 63 din 08.06.2022

   2022-06-15 06:36:41

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul...

  • HC 62 din 08.06.2022

   2022-06-15 06:33:19

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 13...

  • HC 61 din 08.06.2022

   2022-06-15 06:29:58

   HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1842/112/2022 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud Consiliul...

  • HC 60 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:24:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 59 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:21:35

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent ...

  • HC 58 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:20:03

   HOTĂRÂRE privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din...

  • HC 57 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:18:37

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 56 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:16:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   -...

  • HC 55 din 25.05.2022

   2022-06-08 06:09:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare în anul școlar...

  • HC 54 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:40:08

   HOTĂRÂRE aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Axa de investiție I.3 –...

  • HC 53 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:35:30

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud  nr. 106/21.11.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect  și a Acordului de...

  • HC 52 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:30:32

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent ...

  • HC 51 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:26:35

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul...

  • HC 50 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:23:11

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație  de locuințe ANL, nr....

  • HC 49 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:20:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport,...

  • HC 48 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:15:21

   HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de...

  • HC 47 din 16.05.2022

   2022-05-25 08:11:41

     HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 46 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:26:53

   HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din cadrul Creșei Năsăud din subordinea Consiliului Local Năsăud, începând cu 01.05.2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 45 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:24:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Năsăud și numiții B. L., B. D.-F.-C. și G. C.-M.      Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 44 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:18:44

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul...

  • HC 43 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:16:37

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 42 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:14:50

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 41 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:13:50

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 40 din 20.04.2022

   2022-05-13 06:12:30

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2022      Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în...

  • HC 39 din 07.04.2022

   2022-04-19 06:56:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru...

  • HC 38 din 07.04.2022

   2022-04-19 06:54:05

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate...

  • HC 37 din 07.04.2022

   2022-04-19 06:51:48

   HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al oraşului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a...

  • HC 36 din 31.03.2022

   2022-04-04 11:57:32

   HOTĂRÂRE aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor...

  • HC 35 din 31.03.2022

   2022-04-04 11:55:58

   HOTĂRÂRE aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor...

  • HC 34 din 31.03.2022

   2022-04-04 11:54:32

   HOTĂRÂRE aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor...

  • HC 33 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:51:57

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul...

  • HC 32 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:50:40

   HOTĂRÂRE privind înființarea Creșei Năsăud, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 31 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:48:53

   HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 8/31.01.2022 privind înființarea Compartimentului ”Centrul de zi pentru persoane vârstnice”  și a Compartimentului ”Serviciul de...

  • HC 30 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:47:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 29 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:44:55

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie, 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere: - proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 28 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:42:20

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 134/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor,...

  • HC 27 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:38:27

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud, în Comisia socială de analizare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor...

  • HC 26 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:36:24

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 116/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ...

  • HC 25 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:33:55

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 110/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în...

  • HC 24 din 28.03.2022

   2022-04-04 11:31:12

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2020 privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri;...

  • HC 23 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:40:12

   HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării destinației pe perioadă nedeterminată a unei suprafețe de teren de 1090 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul public, identificată din imobilul înscris în C.F. nr....

  • HC 22 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:39:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud...

  • HC 21 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:37:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru...

  • HC 20 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:36:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr....

  • HC 19 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:35:24

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință de serviciunr....

  • HC 18 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:34:00

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 17 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:32:56

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de...

  • HC 16 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:30:26

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie, 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 13 consilieri;    Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 15 din 28.02.2022

   2022-03-11 06:29:03

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dafinca-Ștefan Daniel-Mihailși declararea ca vacant a locului deținut de acesta în...

  • HC 14 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:49:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor U.A.T. Orașul Năsăud/Consiliului Local al orașului Năsăud/Primarului orașului Năsăud în...

  • HC 13 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:47:54

   HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unor imobile – terenuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 12 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:45:17

   HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului U.A.T. oraș Năsăud Bodea Marius pentru a vota respingerea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă...

  • HC 11 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:43:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea...

  • HC 10 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:39:17

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr....

  • HC 9 din 04.02.2022

   2022-02-11 10:34:16

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în...

  • HC 8 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:32:50

   HOTĂRÂRE privind înființarea Compartimentului ”Centrul de zi pentru persoane vârstnice”  și a Compartimentului ” Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu” în cadrul Direcției de asistență...

