PRIMAR: Dorin-Nicolae VLAȘIN

Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia.
Reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către un viceprimar şi de către secretar.
Functionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii.
Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului.

Curriculum Vitae Dorin-Nicolae Vlașin