Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • Articole recente

  • Anunț licitație publică închiriere spații comerciale Piața Aglroalimentară

   2017-12-11 11:06:45

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD NR. 46867 din 07.12.2017 ANUNŢ    PUBLIC 1. Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 12.01.2018, ora 10:00 la sediul unităţii, licitație publică cu strigare privind închirierea a două spații comerciale din Piața Agroalimentară, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud, situate pe strada Piața Nouă, identificate conform planurilor existente la compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei...

  • Anunț închiriere spații Policlinică

   2017-12-11 11:04:09

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD NR. 46868 din 07.12.2017 ANUNŢ    PUBLIC 1. Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 10.01.2018, ora 10:00 la sediul unităţii, licitație publică privind închirierea spațiilor din Policlinica situată în orașul Năsăud, Bulevardul Grănicerilor, nr. 25, etajul I, spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud pentru desfășurarea de activități medicale și activități medicale conexe; 2. În caz de neadjudecare,...

  • Contract deszăpezire sezonul rece 2017_ 2018

   2017-10-13 06:31:38

   ORAŞUL NĂSĂUD     Contract de servicii  Nr. 43303 din 04.10.2017     1. Preambul În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între Oraşul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, telefon +40263361027, fax +40263361029, cod fiscal 4347887, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X, deschis la Trezoreria Năsăud, reprezentat prin dl MIRCEA ROMOCEA, Primarul oraşului Năsăud, dl VASILE ȘOLDEA – secretarul oraşului Năsăud şi dl GHEORGHE STOIAN– şef Birou...

  • ANUNTURI CONSULTARE PIATA

   2017-06-12 12:36:39

   ANUNTURI CONSULTARE PIATA

  • ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

   2017-06-12 12:23:05

   ANUNTURI ACHIZITIE DIRECTA SERVICII

  • Publicații declarație de căsătorie

   2017-05-05 05:33:25

  • Principii jurisprudență CEDO

   2017-04-27 10:02:28

   Principii jurisprudență CEDO

  • Anunț privind adunările publice

   2017-04-25 06:29:13

   Dispoziție privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la nivelul orașului Năsăud. Dispoziție privind modificarea și completarea dispozitiei privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunăriror publice la nivelul orașului Năsăud.

  • Anunț privind instituirea taxei speciale de salubrizare

   2017-01-01 00:00:00

   ANUNȚ IMPORTANT !!!              Vă aducem la cunoștință faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud a adoptat Hotărârea nr.103/22.09.2016, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016,  pe durată determinată,  pentru peroane fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale, cu un operator de salubritate.          Conform Hotărârii mai sus menționate, cuantumul taxei de salubrizare la...

  • Statut Năsăud 2015

   2016-05-25 11:24:02

   STATUT NĂSĂUD 2015 PUG NĂSĂUD rețele UAT Năsăud Completări la inventar Completari la inventar 2   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));  

  • Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.

   2016-05-24 07:30:59

   Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));