  • HC 7 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:28:47

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  „Dr. George Trifon”...

  • HC 6 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:27:23

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul...

  • HC 5 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:26:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2022 Consiliul Local...

  • HC 4 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:23:41

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Organigrama și Statul de funcții pe anul 2022 pentru Societatea Local Serv SRL Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 3 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:21:54

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie, 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 2 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:20:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2022-2023 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 1 din 31.01.2022

   2022-02-11 10:17:07

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

  • HC 147 din 22.12.2021

   2022-01-21 09:43:56

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 146 din 22.12.2021

   2022-01-21 09:42:46

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2021        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în...

  • HC 145 din 17.12.2021

   2021-12-22 13:17:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării, pentru anul 2022, a prețurilor prevăzute în anexele nr. 2 - 6 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017 privind...

  • HC 144 din 17.12.2021

   2021-12-22 13:15:02

   HOTĂRÂRE privind acordarea  de premii elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii - aur, argint, bronz la Faza Națională sau...

  • HC 143 din 17.12.2021

   2021-12-22 13:13:37

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea unui număr de  50 de locuri la Creșa orașului Năsăud, unitate subordonată consiliului local Năsăud, pentru...

  • HC 142 din 17.12.2021

   2021-12-22 13:12:23

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie, 2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri;    Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 141 din 17.12.2021

   2021-12-22 13:11:00

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 140 din 17.12.2021

   2021-12-22 07:43:56

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2022 Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în...

  • HC 139 din 13.12.2021

   2021-12-17 09:59:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14...

  • HC 138 din 13.12.2021

   2021-12-17 09:58:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2020, in sumă de 350.054,81 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit...

  • HC 137 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:15:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul...

  • HC 136 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:13:58

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Modificare coeficienți de urbanism a zonei studiate – intravilan oraș Năsăud, C.F. nr. 30023” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 135 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:12:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 134 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:11:36

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Năsăud în  Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la...

  • HC 133 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:10:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a  premiilor elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii - aur, argint, bronz la...

  • HC 132 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:09:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a...

  • HC 131 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:08:04

   HOTĂRÂRE privind achiziționarea unei suprafețe de teren de 35 mp, înscrisă în C.F. nr. 30710 Năsăud, nr. cad. 30710, amplasată în incinta spațiului de joacă aferent Grădiniței cu Program Normal nr....

  • HC 130 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:06:36

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 117/06.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al...

  • HC 129 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:04:38

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 128 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:03:41

   HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 104/22.09.2021 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 127 din 25.11.2021

   2021-12-10 11:00:59

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 126 din 25.11.2021

   2021-12-10 10:59:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl....

  • HC 125 din 25.11.2021

   2021-12-10 10:57:46

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 124 din 02.11.2021

   2021-11-11 11:01:56

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de...

  • HC 123 din 02.11.2021

   2021-11-11 10:51:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul...

  • HC 122 din 02.11.2021

   2021-11-11 10:49:51

   HOTĂRÂRE              privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa...

  • HC 121 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:47:54

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  „Dr. George Trifon”...

  • HC 120 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:45:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei finale cu solicitanții care au acces la locuință socială în ordinea priorității punctajului, a listei solicitanților care nu au acces la locuință socială și a...

  • HC 119 din 22.10.2021

   2021-11-11 10:43:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 13...

  • HC 118 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:39:11

   HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii pentru identificarea unui teren necesar extinderii cimitirului multiconfesional, situat în orașul Năsăud, str. Lt. Nicolae Prahase și de negociere a...

  • HC 117 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:37:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 116 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:34:46

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 115 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:33:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob...

  • HC 114 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:32:36

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 113 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:31:16

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 96/31.08.2021 privind aprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea...

  • HC 112 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:27:35

   HOTĂRÂRE privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în...

  • HC 111 din 19.10.2021

   2021-11-11 10:24:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire „Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu 16 apartamente destinate închirierii, în Năsăud, str. Bistriței, nr. 36,...

  • HC 110 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:07:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai...

  • HC 109 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:06:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative, cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2...

  • HC 108 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:05:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 107 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:04:04

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 14 consilieri; Având în...

