×

Eroare

There was a problem loading image Colectare corecta.pngin mod_featcats


ADI DEȘEURI INFORMAȚII UTILE.

 • Articole recente

  • PROIECTULUI DE HOTARARE a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Nasaud

   2022-11-21 12:40:21

   Nr.37885/21.11.2022   PROCES VERBAL DE AFISARE    Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Nasaud, pentru parioada 2021-2023.         PROIECTUL DE HOATARARE s-a expus spre dezbatere publică pentru a fi studiat şi analizat de cetăţenii interesaţi în vederea prezentării detaliate a dezbaterilor proiectelor de hotărâre şi a diverselor probleme cuprinse în ordinea de zi a şedinţei din data mai sus menţionată.         Afişarea s-a...

  • Anunț examen promovare impozite și taxe

   2022-11-18 09:00:36

   NR. 37796/18.11.2022 ANUNȚ   PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263 361 026, fax 0263 361 028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,  în data de 19.12.2022, proba scrisă, pentru următoarele funcții publice:   Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad superior în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.   Bibliografia/Tematica   a. Constituția României,...

  • Variantă ocolitoare oraș Năsăud.

   2022-10-31 12:53:11

   36137/28.10.2022 PROCES – VERBAL Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afișării PLANULUI URBANISTIC ZONAL , pentru construire: ,,Varianta ocolitoare, oraș Năsăud, Jud. Bistrița – Năsăud”pe terenul identificat în orașul Năsăud partea stânga al râului Someșul Mare în sensul de curgere, învecinându-se în partea de nord cu râul Someșul Mare, în partea de sud cu terenuri private, în partea de est  cu DN 17C , în partea de vest com. Salva.   Publicația a fost afișată la sediul Consiliului Local Năsăud,...

  • Anunț concurs recrutare ARHITECT ȘEF.

   2022-08-19 07:07:56

   Nr. 31983/19.08.2022 ANUNȚ PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, organizează concurs  de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice,  vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  astfel:   Arhitect șef, clasa I, gradul I  în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud   Condiții de participare la concurs: - candidații...

  • Colectare corectă deșeuri

   2020-10-29 06:53:38

    

  • Campanie de informare privind demararea instruirii initiale a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor

   2020-10-05 06:41:57

   Campanie de informare privind demararea instruirii initiale a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor Detalii privind participare la cursul de instruire, se poate obține de la oficiul fitosanitar județean. Click pe acest link.

  • DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare

   2020-02-20 12:20:20

   Anexa 1 DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici din orașul Năsăud,în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019 Anexa 2 DECLARAȚIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane fizice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019 Anexa 3 DECLARAȚIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de...

  • Proiecte de hotarari cu caracter normativ

   2019-12-03 15:52:02

  • ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI

   2018-09-12 09:58:39

   ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI

  • ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

   2017-06-12 12:23:05

   ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

  • Principii jurisprudență CEDO

   2017-04-27 10:02:28

   Principii jurisprudență CEDO

  • Anunț privind adunările publice

   2017-04-25 06:29:13

     DISPOZIȚIE pentru modificarea și completarea Dispoziției primarului nr.549 din 05.10.2017, privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul orașului Năsăud 2022 Dispoziție privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la nivelul orașului Năsăud 2016. Dispoziție privind modificarea și completarea dispozitiei privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la...