Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • Articole recente

  • Anunț examen promovare in gradul imediat superior

   2018-05-18 06:45:58

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD  NR.27662/18.05.2018     ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 20.06 – 22.06.2018, pentru următoarea funcţie publică:   1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului public de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud. Bibliografia conform...

  • Anunț examen promovare in gradul imediat superior

   2018-05-18 06:45:29

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD  NR.27662/18.05.2018     ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 20.06 – 22.06.2018, pentru următoarea funcţie publică:   1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului public de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud. Bibliografia conform...

  • Anunt concurs inspector clasa I grad debutant serviciul urbanism comp tehnic-investitii

   2018-05-08 06:24:26

   PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr.26656/08.05.2018   ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă:  Inspector, clasa I, grad debutant, în cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului, compartimentul...

  • Anunț concurs muncitor calificat-sudor, serviciul drumuri și mecanizare.

   2018-05-04 06:14:09

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr.26470/03.05.2018   ANUNŢ   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării posturilor vacante de: 1.Muncitor calificat - Sudor, treapta III în cadrul Serviciului Drumuri şi mecanizare din subordinea Consiliului Local Năsăud....

  • BULETIN DE AVERTIZARE nr. 2 din 30 martie 2018 - măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic, răsaduri de legume, căpșuni zmeură-

   2018-04-02 05:56:49

   MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ DIRECTIA FITOSANITARA OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD   BULETIN DE AVERTIZARE nr. 2 din 30 martie 2018   La  MĂR se vor aplica 3 tratamente astfel : - tratamentul I - pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, ouălor de afide şi acarieni, păduchelui din San-Jose, păduchelui lânos, făinării cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide: CALYPSO 480 SC – 0,02% +...

  • Program colectare deșeuri 25.12.2017-01.01.2018

   2017-12-18 13:41:17

   Program colectare deșeuri 25.12.2017 - 01.01.2018

  • Contract deszăpezire sezonul rece 2017_ 2018

   2017-10-13 06:31:38

   ORAŞUL NĂSĂUD     Contract de servicii  Nr. 43303 din 04.10.2017     1. Preambul În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între Oraşul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, telefon +40263361027, fax +40263361029, cod fiscal 4347887, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X, deschis la Trezoreria Năsăud, reprezentat prin dl MIRCEA ROMOCEA, Primarul oraşului Năsăud, dl VASILE ȘOLDEA – secretarul oraşului Năsăud şi dl GHEORGHE STOIAN– şef Birou...

  • ANUNTURI CONSULTARE PIATA

   2017-06-12 12:36:39

   ANUNTURI CONSULTARE PIATA

  • ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

   2017-06-12 12:23:05

   ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

  • Publicații declarație de căsătorie

   2017-05-05 05:33:25

  • Principii jurisprudență CEDO

   2017-04-27 10:02:28

   Principii jurisprudență CEDO

  • Anunț privind adunările publice

   2017-04-25 06:29:13

   Dispoziție privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la nivelul orașului Năsăud. Dispoziție privind modificarea și completarea dispozitiei privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la nivelul orașului Năsăud.

  • Anunț privind instituirea taxei speciale de salubrizare

   2017-01-01 00:00:00

   ANUNȚ IMPORTANT !!!              Vă aducem la cunoștință faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud a adoptat Hotărârea nr.103/22.09.2016, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016,  pe durată determinată,  pentru peroane fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale, cu un operator de salubritate.          Conform Hotărârii mai sus menționate, cuantumul taxei de salubrizare la...

  • Statut Năsăud 2015

   2016-05-25 11:24:02

   STATUT NĂSĂUD 2015 PUG NĂSĂUD rețele UAT Năsăud Completări la inventar Completari la inventar 2   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));  

  • Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.

   2016-05-24 07:30:59

   Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));