Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Năsăud

Prezentare generală

În orașul Năsăud se regăsesc câteva repere ale moștenirii istorice ale Transilvaniei de nord. Este locația principalelor instituții administrative, culturale și educaționale ale Văii Someșului si este localizat in proximitatea celor mai spectaculoase frumuseți alpine ale României.

Overview

Nasaud is home to a few highlights of the historical heritage of Northern Transylvannia. It is home to the main education, administrative and Cultural institutions of the SomeșValley and is located within easy reach of the most spectacular alpine beauties of Romania.

 

Detalii despre turul virtual al orașului Năsăud

 

 

Steagul orașului

Emblema orașului Năsăud, marchează zestrea istorică a orașului: educație la cele mai înalte standarde și moștenirea regimentului de graniță.

Town Flag

The municipal standard of Nasaud marks the historical heritage of the town: premium education and the border regiment legacy.

Istorie la prima privire

Câteva clădiri de la sfârșitul secolului 18 începutul secolului 19 încă există, majoritatea fiind renovate cu mult bun gust.

Din păcate unele dintre acestea s-au deteriorat în anii de după război și în timpul crizei economice ce a urmat anilor 1990.

Cel mai remarcabil în această privință fiind fostul sediu militar al regimentului militar habsburgic, acum, un muzeu frumos restaurat. Majoritatea soldaților aparținând acestui regiment au luptat în bătălia de la Austerlitz sau în bătălia de la Podul Arcole împotriva armatelor lui Napoleon Bonaparte. Muzeul Regimentelor de Graniță din Năsăud este deschis publicului în această locație. Deține o secțiune de artă populară, o secțiune etnografică, o secțiune arheologică și o expoziție ce prezintă personalitățile ce au activat în cadrul regimentului de graniță.

History at a glance

Nasaud has a few late 18th and early 19th century buildings left standing, most of them exquisitely restored.

Sadly, others were lost to neglect during the postwar years and the economic crises of the 1990s.

Most remarkable in this regard is the former military headquarters of the Habsburg era military regiment, now a beautifully restored museum. Most of the soldiers belonging to this regiment fought during the Austerlitz battle or at the Arcole Bridge against the armies led by Napoleon Bonaparte. The Nasaud Border Regiments’ Museum is currently opened at this location. It has a folk art section, an ethnography one, an archeology sectionand an exhibition presenting the personalities that used to activate within the border regiment.

Exterior și camera din Muzeul Grăniceresc
Exterior and room from the Border Guard Museum

Clădirea primăriei încorporează elemente în stil Art Deco (stilul Eclectic) și este localizată în mijlocul unei piețe ce datează din secolul 19 (acum un parc), cu multe clădiri construite în stilul clasic al imperiului Austro-Ungar.

The town hall building incorporates select Art Deco elements and is located in the midst of a 19th century square (now a park), with many buildings styled after the classical style of the Austro-Hungarian empire.

Instantanee din vechiul oraș
Snapshots from the Old Town

De-a lungul ultimilor ani, multe din aceste clădiri au fost restaurate, fapt ce va contribui la creșterea atractivității Vechiului Oraș din punct de vedere social. Pentru a intra in atmosfera orașului vizitați cafeneaua în stil ”steampunk” din piața principală și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.

Arhitectura locală notabilă de la începutul secolului 20 include o biserică neo-bizantină și clădirea Școlii Mihai Eminescu care se bazează pe o versiune mai degrabă austeră a stilului neo-românesc prevalent în România acelor vremuri. Profilul neo-Gotic al Bibliotecii Academiei face de asemenea parte din reperele istorice ale orașului.

Poate unul din cele mai remarcabile elemente ale arhitecturii postbelice este clădirea actualei Case de Cultură (construită la sfârșitul anilor 1950) precum și Fabrica Textila notabilă pentru construcția în stilul erei socialiste. Recentele lucrări de recondiționare asupra acestor clădiri nu au distrus totuși detaliile originale ale acestora.

During the past few years, many of these building have been restored and will contribute to making the Old City more attractive to social life than it is today. To take in the atmosphere, check the steampunk café in the main square and pay a visit to the National Center for Tourist Information and Promotion.

Notable early 20th century local architecture includes a neo-Byzantine church and the building of the Mihai Eminescu School, which draws on a rather austere version neo-Romanian style that prevailed in Romania at the time. The neo-Gothic skyline of the Academy Library is also part of the town’s historical landmarks.

Perhaps the most remarkable item of postwar architecture is the current House of Culture(built in the late 1950s) as well as the Textila Works, notable for their socialist-era styling. Some of the recent renovations made on these buildings have nevertheless obliterated the original detailing.