  • HC 106 din 28.09.2021

   2021-11-11 10:02:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2021 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr....

  • HC 105 din 28.09.2021

   2021-11-11 09:59:55

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 104 din 22.09.2021

   2021-09-28 05:25:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 103 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:21:24

   HOTĂRÂRE privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 102 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:12:23

   HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora, a imobilelor pe care...

  • HC 101 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:07:51

   HOTĂRÂRE privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile Consiliul Local Năsăud, Întrunit...

  • HC 100 din 31.08.2021

   2021-09-21 08:02:07

   HOTĂRÂRE privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16...

  • HC 99 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:58:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general reactualizat și a cotei de cofinanțare reactualizate  pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare, în cartierul...

  • HC 98 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:53:03

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 97 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:49:39

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere: - proiectul de...

  • HC 96 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:46:50

   HOTĂRÂRE privindaprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Năsăud...

  • HC 95 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:43:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl....

  • HC 94 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:39:46

   HOTĂRÂRE   privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 93 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:30:47

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 93 din 31.08.2021

   2021-09-21 07:29:04

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 92 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:51:05

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare a Ministerului Educației - Liceul Tehnologic Economic Năsăud asupra imobilului teren și construcții înscrise în C.F. nr. 25466 Năsăud, nr. cad....

  • HC 91 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:49:16

   HOTĂRÂRE privind înființarea unor posturi contractuale în afara organigramei  aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud pentru...

  • HC 90 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:46:12

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de...

  • HC 89 din 11.08.2021

   2021-08-17 08:42:34

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 88 din 29.07.2021

   2021-08-11 07:05:21

   HOTĂRÂRE privind aprobarea subapartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 30832-C1-U5 Năsăud, nr. cadastral 577/C1/E1/U10, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 87 din 29.07.2021

   2021-08-11 07:02:00

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – strada Crișan (tronson 2), situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a...

  • HC 86 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:54:44

   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 74/29.06.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20...

  • HC 85 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:51:18

   HOTĂRÂRE privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea orașului Năsăudși administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud pentru obiectivele de...

  • HC 84 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:48:56

   HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 83 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:43:00

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Organigrama, Statul de funcții pe anul 2021, Bilanțul contabil pe anul 2020, Contul de profit și pierdere pe anul 2020,...

  • HC 82 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:39:37

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în vedere:   - proiectul de hotărâre...

  • HC 81 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:36:20

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv...

  • HC 80 din 29.07.2021

   2021-08-11 06:00:29

   HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud pentru anul 2021 Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 79 din 29.07.2021

   2021-08-11 05:58:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 15 consilieri; Având în...

  • HC 78 din 29.07.2021

   2021-08-11 05:55:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl....

  • HC 77 din 05.07.2021

   2021-08-11 05:52:27

   HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021     Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 10...

  • HC 76 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:47:51

   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața...

  • HC 75 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:43:53

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului...

  • HC 74 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:42:11

   HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud...

  • HC 73 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:39:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a imobilului – apartament nr. 1, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, înscris în C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, nr. cad. 304/c/1...

  • HC 72 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:37:45

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare, stabilite în baza Proceselor-verbale de negociere a prețului de vânzare a spatiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac...

  • HC 71 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:34:55

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 34038/24.06.2021; notă de fundamentare și...

  • HC 70 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:31:07

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron...

  • HC 69 din 29.06.2021

   2021-08-11 05:25:43

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 68 din 28.05.2021

   2021-06-28 08:04:15

   HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii imobilului-teren înscris in C.F. nr. 31007 Năsăud, nr. top. 912, nr. top. 914/1, în suprafață de 693 mp. și a construcției edificate pe suprafața acestui...

  • HC 67 din 28.05.2021

   2021-06-28 08:01:18

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului...

  • HC 66 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:57:24

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud Consiliul...

  • HC 65 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:50:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul...

  • HC 64 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:47:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2021 Consiliul Local...

  • HC 63 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:44:10

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri Având în vedere : ...

  • HC 62 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:41:34

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 61 din 28.05.2021

   2021-06-28 07:37:44

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2020 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17consilieri; Având în vedere:   proiectul...

  • HC 60 din 28.04.2021

   2021-05-13 08:00:15

   HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” a unor  imobile terenuri situate în proprietatea orașului Năsăud,...

