Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Primar

PRIMAR: Dorin-Nicolae VLAȘIN

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia.
Reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către un viceprimar şi de către secretar.
Functionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii.
Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului.

Curriculum Vitae Dorin-Nicolae Vlașin