Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • Articole recente

  • Strategie anuala de achizitii publice pe anul 2017 a orasului Nasaud

   2017-03-20 10:30:48

   Strategie anuala de achizitii publice pe anul 2017 a orasului Nasaud.pdf

  • Anunt concurs grad debutant 17.03.2017

   2017-03-17 09:41:05

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15                                          Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr.22175/17.03.2017   ANUNŢ   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de 10.04.2017, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuţie, vacant de:   Inspector de specialitate, grad debutant în cadrul compartimentului...

  • Anunț concurs Inspector comp. gestiunea deșeurilor și mediu.

   2017-03-13 12:43:37

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //   ANUNŢ   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de05.04.2017, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuţie, vacant de:     Inspector de specialitate, grad debutantîn cadrul compartimentului gestiunea deşeurilor,...

  • Publicație declarație de căsătorie 13.03.2017

   2017-03-13 12:38:36

   S.P.C.L.E.P.Năsăud COMPARTIMENT STARE CIVILĂ Nr.înreg.la A.N.S.P.D.C.P.1939   PUBLICAŢIE       Astăzi13.03.2017, a fost  înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui URS CLAUDIU, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or. Năsăud, jud. Bistriţa - Năsăud şi, a d-rei MOLDOVAN DANIELA - LENUŢA,în vârstă de 22 ani, cu domiciliul înor. Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud.            În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă...

  • Anunț inspector tehnic-investiții

   2017-03-03 10:30:56

   PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr.21672/03.03.2017   ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă:    Inspector, clasa I, grad debutant, în cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului, compartimentul...

  • Anunț concurs inspector IMPOZITE și TAXE

   2017-02-24 11:24:13

   PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15 Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr.21357/24.02.2017   ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă:   Inspector, clasa I, grad asistent, în cadrul Biroului impozite şi taxe din aparatul de specialitate al...

  • Anunț examen promovare, 3 x inspector IE, EP, IT

   2017-02-20 10:01:01

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD NR.21077/17.02.2017   ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 21.03 – 23.03.2017, pentru următoarele funcţii publice:   1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Biroului integrare europeană, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare internaţională din aparatul de...

  • Anunț examen promovare, 3xinspector IE, EP, IT

   2017-02-20 10:00:43

   PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD NR.21077/17.02.2017   ANUNŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 21.03 – 23.03.2017, pentru următoarele funcţii publice:   1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Biroului integrare europeană, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare internaţională din aparatul de...

  • Anunț de consultare-elaborare DALI pentru centru vârstnici.

   2017-02-07 00:00:00

   Primăria orașului Năsăud                                                                                                             Nr. 20008/31.01.2017                                                                                                           Aprobat, PRIMAR                                                                                                                       MIRCEA ROMOCEA                   ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚII      a) Denumirea autorității contractante și datele de contact: Orașul Năsăud, Piața Unirii, Nr.15, loc. Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, cod poștal: 425200, tel: +40 263361026, fax: +40 263361029, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //   b) adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a...

  • Anunț privind instituirea taxei speciale de salubrizare

   2017-01-01 00:00:00

   ANUNȚ IMPORTANT !!!              Vă aducem la cunoștință faptul că, Consiliul Local al orașului Năsăud a adoptat Hotărârea nr.103/22.09.2016, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016,  pe durată determinată,  pentru peroane fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale, cu un operator de salubritate.          Conform Hotărârii mai sus menționate, cuantumul taxei de salubrizare la...

  • Statut Năsăud 2015

   2016-05-25 11:24:02

   STATUT NĂSĂUD 2015 PUG NĂSĂUD rețele UAT Năsăud Completări la inventar Completari la inventar 2   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));  

  • Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.

   2016-05-24 07:30:59

   Planul de actiune pentru energie durabila al Orașului Năsăud.   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));  

  • Anunt privind adunările publice

   2016-04-15 06:37:57

     (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));