Activități

Oamenii sunt adesea surprinși și impresionați de faptul că un oraș atât de mic are atâtea de oferit atât locuitorilor cât și călătorului plin de imaginație. În timp ce centrul orașului este pe cale de a deveni un mediu social cu restaurante și cafenele, partea estică a orașului se mândrește deja cu o oferta bogată de bucătărie tradițională sănătoasă și cu cafeaua excelentă. Actuala activitate a Casei de Cultură ca un loc de întâlnire pentru tineri, dorește să propulseze energie într-un oraș cu un număr ridicat de instituții educaționale ce deservesc întreaga Vale a Someșului.

 

Orașul Năsăud este înconjurat de nenumărate vestigii naturale accesibile cu mașina sau cu trenul, totuși cele mai frumoase peisaje din Munții Rodnei sunt accesibile numai pe jos. Pentru informații suplimentare privind traseele vizitați:

http://www.turismnasaud.ro/trasee-turistice/

What To Do

People are often both surprised and impressed that such a small town has so much to offer to the imaginative traveler and resident. Whilst the downtown area of Nasaud is on its way to becoming an exciting social venue with restaurants and cafes, the Eastern part of the town already prides itself on its rich offer of hearty local cuisine and excellent coffee. The current development of the House of Cultureas a youth-oriented venue (complete with a chic cafe) stands to inject a great deal of energy in a town with a remarkably high number of educational institutions surviving the entire Somes Valley.

 

Nasaud is surrounded by countless natural wonders accessible by car and by train, yet the best sights in the Rodnei Mountains are reachable only by foot. For detailed information on trails see:

http://www.turismnasaud.ro/trasee-turistice/

Instantanee din Munții Rodnei (de Adrian Petrișor)
Snapshots from the Rodnei Mountains (by Adrian Petrisor)

Personalități ale zonei

De-a lungul timpului, orașul Năsăud a avut parte de o abundență de bărbați și femei ce au lăsat o moștenire de lungă durată și au pavat calea pentru promițătoarele perspective din prezent și pentru prestigiul istoric al orașului.

 

Unele dintre cele mai notabile personalități originare din zona Țării Năsăudului sunt Leonidas Freiherr Von Popp (general și sfetnic al Împăratului Franz Joszef al Imperiului Austro-Ungar), Florian Porcius (botanist din secolul al 19-lea), Veronica Micle (poet romantic), George Coșbuc (o reorientare canonică a poetului secolului), Liviu Rebreanu (un celebrat deschizător de drumuri al romanului românesc modern) și Emil Isac (poet modernist al mijlocului de secol). Un film românesc inspirat de romanul ”Pădurea Spânzuraților” de Liviu Rebreanu (o poveste despre dragoste, etnicitate și disperare în timpul Primului Război Mondial) a câștigat Marele Premiu la Festivalul de la Cannes din anul 1965.

Native Sons & Daughters of Fame

Throughout Nasaud’s history, there have been a plethora of men and women who have left lasting legacies and paved the way for the town’s historical prestige and bright current prospects.

 

 

Some of the notable native "movers and shakers" of the past include Leonidas Freiherr von Popp (general and counsel of the Empreror Franz Joszef of Austria - Hungary), Florian Porcius (19th century botanist), Veronica Micle (Romantic poet), George Coșbuc(a canonical turn of the century poet), Liviu Rebreanu (a celebrated path-breaker in the modern Romanian novel) and Emil Isac (a modernist midcentury poet). A Romanian movie inspired by Liviu Rebreanu’s novel Forestof the Hanged ( a story about love, ethnicity and despair during World War I) won the Grand Prix at the Cannes Film Festival in 1965.

Scenă din Pădurea Spânzuraților (regizat de Liviu Ciulei, 1965)
Scene from Forest of the Hanged (directed by Liviu Ciulei, 1965)

O oprire rapidă în drum spre Bistrița la casa memorială a scriitorului Liviu Rebreanu din cartierul Liviu Rebreanu din Năsăud vă poate oferi un crâmpei din arhitectura și viața intelectualității satului românesc în jurul anului 1914.

A quick step end route to Bistrita at the memorial home of Liviu Rebreanu in Nasaud’s Liviu Rebreanu district can also provide a glimpse in the architecture and interiors of village intelligentsia around 1914.

Muzeul Memorial Liviu Rebreanu
The Liviu Rebreanu Memorial Museum

Curiozități

Știați că…?

 

Puteți vizita o cazarmă militară Austriacă din secolul al 18-lea excelent prezervată, actualul muzeu al orașului.

Puteți vedea o imagine de ansamblu a centrului istoric al orașului din unul din turnurile principalei biserici Ortodoxe după aproximativ cinci minute de exercițiu fizic intens urcând scările turnului?

Sunteți la mai puțin de o oră distanță de unul dintre cele mai bune locuri de drumeție din România (Vârful Pietrosul, din Munții Rodnei)?