  • HC 59 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:57:22

   HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30802 Năsăud, nr. cadastral 30802, în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, aparținând orașului Năsăud –...

  • HC 57 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:44:00

   HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru investițiile realizate de către chiriași la spațiile cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a...

  • HC 56 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:41:39

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică pentru obiectivul de investiție: "Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul...

  • HC 55 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:38:32

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 m”, a...

  • HC 54 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:36:39

   HOTĂRÂRE privind rectificarea erorii materiale strecurată în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru...

  • HC 53 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:32:52

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei lunare la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în...

  • HC 52 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:29:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al...

  • HC 51 din 28.04.2021

   2021-05-13 07:04:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud...

  • HC 50 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:47:08

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre...

  • HC 49 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:11:47

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud Consiliul Local...

  • HC 48 din 28.04.2021

   2021-05-13 06:03:52

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 47 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:35:49

   HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea...

  • HC 46 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:30:28

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr....

  • HC 45 din 20.04.2021

   2021-04-28 08:25:13

   HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a 16 consilieri ; Având în...

  • HC 44 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:27:19

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare și Comisia de contestații pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor...

  • HC 43 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:25:59

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021         Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17...

  • HC 42 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:23:50

   HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Consiliul...

  • HC 41 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:20:29

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având...

  • HC 40 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:18:56

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud cu nr.9/31.01.2018 privind aprobarea aderării Oraşului Năsăud, Județul Bistriţa – Năsăud, la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud” Consiliul Local...

  • HC 39 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:16:51

   HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii...

  • HC 38 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:14:52

   HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor anuale către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat, aferente anului 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință...

  • HC 37 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:13:04

   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora...

  • HC 36 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:10:40

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe vacante pentru tineri, în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Năsăud Consiliul...

  • HC 35 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:08:18

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2021 Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat...

  • HC 34 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:06:05

   HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale...

  • HC 33 din 31.03.2021

   2021-04-20 07:04:05

   HOTĂRÂRE privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în...

  • HC 32 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:09:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului, modelului Protocolului de colaborare și a modelului  de Contract de voluntariat pentru Proiectul educațional “EDUCAȚIA ȚINE DE NOI” Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 31 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:08:05

   HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea...

  • HC 30 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:05:29

   HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în...

  • HC 29 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:03:59

   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului...

  • HC 28 din 25.02.2021

   2021-03-19 08:01:20

   HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 27 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:59:41

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite...

  • HC 26 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:57:38

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada...

  • HC 25 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:55:44

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de...

  • HC 24 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:54:09

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Târgului  de joi” în Orașul Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în...

  • HC 23 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:52:19

   HOTĂRÂRE privind aderarea U.A.T. Orașul Năsăud la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință  ordinară, în prezența a 16...

  • HC 22 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:50:51

   HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România,...

  • HC 21 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:48:06

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul...

  • HC 20 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:45:02

   HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în...

  • HC 18 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:38:03

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 16 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 17 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:36:33

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial – AXA, Totem, reclamă, împrejmuire și branșamente” Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a...

  • HC 16 din 25.02.2021

   2021-03-19 07:34:19

   HOTĂRÂRE privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al...

  • HC 15 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:49:53

   HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și...

  • HC 14 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:48:29

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea faptelor de cerșetorie pe raza orașului Năsăud Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în...

  • HC 13 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:46:26

   HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spațiilor cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea...

  • HC 12 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:45:37

   HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea...

  • HC 11 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:43:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, județul...

  • HC 10 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:42:14

   HOTĂRÂRE pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 8612 mp., situat în zona blocurilor de locuințe B1, B2, B3, B4, A4, A5, F1, E1 și E2 din...

  • HC 9 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:39:33

   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2021 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară, în prezența a 17 consilieri; Având în vedere:   proiectul de hotărâre...

  • HC 8 din 27.01.2021

   2021-02-04 13:38:18

   HOTĂRÂRE  privind închirierea, prin licitație publică deschisă, a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E),...

  • HC 7 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:08:36

   HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4...

  • HC 6 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:06:27

   HOTĂRÂRE  privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la...

  • HC 5 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:04:17

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar2021-2022 Consiliul Local Năsăud, Întrunit în ședință ordinară,...

