Viceprimar: Marius BODEA

Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor Consiliului Local.

Curriculum Vitae Marius Bodea