Una dintre cele mai bune pâini (pită) de casă din țară este făcută în zonă, fiecare pită fiind coaptă pe foi de varză unse cu unt ce îi conferă un gust deosebit?

Facts & Trivia

Did you know that you …?

 

Can visit an impeccably preserved 18th century Austrian military compound, now the Town Museum.

Can get a bird’s eye view of the historical center from one of the towers of the main Orthodox church after about five minutes of intense exercise on the tower’s staircase?

Are less than an hour away from one of the best hikes in Romania (the Pietrosul Peak, in Rodnei Mountains)?

Some of the best homemade bread in the country is made in the area, with each bread baked on buttered cabbage leafs that lend it a distinctive taste?

Pâine și plăcinte coapte de familia Ban din cartierul Liviu Rebreanu (poză realizată la târgul ”Făcut în Bistrița-Năsăud”, decembrie 2015).
Bread and pies baked by the Ban family in cartier Liviu Rebreanu (photo taken at the Made in Bistrița Năsăudfair, December 2015).

Vremea

Climatul continental al orașului oferă vizitatorilor și localnicilor 4 anotimpuri distincte, adesea cu ierni spectaculoase și zile toride de vară.

weather.com

meteo.ro

Weather

Nasaud's continental climate offers residents and visitors four distinct seasons with often spectacular winters and hot summer days.

weather.com

meteo.ro


Norme privind gospodarirea urbana în orasul Nasaud


Puteti comunica cu noi, trimitând "Mesajul tau" sau "Sesizarea ta" care se afla în meniul din stânga imediat sub titlul "Primaria", ultimele doua sub "CERERI TIP". Dragi cetateni, atunci când doriti sa comunicati cu noi, va rugam sa ne furnizati adrese de mail, nr. de telefon si adresele dumneavoastra reale, pentru a putea raspunde mesajului si/sau sesizarii dumneavoastra sincere, altfel aceste sesizari nu vor fi luate în considerare.

Primaria orasului Nasaud are sediul în orasul Nasaud, Piata Unirii Nr.15, tel. 0263-361026, 0263-361027, fax. 0263361029, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Cod fiscal 4347887.
Administratia publica în unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor de interes deosebit.
Autonomia locala confera dreptul autoritatilor publice locale de a solutiona si de a gestiona treburile publice, în conditiile legii si în numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta.
Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata numai pe baza si în limitele prevazute de lege.
Autoritatile administratiei publice locale sunt consiliile locale si primarii. Primarul este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu, de specialitate, al autoritatilor administratiei publice locale, reprezentând orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice, române sau straine, precum si in justitie.
Primaria orasului Nasaud functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, aparuta în Monitorul Oficial nr.123 din 20 februarie 2007.
Total functii publice: 63
Aparat propriu: 37
Serviciul asistenta sociala: 9
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor:17
Personal contractual: 156
Primaria Orasului Nasaud este membru fondator al Asociatiei "ProSomes", asociatie pentru protectia mediului si prezervarea resurselor de apa.
Asociatia este persoana juridica româna, non-profit, de interes comunitar, functionând în temeiul O.G.R. nr.26/2000. Obiectivul general al asociatiei este obtinerea unei dezvoltari durabile în Bazinul Superior al Somesului Mare. Pentru îndeplinirea acestui deziderat s-a început colaborarea înca din anul 2002 cu sindicatul „SICALA" al comunitatilor din bazinul superior al Loarei si afluentilor sai din regiunea Auvergne - Franta. În momentul de fata asociatia este implicata într-un proiect international pe perioada 2005-2007 cu alti trei parteneri europeni: Sindicatul Intercomunitar de Amenajare a Loarei si al afluentilor sai (SICALA), Oficiul National al Padurilor Agentia Cantal Haute-Loire (ONF) - Franta si Asociatia Intercomunitara pentru protectia mediului si amenajarea râului Lamone (PasLamone) - Italia.

În scopul atingerii obiectivelor propuse, Primaria Orasului Nasaud a elaborat o politica a calitatii care se bazeaza pe o întelegere completa a nevoilor cetatenilor si un efort continuu de îmbunatatire a nivelului calitativ al serviciilor oferite.

Conform adresei Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud, nr. 4270/26.04.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/6412 din 27.04.2016., înregistrate la Primăria Orașului Năsăud, cu nr. 25618/20.05.2016, avem obligatia de a afisa la loc vizibil o informare cu privire la firmele care se ocupă cu plasarea forței de muncă in străinatate și care să evite fraudarea de către firmele neautorizate. În acest sens, dând click pe acest mesaj, veți fi redirecționați către ”INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD ”, sectiunea Relatii de munca.

 

 
 
 
 


free web counter

________________________________________________________________________________________________________________________