  • HC 4 din 27.01.2021

   2021-02-04 12:01:04

   HOTĂRÂRE privind angajarea Societății Civile de Avocați ”Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 7256/190/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița...

  • HC 3 din 27.01.2021

   2021-02-04 11:56:54

   HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

  • HC 2 din 27.01.2021

   2021-02-04 11:55:43

   HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 23 din 18.03.2016 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022 Consiliul Local Năsăud,...

  << < 1 2 3 4 5 > >> (5)

 • Hotarari 2013

  • HC 73 din 29.06.2016

   2016-09-13 08:51:37

   Hotărâre   privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016   Consiliul Local Năsăud ,      întrunit în ședință extraordinară, în prezența a 14 consilieri, Având în vedere:   - proiectul de...

  • HC 116 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:38

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 115 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:46:00

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie 2014.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 114 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:45:30

   HOTĂRÂRE aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole întocmit la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud....

  • HC 113 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:43:54

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, începând cu anul şcolar 2014-2015.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară,...

  • HC 112 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:42:39

   HOTĂRÂRE   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare trotuare pe strada Mihai Eminescu, din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”....

  • HC 111 din 19.12.2013

   2014-01-14 06:41:01

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare strada Emil Rebreanu din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”.   Consiliul Local...

  • HC 110 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:07:20

   HOTĂRÂRE privind  aprobarea încredinţării mandatului special  primarului oraşului Năsăud să voteze şi să semneze  pe seama şi în numele oraşului Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea cotizaţiei pentru...

  • HC 109 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:44

         HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 108 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:06:09

       HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Creşei şi a cabinetelor medicale scolare, unităţi subordonate Consiliului Local al oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,...

  • HC 107 din 28.11.2013

   2013-12-12 12:05:18

              HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de salubrizare al oraşului Năsăud.                                                  Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenta a 14...

  • HC 106 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:52:25

   HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice  şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în...

  • HC 105 din 28.11.2013

   2013-12-12 11:49:44

          HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud, pe anul 2013.                                                    Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14...

  • HC 104 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:01:56

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna noiembrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ­­14  consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 103 din 31.10.2013

   2013-11-26 08:00:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai           obiectivului de investiţii „ Hală  pentru desfacerea produselor lactate situată în oraşul Năsăud, strada Piata...

  • HC 102 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:47

   HOTĂRÂRE        privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a terenului     în suprafaţă totală de 765 mp, cuprins în domeniul public al oraşului, în vederea  realizării unui...

  • HC 101 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:58:02

   HOTĂRÂRE     privind aprobarea încredinţării mandatului special, primarului oraşului Năsăud, să voteze  şi să semneze pe seama şi în numele oraşului Năsăud, adoptarea Hotărârii privind aprobarea listei...

  • HC 100 din 31.10.2013

   2013-11-26 07:57:17

   HOTĂRÂRE     privind preluarea în domeniul public al oraşului Năsăud a  unor imobile  şi luarea în evidenţa financiar-contabilă  a unor contracte de vânzare/cumpărare  imobile  aflate în administrarea S.C....

  • HC 99 din 24.10.2013

   2013-11-26 07:55:17

   HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a ___...

  • HC 98 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:07:37

   HOTĂRÂRE        privind însusirea de către Consiliul Local Năsăud a modificarii stării de C.F.     a imobilului teren cu nr. top. 1362/1/1 din C.F. nr. 3927, Năsăud şi aprobarea înscrierii     în C.F.  a lotului de...

  • HC 97 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:54

   HOTĂRÂRE                         privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna octombrie 2013.        Consiliul Local Năsăud,     Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ;     Având în vedere :   - proiectul de...

  • HC 96 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:06:01

   HOTĂRÂRE           privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix - autoturism, aparţinând Consiliului Local Năsăud, către Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în...

  • HC 95 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:04:39

   HOTĂRÂRE         privind acordarea scutirii de la plată a unor impozite neachitate, datorate de Uniunea            Comunelor Grănicereşti Năsăudene  bugetului local, pe anul 2013.         Consiliul Local Năsăud,   întrunit în...

  • HC 94 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:03:55

   HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acţiuni pentru gospodărirea urbană  în oraşul Năsăud, pe perioada toamnă-iarnă 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 93 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:02:34

   HOTĂRÂRE  privind acordarea burselor de merit unor elevi din unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud, pe anul şcolar 2013-2014.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţa...

  • HC 92 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:01:38

   HOTĂRÂRE    privind aprobarea repartizării locuinţei situate în Năsăud, str. Mihai Eminescu,   Bl. 2C, ap. 5, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,                                                d-nei Vieru Ştefana-Maria.     Consiliul Local...

  • HC 91 din 26.09.2013

   2013-10-07 08:00:11

   HOTĂRÂRE                          privind transformarea unor funcţii publice vacante din aparatul                                         de specialitate al primarului oraşului Năsăud.   Consiliul Local Năsăud,   Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 90 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:52

   HOTĂRÂRE   privind acordul de principiu pentru amplasarea unui ansamblu statuar, reprezentând „Martirii Năsăudeni”,  în Parcul central, situat  în Piaţa Unirii, din oraşul Năsăud.   Consiliul Local...

  • HC 89 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:11:00

   HOTĂRÂRE    privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului    Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local, în...

  • HC 88 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:10:08

   HOTĂRÂRE privind revocareaHotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4 Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 87 din 19.09.2013

   2013-10-01 08:07:03

      HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, pe anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 17...

  • HC 86 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:11:19

   HOTĂRÂRE            privind aprobarea închirierii unui teren, în suprafaţă de 19,64 mp, domeniul public,                                                                  ocupat de construcţie cu caracter provizoriu - chioşc de difuzare a presei -  situat in Piaţa Unirii,...

  • HC 85 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:10:28

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna septembrie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în vedere :             - proiectul de...

  • HC 84 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:09:19

   HOTĂRÂRE      privind repartizarea unei locuinţe ce aparţine fondului locativ din domeniul privat al oraşului               Năsăud, Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon”, unitate subordonată Consiliului Local                                   în...

  • HC 83 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:08:32

   HOTĂRÂRE    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Năsăud nr.75/2009 privind retragerea         dreptului de folosinţă şi administrare a apartamentului nr.1, sc.C, Bl.4Bis, str. I.Mureşianu,...

  • HC 82 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:53

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor depuse de solicitanţii pentru locuinţe construite prin Agenţia Naţională...

  • HC 81 din 29.08.2013

   2013-09-10 09:07:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii Comisiei sociale de analizare a solicitărilor pentru repartizarea    locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a locuinţelor sociale sau de...

  • HC 80 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:48

   HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Local Năsăud  în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager al Casei de Cultura “Liviu Rebreanu” Năsăud şi în Comisia de...

  • HC 79 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:05:15

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Năsăud, pe luna august 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri ; Având în...

  • HC 78 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:04:46

   HOTĂRÂRE privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Năsăud, pentru sprijinirea  acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor.   Consiliul...

  • HC 77 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:02:37

   HOTĂRÂRE  privind revocarea unor hotărâri ale Consiliului Local Năsăud, adoptate în anul 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 14 consilieri; Având în vedere :              -...

  • HC 76 din 31.07.2013

   2013-09-10 09:00:03

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 75 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:40

   HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Năsăud, pe luna iulie 2013.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 17 consilieri ; Având în...

  • HC 74 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:50:14

   HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin licitaţie publica a imobilului construcţie „Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, în suprafaţa de 399 mp.,...

  • HC 73 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:48:22

    HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii unor imobile, terenuri şi construcţii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru...

  • HC 72 din 27.06.2013

   2013-07-15 07:45:18

   HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2013....

  • HC 71 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:35:23

   HOTĂRÂRE privind transformarea  postului vacant de referent treapta II,  în postul de administrator treapta I la Casa de Cultură Liviu Rebreanu Năsăud, unitate subordonantă Consiliului Local Năsăud....

  • HC 70 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:34:24

   HOTĂRÂRE privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară  a Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.   Consiliul Local Năsăud, Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa...

  • HC 69 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:45

   HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii contractului de management a domnului Pop Pahone manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, prin renunţare la mandatul încredinţat.   Consiliul Local...

  • HC 68 din 29.05.2013

   2013-06-25 10:33:13

   HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.50/2013,   privind renuntarea prin demisie la mandatul de manager al Casei de Cultură „ Liviu Rebreanu” Năsăud, a...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> (17)